Jobbsøknad: Hvordan skrive en god søknad som sikrer intervju

Jobbsøknaden skal fange interessen til leseren umiddelbart og er din mulighet til å legge igjen et godt førsteinntrykk. I denne artikkelen gir vi deg tips om hvordan du skriver en jobbsøknad som sikrer deg en invitasjon til intervju.

Hovedpoenget med en god jobbsøknad er å bli lagt merke til, bevise at du er en god kandidat og ikke minst bli invitert på første intervju.

En jobbsøknad fungerer som et direkte svar til stillingsannonsen. Søknaden vil dermed fungere som et førsteinntrykk for arbeidsgiveren. Hensikten med å skrive en søknad vil så være å få et intervju med en potensiell arbeidsgiver.

Hvordan komme i gang med søknaden

Før du starter å skrive en jobbsøknad kan det lønne seg å se nærmere på hvilke krav som blir stilt i stillingsannonsen. Dette forekommer både direkte og indirekte hvor essensen er å forstå hva det er arbeidsgiveren ønsker at du skal besvare.

Vi bryter det ned til tre spørsmål som er spesielt viktige å spørre seg selv i startfasen:

 1. Har jeg erfaringen og kompetansen til å løse oppgaver knyttet til stillingen?
 2. Hva er min motivasjon for å søke stillingen?
 3. Vil jeg være en god match for arbeidsgiveren?

Hvorvidt du er en god match for arbeidsgiveren blir ikke tydelig med mindre du knytter din erfaring og kompetanse inn mot stillingen. Da vil det også falle mer naturlig å begrunne din motivasjon for stillingen.

Vi ser ofte at disse spørsmålene blir forbigått i enkelte tilfeller hvor man eksempelvis sender ut en standardisert søknad til flere selskaper. Dette fører til at jobbsøknaden ikke etterlever sin funksjon som et direkte svar til stillingsannonsen.

Tenk struktur når du skriver en jobbsøknad

Det kan lønne seg å følge et visst oppsett i søknaden. Dette gir deg en rød tråd gjennom søknadsbrevet og gjør teksten lettfattelig.

Man er nødt til å følge en struktur for å kunne få skrevet en god søknad. En god søknad har en rød tråd som fletter godt språk, motivasjon og dine kunnskaper sammen.

Hvor mye skal jeg skrive? Vi anbefaler at du holder deg til maks en side. Det handler om at søknaden skal være så konkret som mulig. Ha også i bakhodet at arbeidsgiveren har begrenset med tid.

Vi anbefaler minimum en tredeling av søknaden:

Del 1: Innledning – Fang oppmerksomhet og skap interesse

Du finner nok av jobbsøknader som starter med hvordan søkeren så stillingen og at vedkommende «herved søker». Det er ikke noe galt i å starte med denne innledningen, men når det kommer til hvordan å starte en søknad så fremstår dette svært standardisert.

For å skille deg ut anbefaler vi at du i første setningen heller forteller om hvorfor du søker jobben og din motivasjon.

Skriv gjerne om hvorvidt du har fått anbefalt å søke av noen bekjente. Vis inngående forståelse for selskapet gjennom din motivasjon for stillingen.

Du som skriver en jobbsøknad er nødt til å vekke interesse hos arbeidsgiveren tidlig. En standardisert innledning skaper ikke interesse og kan oppfattes som sløsing av tid.

Vis selvtillit, fortell hvorfor du er rett kandidat allerede i innledningen og fremstå motivert. Dette er med på å gjøre arbeidsgiver trygg på at du er den rette kandidaten for stillingen. En slik positiv vinkling vil være forskjellen på hvorvidt søknaden din er relevant eller ikke for arbeidsgiver.

Del 2: Hoveddel – Kvalifikasjoner og motivasjon

I hoveddelen forklarer du i detalj hva det er du kan tilby arbeidsgiveren.

Språket blir igjen viktig, siden du ikke skal fortelle en omfattende historie. Målet er at du her skal skape merverdi for arbeidsgiveren.

Det er i hoveddelen du må bekrefte for arbeidsgiver de tre elementære spørsmålene:

 1. At du er kvalifisert for jobben
 2. At du er motivert
 3. og at du passer inn hos selskapet.

Her gjelder det å begrunne hvorfor du er rett kandidat for jobben. Da er det bakgrunnen din som står i fokus. Få frem erfaringer, kompetanse og motivasjon som spesielt kan rettes inn mot stillingen du søkte.

For å underbygge argumentene dine burde du trekke frem personlige egenskaper som er relevant. Igjen er det viktig å være selektiv. Det er tross alt forskjell for eksempel på en analytiker og en HR sjef eller et PR byrå og en bank.

Argumentene burde også eksemplifiseres inn mot bransjen og bedriften slik at du viser en inngående forståelse som er avgjørende. Vis konkret at du har lest deg opp på selskapet og bransjen for å gi en merverdi til arbeidsgiver i intervjuet.

Del 3: Avslutning – “Server et tilbud”

Avslutningen er det siste inntrykket du vil gi arbeidsgiveren. Derfor må du skrive noe som etterlater arbeidsgiveren med et inntrykk av at nettopp du er rett kandidat for jobben.

Avslutningen skal ikke være en overordnet oppsummering. I avslutningen må du trekke frem det mest sentrale som viser hvorfor nettopp du er den rette kandidaten.

Trekk inn hvor motivert du er for arbeidet og at du har kunnskapene og erfaringene som er nødvendig for å lykkes.

Du bør også informere om kontaktinformasjon og når du eventuelt kan starte i jobben. Kan du starte nå? Perfekt. Det er et viktig vippepunkt i seg selv!

Helt til slutt er punchline som en avslutning noe som setter et rammeverk som gjør at du huskes. Dersom det benyttes så burde det bestå av en setning som skal fungere som det viktigste argumentet til hvorfor de skal velge akkurat deg.

“Jeg kan tilby en utadvendt og initiativrik student som tar enhver utfordring på strak arm”

Husk så at avslutningen ikke skal være omfattende tekst. Avslutningen skal være kort og simplifisert. Det er som nevnt ikke meningen at du skal oppsummere alt.

Relevant erfaring for jobbsøknaden

Erfaring begrenser seg ikke kun til hvilke jobber du har hatt de siste årene. Dersom du har vært med en frivillig organisasjon eller satt opp eventer så er det like mye en erfaring.

En begrensning for enkelte oppstår når man eksempelvis skal trekke paralleller mellom to jobber som er totalt ulike. Dette er derimot ingen begrensning så lenge man kan rettferdiggjøre de erfaringene du gjorde deg gjennom jobbsøknaden.

«Jeg satt selv på jobbintervju og argumenterte for at mine ni år bak kassa på Narvesen var høyrelevante for en hverdag i revisjon, som eksempel når hun søkte stilling som intern i Ernst & Young.»

Kristin Westergaard

Her er det viktig at du beskriver din erfaring med konkrete og relevante eksempler. Da gjerne noen som kan underbygges med resultater.

Husk at erfaringer kan være så mangt og trenger ikke være direkte knyttet opp mot stillingen du søker. Ved å trekke relevante paralleller fra en annen yrkeshverdag viser heller mer inngående at du har forstått stillingen du søker på.

Personlige egenskaper

Hva slags egenskaper besitter du som gjør deg egnet til stillingen?

Her er det viktig å være ærlig overfor arbeidsgiveren som prøver å tegne et bilde av hvorvidt du er en match for de eller ikke.

Også her er det bedre å beskrive disse gjennom eksempler enn å prøve å beskrive seg selv. Legg frem eksempler som er relevante for stillingen slik at arbeidsgiveren får et inntrykk av hva dine personlige egenskaper kan tilføre selskapet.

Bruk tid på språket i søknaden

«Den harde realiteten er at hvis du ikke behersker skriftlig kompetanse, spiller det ingen rolle at du er et muntlig unikum. Du får aldri muligheten til å vise det.»

«Det er lett å se seg blind på egen tekst. Man bli for opptatt av innholdet og fremhevning av egen kompetanse. Å la dette gå bekostning av språket kan føre med seg konsekvenser som fort fører til at du ikke blir innkalt til intervju.»

Sissel Austad i Deloitte, i et innlegg i DN.

Når du skal skrive jobbsøknad så gjelder det altså å være presis i språket. Unngå skildringer som skaper overflødighet. Nedenfor har vi illustrert hva vi mener kan bli i overkant overflødig og hvordan det kan konkretiseres.

Det som er viktig å få frem er igjen det å ha et bevisst forhold til hva slags selskap man søker hos. For å skrive en god jobbsøknad avhenger du av at språket reflekterer bedriften og bransjen du søker hos.

Vi som et spesialisert og profesjonelt rekrutteringsselskap innen økonomi jobber også med profesjonelle aktører. Vi ser straks om du har forstått bransjen i din jobbsøknad.

Et godt tips er å alliere seg med en som kan se over og hjelpe deg å sile bort skrivefeilene. La denne personen fungere som en rådgiver som også kan bistå deg med rett setningsoppbygning.

Er søknaden fullstendig?

Husk at søknad oppsummerer CV.

Det betyr også at du burde sende CV og søknad i en og samme mail.

Et profesjonelt bilde kan forbeholdes CVen. Fokuset i jobbsøknaden vil være å få frem din motivasjon, kompetanse og hvorvidt du er en god match.

Les om hvordan du utformer en god CV her

Jobbsøknead: Det er en god idé å alliere seg men noen andre som kan lese gjennom søknaden med et kritisk blikk
Jobbsøknad: Det er en god idé å alliere seg men noen andre som kan lese gjennom søknaden med et kritisk blikk.

Ti tips som forbedrer en jobbsøknad

Her har vi samlet de viktigste tipsene til hvordan du forbedrer jobbsøknaden:

1. Luk ut skrivefeil i søknaden

Skrivefeil virker uprofesjonelt. Det gir inntrykk av at det enten er en standardisert søknad eller at det er lagt inn lite tid og innsats i jobbsøknaden. Du etterlater et inntrykk av at du egentlig ikke er interessert.

Dette fører ikke til intervju.

2. Bruk lettfattelig språk

Språket er viktig. Du er nødt til å skape et godt førsteinntrykk. For å gjøre det må du gjøre deg forstått og levere interessant lesning til arbeidsgiver.

3. Gi eksempler som underbygger dine påstander

Eksempler er nødvendig for å bygge troverdighet. Bygg eksemplene på erfaringer og personlighetstrekk. Enda bedre er det å knytte de opp mot selskapet du har søkt hos.

4. Vær selektiv og interessant

Fokuser på den informasjonen om deg selv som er mest interessant. Informasjon om ledererfaring fra et idrettslag kan være interessant.

At du var klasserepresentant på ungdomsskolen er nok ikke like interessant når du søker jobber tyve år senere. Igjen husk å ha gjort tilstrekkelig research på selskapet du søker hos. Du må kunne forstå hva slags selskap dette er.

5. Vis at du har lest stillingsbeskrivelsen

Få frem at du har lest stillingsbeskrivelsen i måten du formulerer deg på – dette går igjen på at du må forstå hva du har søkt. Da hva slags selskap og hva slags stilling.

6. Sett deg selv i arbeidsgivers sted når du skriver

Hvilke spørsmål er det som blir stilt? Hva er det arbeidsgiveren ønsker å se i en søknad for akkurat denne stillingen? Vær bevisst på hvem du skriver til.

7. Forklar hvorfor du søker ny jobb

Dette underbygger din motivasjon. Presiser eksempelvis at du søker nye utfordringer for personlig utvikling.

Husk å ikke prate nedsettende om eventuell nåværende arbeidsgiver.

8. Du må bevise at du er en god match

Fremhev kompetanse som bedriften trenger. Det handler om å presentere det som er relevant og interessant. Hvilken kompetanse tilbyr du som vil være positivt for bedriften?

9. Vær overbevisende uten å være arrogant

Ydmykhet henger høyt. Du presenterer hvordan du kan bistå bedriften. Men en arrogant presentasjon tar deg ingen vei.

10. Husk at søknad oppsummerer CV

Hvem er du og hva kan du. Dette står i detalj i CVen. I søknaden må du knytte det du har i CVen opp mot selskapet gjennom eksempler slik at du viser at du er relevant.

Er du økonom og lurer på om du har riktig lønn? Les denne artikkelen for å finne ut hva økonomer tjener i Norge.

Jobbsøknad: Motivet med en jobbsøknad er at du som jobbsøker skal bli invitert til et intervju.
Jobbsøknad: Formålet med en jobbsøknad er at du som jobbsøker skal bli invitert til et intervju.

Konklusjon – Slik skriver du en god jobbsøknad

Formålet med en jobbsøknad er at du som jobbsøker skal bli invitert til et intervju.

For å bli invitert til et intervju må du skrive en jobbsøknad. Jobbsøknaden er ditt verktøy for å bli intervjuet.

Søknaden bør i stor grad bære preg av en god og tydelig struktur. Grunnsteinen burde være satt i disse tre holdepunktene:

 1. Innledning – Fang oppmerksomhet og skap interesse
 2. Hoveddel – Hva er din motivasjon? Er du kvalifisert? Er du en god match?
 3. Avslutning – Sørg for at de husker deg

For å lykkes med dette må du spesielt ta hensyn til dette:

 • Først og fremst gjør research om selskap og bransje. Dette er nødvendig for å knytte eksempler opp mot selskapet.
 • Se på hvilke spørsmål som annonsen stiller. Jobbsøknaden skal være et direkte svar til annonsen. Sentrale spørsmål vil basere seg på din motivasjon, kvalifikasjon og om du er en god match.
 • Pass på språket! Ofte går innholdet og skrivingen på bekostning av språket. Et dårlig og ustrukturert språk gir et dårlig førsteinntrykk. Et dårlig førsteinntrykk gir ikke intervju.
 • Trekk inn erfaringer og personlige egenskaper for å begrunne hvorfor nettopp du er rette person for nettopp dette selskapet.
 • Send CV og søknad sammen. Det er mer oversiktlig for arbeidsgiver og fremstår mer profesjonelt.

Helt til slutt må du huske en ting når du skriver søknaden:

– Sørg for at mottageren husker deg!

Lykke til!

Relaterte blogginnlegg