Hvordan kan CFO påvirke verdiskapningen i økonomifunksjonen?

Mange bedriftsledere ser fremdeles på økonomifunksjonen som en backoffice-funksjon som tar seg av grunnleggende oppgaver som lønn, regnskap og rapportering til det offentlige. En moderne CFO ser derimot muligheter for å involvere økonomifunksjonen på et strategisk nivå – slik at den for alvor kan bidra til å skape verdi for selskapet.

Studier har vist at medarbeidere i bedrifter der økonomifunksjonen implementerer ny teknologi og nye måter å jobbe på, utnytter mulighetene i eksisterende løsninger og har bedre integrasjoner mellom ulike systemer, er opptil tre ganger så produktive som gjennomsnittet.

Ved å arbeide smartere kutter disse bedriftene kostnadene forbundet med økonomifunksjon, og øker samtidig funksjonens bidrag til verdiskapningen i selskapet.

Teknologi er likevel bare én av brikkene i puslespillet som danner en moderne, effektiv og verdiskapende økonomifunksjon. For å sikre at alle drar i samme retning, og arbeider målrettet mot en felles ambisjon, er man avhengig av en CFO som forstår fordelene ved å digitalisere, som ønsker å minimere bruken av tid og ressurser på tradisjonelle oppgaver som lønn og regnskap, og som evner å involvere økonomifunksjonen i en mer sentral rolle i selskapet.

Frigjør tid til analyser og prognoser

I en tid der utviklingen går lynraskt og landskapet endres hurtig er informasjon og tilgang til relevante data våre viktigste eiendeler. Tiden da selskaper handlet basert på forrige måneds regnskapstall er for lengst forbi – i dag må man ha oppdaterte og aktuelle data tilgjengelig med bare noen tastetrykk dersom man skal være en reell utfordrer i markedet.

Det er her en fremtidsrettet økonomifunksjon kan utgjøre en betydelig forskjell. Lønn, regnskap og rapportering må selvsagt gjøres riktig, men utfordringen mange sitter med i dag er at disse oppgavene stjeler altfor mye tid og ressurser. Dersom økonomifunksjonen må bruke to-tre uker på rapportering hver måned, fordi de jobber i tunge, manuelle løsninger, utnytter man ikke medarbeidernes virkelige potensiale. 

Ved å automatisere disse prosessene frigjør man ressurser som kan brukes på å skape verdifulle analyser av, og prognoser for, selskapets lønnsomhet, marginer, konkurransekraft og investeringsmuligheter – data som gir toppledere et bedre beslutningsgrunnlag og som aktivt kan være med på å forme strategien i årene fremover.

En fremtidsrettet økonomifunksjon kan blant annet bidra med:

 • Høykvalitets analyser av selskapets lønnsomhet og konkurransekraft
 • Treffsikre prognoser på fremtidige resultater og kontantstrøm
 • Optimalisering av prismodeller
 • Kvalitetssikre økonomiske betingelser i avtaler med kunder

Hva må til for å skape verdi i økonomifunksjonen?

Det er CFO’ens oppgave å legge til rette for denne verdiskapningen. Derfor er det viktig å ha eller finne en CFO som tenker i et 3-5 års perspektiv, og som har tydelige ambisjoner og mål om hvordan de skal sette sitt fotavtrykk, påvirke selskapets utvikling og etablere den rette kompetansen internt for å møte fremtidens utfordringer.

Rett person i CFO-rollen er helt avgjørende for å bygge opp og utvikle den faglige kompetansen i økonomifunksjonen, distribuere ressursene på en lønnsom og verdiskapende måte, samt å gjøre funksjonens rolle tydelig for de ansatte.

Viktige forutsetninger for å skape verdi i økonomifunksjonen:

 • CFO må påse at de ansatte forstår deres mål og bidrag som en del av økonomifunksjonen.
 • CFO må ta ansvar for å bygge et team med den rette kompetansen og erfaringen for å gjøre en god jobb.
 • Selskapet må implementere fremtidsrettede, skybaserte økonomisystemer.
 • Ledelsen må innføre definerte og effektive digitale prosesser med gode rutiner som optimaliserer prosesser og leveranser.

Selskapet bør i tillegg legge til rette for fleksibel arbeidstid som gjør at ansatte kan jobbe effektivt enten de befinner seg på arbeidsplassen eller på hjemmekontor.

Slik kan CFO påvirke verdiskapningen

Det viktigste en CFO kan gjøre for å påvirke verdiskapningen i økonomifunksjonen – og selskapet i sin helhet – er å styre skuta taktfast mot tydelig definerte mål og delmål over en lengre periode.

For å nå disse målene må det tilrettelegges for automatiserte systemer som bidrar til å effektivisere prosesser og forbedre rutiner, minimerer ressursbruk knyttet til grunnleggende oppgaver som regnskap og rapportering og som muliggjør bedre utnyttelse av de ansattes kompetanse og kapasitet.

En fremtidsrettet CFO kan påvirke verdiskapningen ved å:

 • Sette klare mål og frister på leveranser
 • Få på plass riktig erfaring, kompetanse kapasitet til å drive utvikling og forbedringsarbeid
 • Rekruttere og utvikle medarbeidere
 • Implementere gode digitale prosesser og skybaserte løsninger

En dyktig CFO bør også anse det å bidra til et godt miljø på arbeidsplassen – både faglig og sosialt – som en viktig del av verdiskapningen. En økonomifunksjon som trives godt i lag, jobber også bedre og mer effektivt sammen.

Har dere behov for en ny CFO, eller en interim-ressurs?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Relaterte blogginnlegg