Ferdighetene bedrifter etterspør

LinkedIn publiserte nylig en rapport om hvilke ferdigheter bedrifter etterspør i 2020. Linkedin har studert data fra sine 660 millioner brukere og mer enn 20 millioner stillingsutlysninger på plattformen. I denne artikkelen går vi gjennom de 15 mest etterspurte ferdighetene.

LinkedIn publiserte 13. Januar 2020 rapporten “The Skills Companies Need Most in 2020—And How to Learn Them”.

Det sosiale nettverket har mer enn 660 millioner brukere og dermed tilgang til store datasett. Deanna (Lazzaroni) Pate har studert mer enn 20 millioner stillingsutlysninger på plattformen og avdekket de 15 mest etterspurte ferdighetene.

– Whatever your goals are for 2020— to take on a bigger project, start a new job, lead a team— learning these skills can help you stand out for that next opportunity.

Deanna (Lazzaroni) Pate

Oversatt: Uansett hvilket mål du har for 2020 — å lede et større prosjekt, skifte jobb eller bli leder for en avdeling — lærer du deg disse ferdighetene vil du skille deg ut når den rette muligheten dukker opp.

LinkedIn linker også til online kurs som kan lære deg de aktuelle ferdighetene, fra LinkedIn Learning.

De fem viktigste mellommenneskelige ferdighetene

Mellommenneskelige ferdigheter er egenskapene som kreves for at du skal lykkes med dine nåværende oppgaver eller fremtidige utfordringer.

Alle bør gjøre det de kan for å forbedre sine mellommenneskelige ferdigheter, ettersom de på mange måter kreves i alle stillinger. Behersker du disse ferdighetene i kombinasjon med ekspertise på en av ferdighetene nedenfor stiller du svært godt når den rette utfordringen dukker opp.

LinkedIn hevder at disse fem mellommenneskelige ferdighetene er mest etterspurt:

 1. Kreativitet
 2. Samarbeidsegenskaper
 3. Kommunikasjonsevner
 4. Tilpasningsdyktighet
 5. Emosjonell intelligens

1 Kreativitet

Den mest etterspurte mellommenneskelige ferdigheten er kreativitet.

– Organizations need people who can creatively approach problems and tasks across all business roles, from software engineering to HR.

Deanna (Lazzaroni) Pate

Oversatt: Virksomheter trenger ansatte som tilnærmer seg utfordringer med kreativitet på tvers av alle stillinger, fra programvareutvikling til HR.

Fagsjef for forskningskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania, Audun Farbrot mener det ikke er så rart at arbeidsgivere ønsker seg kreative medarbeidere.

– Kreativitet kan enkelt defineres som kapasitet til å komme opp med nye ideer som kan brukes til et formål. Det er dermed en av de viktigste kildene til fornyelse. Kreativitet bidrar til innovasjon og forbedringer i arbeids- og næringslivet.

Audun Farbrot

2 Samarbeidsegenskaper

Den nest viktigste mellommenneskelige ferdigheten i følge LinkedIn er samarbeidsegenskaper. Avdelinger der de ansatte samarbeider godt oppnår bedre resultater, så det er lett å forstå at dette er viktig.

Over 5000 bedrifter og offentlige virksomheter deltok i Arbeidsgiverundersøkelsen som forskningsinstituttet NIFU gjennomførte i 2017. Undersøkelsen viser at arbeidsgiverne synes det er viktigere at ansatte har evne til å kommunisere og samarbeide enn at de har gode fagkunnskaper.

– Arbeidsgiverne ser etter folk som er gode til å lære på jobben, altså at de har evnen til å tilegne seg kunnskap som er relevant for virksomheten. Kombinert med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og at de er selvstendige. Men det er klart at fagkunnskapen må ligge i bunn.

NIFU-forsker Liv Anne Støren

55 prosent foretrekker den som var best på å kommunisere og samarbeide fremfor fagkunnskaper.

– Kommunikasjon og samarbeid er forferdelig viktig på mange arbeidsplasser. Flere virksomheter har i kommentarer til undersøkelsen, som begrunnelse for sitt valg, også sagt at samarbeidsevner er det ikke er så lett å lære, mens fagkunnskaper kan man lære.

Liv Anne Støren

3 Kommunikasjonsevner

Evne til å presentere og forklare et tema på en god og overbevisende måte er ferdighet som alltid vil være etterspurt. Retorikk er tradisjonelt definert som kunsten å tale for å overbevise, men også evnen til å vurdere andres utsagn.

– Leaders and hiring managers value individuals who can explain the “why.”

Deanna (Lazzaroni) Pate

Oversatt: Ledere og rekrutteringssjefer verdsetter personer som kan forklare hvorfor.

Gode kommunikasjonsegenskaper krever at man kan skape tillit, er kunnskapsrik, samt effektivt kan forklare ideer og overbevise kollegaene og interessenter i et prosjekt.

I følge et studie fra University of Leicester er selvtillit den viktigste egenskapen som kjennetegner overbevisende personer.

4 Tilpasningsdyktighet

Arbeidsgivere ønsker seg ansatte som er positive til endringer og er tilpasningsdyktige.

I den nylig utgitte boken “The future is faster than you think” forklarer futuristene Peter Diamandis og Steven Kotler hvordan eksponentielt akselererende teknologier vil endre næringslivet og samfunnet de neste ti årene.

De peker på disse åtte teknologiene som til sammen dramatisk vil endre hvordan vi jobber og samhandler: Kunstig intelligens, robotikk, virtuell virkelighet, redigering av gener, digitale sensorer, 3D skrivere, blockchain og internett tilgang til alle på planeten.

Tempoet i endringer går raskere og raskere. Og dette vil kreve store endringer for praktisk talt alle bedrifter og stillinger. Forandringene krever at ansatte kan tilegne seg ny kunnskap og er villige til å tilpasse seg til nye oppgaver.

5 Emosjonell intelligens

Emosjonell intelligens er evnen til å oppfatte og forstå egne og andres følelser. Samt evnen til å bruke forståelsen i handlinger og vurderinger.

Begrepet ble lansert av psykologene Peter Salovey og John D. Mayer i en artikkel som presenterer et rammeverk for emosjonell intelligens.

Artikkelen beskriver emosjonell intelligens som et sett med ferdigheter som antas å bidra til en nøyaktig vurdering og uttrykk for følelser hos seg selv og andre. Dette skaper muligheter til å bruke følelser for å motivere, planlegge og oppnå resultater.

– The need for emotional intelligence underscores the importance of effectively responding to and interacting with our kollegaer.

Deanna (Lazzaroni) Pate

Oversatt: Behovet for emosjonell intelligens understreker viktigheten av å kommunisere effektivt og samarbeide med våre kolleger.

Her kan du lese om: Personlige egenskaper de beste jobbkandidatene deler

Den viktigste fagkompetansen

De mellommenneskelige ferdighetene handler om hvor godt ansatte jobber sammen. Fagkompetansen handler om hvilke kunnskaper den ansatte har.

Listen over etterspurt fagkompetanse avslører også hvilke områder bedrifter vil prioritere i 2020.

Blockchain er helt ny på årets liste – og topper den! Det vil si at bedriftene har innsett hvor nyttig denne teknologien vil bli for å utvikle konkurransefortrinn.

En annen kompetanse som representert i forskjellige varianter på listen er analyse av data (3, 6 og 9). Denne trenden peker på at bedrifter i større grad enn tidligere samler inn og analyserer data. Derfor trenger de ansatte som kan tolke data og iverksette tiltak for å forbedre resultatene.

LinkedIn hevder at denne fagkompetansen er mest etterspurt:

 1. Blockchain
 2. Nettskyen
 3. Dataanalyse
 4. Kunstig intelligens
 5. Brukeropplevelse
 6. Forretningsanalyse
 7. Digital markedsføring
 8. Salg
 9. Big data
 10. Videoproduksjon

1 Blockchain

Den mest etterspurte fagkompetansen er blockchain – eller blokk-kjede.

Blockchain er en internett transaksjons-teknologi med et desentralisert og kryptert transaksjonsregister, som er åpent for alle som deltar i blokk-kjeden. 

Du forbinder kanskje blockchain med Bitcoin? Det er riktig, men det er også en teknologi som benyttes i mange andre sammenhenger. Det er en sikker måte å lagre, validere, autorisere og overføre en digital eiendel over internett.

– The small supply of professionals who have this skill are in high demand.

Deanna (Lazzaroni) Pate

Oversatt: De få fagfolkene som har denne ekspertisen er svært etterspurt.

2 Nettskyen

I dag er det knapt noen bedrifter som ikke bruker nettskyen.

Nettskyen (Cloud computing) er en teknologi som bruker internett og sentrale eksterne servere for å lagre data og kjøre applikasjoner. Nettskyen lar ansatte bruke programvare uten installasjon og til å få tilgang til bedriftens data hvor som helst og når som helst via internett.

Bruker du tjenester fra en av verdens fem største teknologiselskap – Apple, Google, Microsoft, Amazon eller Facebook? Da bruker du nettskyen.

LinkedIn rangerer nettsky-kompetanse som den nest mest etterspurte.

– Today, companies are built and run on the cloud. They need talent who have the skills to help them drive technical architecture, design, and delivery of cloud systems like Microsoft Azure.

Deanna (Lazzaroni) Pate

Oversatt: I dag er bedrifter bygget og drevet i nettskyen. De trenger ansatte som kan hjelpe dem å designe teknisk arkitektur, samt utvikle og levere løsninger på nettsky-plattformer som Microsoft Azure.

3 Dataanalyse

Vi har aldri hatt tilgang på så mye data som nå!

I følge IDC nådde den globale datamengden 18 zettabytes i 2018. IDC forventer at vi passerer 175 zettabytes i 2025. Nesten en ti-dobling på bare syv år.

Dette er en underholdende artikkel om hvor mye data som finnes og hvor alle disse dataene kommer fra.

Vi har IT-systemer som samler data internt i virksomhetene, på nettsidene våre, i sosiale medier, mobile apper og i nettskyen.

I tillegg kommer IoT (Internet of Things) med sensorer, kamera, mikrofoner etc i alle mulige ting som er koblet til Internett. For eksempel hvitevarer, smartklokker, trenings-sensorer, lydutstyr, termostater og alle mulige “dingser.”

Og mer skal det bli! En selvkjørende bil samler mellom 5 TB og 20 TB med data hver dag.

En overvekt av forretningskritiske løsninger driftes i nettskyen og her vil både ingeniører og økonomer være etterspurt av arbeidsgivere.

– Organizations want talent who can make sense of it and uncover insights that drive the best decisions for the business.

Deanna (Lazzaroni) Pate

Oversatt: Virksomheter ønsker ansatte som kan analysere data og avdekke innsikt som kan brukes som besluttningsgrunnlag for bedriften.

4 Kunstig intelligens

Du bruker sikkert tjenester eller produkter med Kunstig intelligens (AI) hver dag uten å tenke så mye over det. For eksempel Facebook, Netflix eller en iPhone.

Og hvert år lanseres det flere og flere nye AI-baserte løsninger. Nå har vi assistenter på alle mulige enheter som vi kan snakke til og som stort sett forstår hva vi vil at de skal gjøre. Vi kan oversette tekst til eller fra hundrevis av språk, eller få en video tekstet i sanntid.

Det er stor etterspørsel etter spesialister som har kunnskap eller erfaring med å utvikle løsninger som bruker NLP (naturlig prosessering av språk), maskinlæring eller andre AI metoder.

I følge en undersøkelse som ble gjennomført av Tencent er det bare 300.000 AI-utviklere i verden. Men behovet er flere millioner

5 Brukeropplevelse

Brukeropplevelse eller UX Design handler om totalopplevelsen en bruker har ved anvendelse av et produkt, tjeneste eller et system.

– Design is not just what it looks like and feels. Design is how it works

Steve Jobs, Apple

Oversatt: Design er ikke bare hvordan det (produktet) ser ut og føles. Design er hvordan det virker.

UX Design oppsto som begrep på 70-tallet, men har fått større betydning de senere årene ettersom folk flest har erstattet alle mulige andre ting med apper og mobile enheter. Den helhetlige brukeropplevelsen i alle flater som bedrifter møter kunder er avgjørende.

Bedrifter har derfor et økende behov for kompetanse innen UX design.

Design er ikke bare hvordan produktet ser ut og føles. Design er hvordan det virker. (Steve Jobs) Bedrifter har et økende behov for kompetanse innen UX design.
Design er ikke bare hvordan produktet ser ut og føles. Design er hvordan det virker. Bedrifter har et økende behov for kompetanse innen UX design.

6 Forretningsanalyse

I følge LinkedIn er forretningsanalyse en av de få fagkunnskapene alle burde tilegne seg kompetanse på. Dette er fordi stort sett alle lederroller krever en viss minimum forståelse av forretningsanalyse for å kunne fatte beslutninger.

Videre peker LinkedIn på at denne fagkunnskapen har gjort størst sprang på listen – opp hele 10 plasser fra året før.

– Forretningsanalyse er en bedriftsøkonomisk og markedsøkonomisk aktivitet i en bedrift. Bedriftens omgivelser (næringsmiljø) og markedene legger muligheter og begrensninger for bedriften ved siden av dens økonomiske ressurser. All næringsvirksomhet baseres på analyse og planlegging som grunnlag for administrativ og praktisk utvikling og drift.

Kilde: Wikipedia

Bedrifter etterspør i økende grad ansatte som er dyktige på forretningsanalyse.

7 Digital markedsføring

Digital markedsføring har etterhvert tatt over store deler av markedsføringsbudsjettene for de fleste norske bedrifter.

Det gir bedre resultater enn tradisjonelle kanaler.

LinkedIn trekker frem Affiliate marketing som et eksempel, en metode der man gir en provisjon til partnere som hjelper til med markedsføringen.

Et annet eksempel som er i vinden er influencer marketing. Hvor man betaler kjente personer for at de skal anbefale produktene eller tjenestene til bedriften.

– Digital markedsføring kan være ti ganger mer effektivt enn tradisjonell markedsføring og er i tillegg målbart. Jeg er ikke forundret av at giganter som Google og Facebook nå tar vel en tredjedel av det norske annonsemarkedet!

Jan Sollid Storehaug, daglig leder i Tenk Digitalt AS

Kompetanse innen digital markedsføring er derfor svært etterspurt av arbeidsgivere.

8 Salg

Stort sett alle bedrifter trenger dyktige selgere og salgsledere.

Salg er en fagkompetanse som også krever svært gode mellommenneskelige ferdigheter. I tillegg til å skape gode relasjoner og tillit til kunder og potensielle kunder, behersker gode selgere teknikker og metoder som skaper fremdrift i salgsprosessene.

– You’d be hard pressed to find a company that doesn’t need great sales people. Those who can effectively manage a sales team, understand the sales funnel, work with cross-functional partners, and sell into the highest levels of the business.

Deanna (Lazzaroni) Pate

Oversatt: Du skal lete lenge etter en bedrift som ikke trenger dyktige selgere. Og salgsledere som kan lede salgsavdelingen, forstå kundereisen, jobbe med partnere og selge til toppledelsen hos potensielle kunder.

9 Big data

Big data eller stordata på norsk er et begrep som omfatter behandling av svært store datamengder som ofte er samlet inn med sensorer. Maskinlæring og statistisk analyse er eksempler på områder der stordata benyttes.

– Begrepet Big Data ble tatt i bruk i vitenskapelig litteratur på slutten av 1990-tallet. Meteorologer var blant de første som studerte slike datamengder. Ved hjelp av værobservasjoner over lang tid og datasimulering kan de studere hvordan mange forskjellige fysiske prosesser spiller sammen for å danne været rundt oss.

Kilde: Store Norske leksikon

Det er mange bedrifter som etterspør ekspertise innen big data.

10 Videoproduksjon

Videoproduksjon har vært i vinden, særlig de siste fem årene.

Dette henger sammen med at video har vokst fram som en viktig kanal for å nå ut til nye kunder.

Mer enn 3 millioner bruker YouTube hver måned i Norge. Dette tilsvarer 73% av Norges befolkning.

– Consumers have an insatiable appetite for video content, so it makes sense that video production continues to be a priority for companies.

Deanna (Lazzaroni) Pate

Oversatt: Folk har en umettelig appetitt på videoinnhold, så det er forståelig at videoproduksjon fortsetter å være en prioritet for selskaper.

Video vil utgjøre 82% av den globale trafikken på internett i 2022 ifølge Cisco Visual Networking Index.

Det ser derfor ut som det fortsatt vil være stor etterspørsel etter ansatte som behersker videoproduksjon.

Konklusjon: Viktige ferdigheter

En av de viktigste oppgavene du har som leder er å tiltrekke deg de riktige menneskene. OPUS Finance er spesialister på å finne og velge ut de riktige økonomene som bidrar til utvikling, vekst og lønnsomhet.

Gode økonomer har sterke mellommenneskelige ferdigheter og god fagkompetanse. Jeg synes LinkedIns oversikt over de mest etterspurte ferdighetene er svært interessant, da den gir en viss innsikt i hva bedrifter vil investere i de kommende årene.

Det er stort behov for økonomer som kan bidra i de fleste fagområdene som er nevnt over.

Relaterte blogginnlegg