Jobbintervju: Hvordan gjøre et godt inntrykk?

Et jobbintervju er din mulighet til å vise frem din kompetanse og erfaring. Det er også en mulighet til å lære mer om jobben og selskapet. Slik maksimerer du sjansene dine til å gjøre et godt inntrykk på jobbintervjuet!

Jobbintervju er ofte stressende. Mye står på spill, og situasjonen er litt uvant.

Vi har lang erfaring med å gjennomføre jobbintervju. Siden dette er vår primære ekspertise bruker vi også mye tid på å studere hvordan vi kan gjennomføre gode jobbintervju og hva som skal til for å gjøre et godt inntrykk på jobbintervju.

Vi har også snakket med Karoline Nauste, som har fagansvar for People Leadership & Talent Development hos DNB. DNB er en av Norges største arbeidsgivere for økonomer.

Følger du disse tipsene, vil du øke muligheten for å vise deg frem fra din beste side betraktelig!

Slik forbereder du deg på jobbintervju

Har du kommet gjennom nåløyet og blitt innkalt til jobbintervju, er det viktig å forberede seg godt. Tenk gjennom hva din potensielle arbeidsgiver vil være på jakt etter.

«De som kommer inn på jobbintervju har allerede gjort et godt inntrykk og bør helst vise motivasjon, faglig dyktighet og at de er lik den profilen vi ser etter for akkurat den stillingen.»

Karoline Nauste i DNB

Forbered jobbintervjuet: Analyser selskapet

Det er lett å fokusere mye på seg selv før jobbintervjuet. Ikke undervurder forberedelsene som handler om å bli kjent med selskapet og bransjen. Det holder ikke å bruke 5 minutter på hjemmesiden rett før jobbintervjuet.

At du kjenner selskapet og bransjen godt, gjør at arbeidsgiver ser at du er godt forberedt og evner å sette deg inn i ting. Det viser også at du er nysgjerrig og interessert i akkurat dette selskapet.

Det er også viktig for din egen del. Ved å lære mer om selskapet og bransjen, vet du om det er en god match for deg.

Bruk tid på selskapets hjemmeside. Les også årsrapporten, om den er tilgjengelig. Den gir innsikt i selskapets stilling, utfordringer og fremtidsutsikter.

Forstå arbeidsgiverens verdier

De fleste selskaper ønsker medarbeidere som omfavner selskapets eget verdigrunnlag. Finn derfor ut hva selskapets verdigrunnlag er.

De fleste bedrifter har en seksjon som forteller om dette på hjemmesiden. Tenk gjennom hvordan du kan bidra til å løfte disse verdiene.

Les selskapets blogg og kontoer i sosiale medier. Den vil gi et visst inntrykk av hva slags inntrykk selskapet ønsker å gi av seg selv utad.

Bruk nettverket ditt. Kjenner du noen som jobber eller har jobbet i selskapet? Ta en prat med dem!

Prøv å få en følelse av hvordan selskapet stiller seg i forhold til andre organisasjoner i den samme bransjen. Hva skiller dem fra konkurrentene? Er de markedsledende, en nisjeaktør, eller en raskt voksende utfordrer? Les artikler om selskapet i relevante medier.

I løpet av jobbintervjuet vil du sannsynligvis bli spurt om hvorfor du ønsker å jobbe for akkurat dette selskapet. Viser du at du allerede kjenner selskapet godt, vil du kunne formulere et godt og troverdig svar på dette. Det vil bli godt mottatt.

Kunnskap om selskapet og bransjen vil også hjelpe deg til å forberede gode og relevante svar på spørsmålene som dukker opp på jobbintervjuet. Ta derfor ikke for lett på denne delen av forberedelsene.

— De som kommer inn på jobbintervju har allerede gjort et godt inntrykk og bør helst vise motivasjon, faglig dyktighet og at de er lik den profilen vi ser etter for akkurat den stillingen, sier Karoline Nauste i DNB.
— De som kommer inn på jobbintervju har allerede gjort et godt inntrykk og bør helst vise motivasjon, faglig dyktighet og at de er lik den profilen vi ser etter for akkurat den stillingen, sier Karoline Nauste i DNB.

Forbered jobbintervjuet: Analyser stillingen

La også stillingsbeskrivelsen være en viktig del av forberedelsene til jobbintervjuet. Jo bedre du vet hva jobben går ut på, jo bedre kan du tilpasse dine svar for å vise hvorfor du er rett person for denne stillingen.

Les derfor stillingsbeskrivelsen godt, og flere ganger. Finn ut hva selskapet er på jakt etter. Lag gjerne en liste over kompetanse, kunnskap, erfaring og personlige kvaliteter arbeidsgiveren ser etter.

Match dine egne kvaliteter mot denne listen. Tenk gjennom hvordan du oppfyller disse kravene.

Hvilken relevant erfaring har du? Tenk gjennom noen eksempler fra tidligere jobber som viser at du innehar kvalifikasjonene de søker etter. Har du lite arbeidserfaring, finn eksempler fra frivillig arbeid, studier eller sommerjobber.

Bruk også det du finner til å tenke gjennom hva dine beste kvalifikasjoner som kandidat er. Ha 3-5 innsalgsargumenter – med eksempler – som viser at du er rett kandidat for jobben. Ta disse frem underveis i jobbintervjuet, for eksempel når du får et åpent spørsmål om å fortelle om deg selv.

Du vil neppe få spørsmål om hvordan du oppfyller hvert enkelt kriterium i stillingsbeskrivelsen. Men ved å ha tenkt gjennom dette før intervjuet, vil du kunne sørge for å få dette frem som svar på de forskjellige spørsmålene du får gjennom jobbintervjuet.

Finn ut formatet på jobbintervjuet

Ikke alle jobbintervjuer er like. Det er ofte stor forskjell på første- og annengangsintervju. Noen intervjuer fokuserer på erfaring eller personlighet, andre vil teste din kompetanse.

Ikke vær redd for å kontakte HR eller en annen kontakt i selskapet på forhånd for å spørre om formatet. Vet du hvilket format jobbintervjuet skal ta, kan du stille mye bedre forberedt. Du vil samtidig vise interesse for jobben og at du vil forberede deg så godt som mulig. Det slår gjerne positivt ut.

Finn også ut hvem som skal intervjue deg. Finn så mye informasjon du kan om dem. Sjekk vedkommendes profil på LinkedIn og selskapets hjemmeside. Finn ut om vedkommende har uttalt seg i media. Bruk nettverket ditt for å få mer informasjon.

Jo mer du vet om den som skal intervjue deg, jo mer kan du tilpasse dine forberedelser.

Bruk informasjonen du finner til å forberede et par spesifikke spørsmål til akkurat den intervjueren. Finner du ut at dere har felles interesser, kan du peile samtalen inn på det på et passende tidspunkt. Alle liker folk som man har noe til felles med.

Les også: 6 tips for å lykkes med digitale jobbintervju på Teams.

Øv deg på å svare på typiske spørsmål for jobbintervju

Det er viktig å vise at du har gjort grundig forarbeid om selskapet og bransjen på forhånd. Likevel vil mesteparten av intervjuet vanligvis handle om deg, din bakgrunn og din kompetanse.

«Først og fremst ønsker vi å få bekreftet inntrykket vi sitter igjen med fra CV og søknad. I tillegg handler det om å bli mest mulig kjent med kandidatene. Jobbintervjuet er kandidatenes mulighet til å skinne, og du bør ikke være redd for å ta over samtalen for å få fram hvorfor akkurat du bør få jobben.»

«Hvis vi sitter igjen med et positivt inntrykk av at kandidaten både faglig, og på det menneskelige plan, er veien kort til et andregangsintervju. Der vil det evt. være mer naturlig å gå inn på mer detaljer og stille mer kritiske spørsmål. Det er en selvsagt stor fordel om du har forberedt deg godt til intervjuet og at motivasjonen din gjenspeiler det du har skrevet i søknaden.»

Karoline Nauste i DNB

For å kunne skinne på jobbintervjuet, er det essensielt å ha tenkt gjennom de viktigste spørsmålene på forhånd og forberedt gode svar.

Vær godt forberedt på vanlige jobbintervju spørsmål

På jobbintervju vil du ganske sikkert få spørsmål om erfaring, utdanning og valg du har tatt underveis i studier og karrieren din. Du må også regne med å få spørsmål knyttet til hvordan du jobber og hva dine sterke og svake sider er.

Sett derfor av godt med tid til å tenke gjennom og identifisere spørsmål som sannsynligvis vil komme opp.

Tenk gjennom hvordan du vil svare på disse spørsmålene. Tenk også gjennom hvilke eksempler du kan bruke for å bygge opp under svarene dine.

Svarene dine bør være poengterte. Ikke rot deg bort i langtekkelige historier før du kommer til poenget. Da vil både du og intervjueren miste fokus. Du risikerer også å bli avbrutt før du får sagt det du ønsket å si.

Det er særlig viktig å forberede seg på spørsmål som er relativt standard for intervjuer. Disse forventes det at du har tenkt gjennom på forhånd. Nøler du veldig på disse spørsmålene, vil du fremstå som dårlig forberedt. Da havner du fort bakpå.

Vær ekstra godt forberedt på vanskelige spørsmål

Tenk gjennom hvilke spørsmål du er mest nervøs for å bli spurt om. Synes du spørsmålet er vanskelig på forhånd, blir det definitivt ikke enklere om du må komme med et svar på stående fot på intervjuet.

Anta derfor at disse spørsmålene vil komme opp. Legg en plan for hvordan du vil svare på disse spørsmålene og øv på svarene dine til du er helt komfortable med dem.

Øv på jobbintervjuspørsmål i speilet eller foran en venn

Når du har identifisert spørsmålene og tenkt gjennom hva du vil svare, øv på dem! Si svarene dine høyt. Til å begynne med vil det kanskje høres litt rart og knotete ut. Prøv igjen og igjen. Etter hvert vil svaret bli mer og mer velartikulert.

Formålet er ikke å pugge inn svarene ordrett, men å ha god kontroll på hva du ønsker å få frem. Samtidig er det viktig å ikke være redd for å virke innøvd. Det gjør ikke dine svar mindre troverdige. Tvert imot vil du fremstå som godt forberedt.

Om du kan, øv så tett på den faktiske intervjusituasjonen som mulig.

Er det et telefonintervju, ring en venn og bed han eller hun stille deg spørsmålene. Skal du intervjues av tre stykker samtidig, få hjelp av tre venner til å være panel mens du øver.

Vær forberedt på det uventede

Uansett hvor godt forberedt du er, vil det dukke opp uventede ting i forbindelse med intervjuet. Vær mentalt forberedt på dette. Det er lettere når du uansett er godt forberedt.

«Du bør være forberedt på at det kan komme overraskende spørsmål. Still forberedt og sett deg godt inn bransjen, bedriften og arbeidsoppgavene som ligger til stillingen du søker.»

Karoline Nauste i DNB

Det kan også skje endringer i selve intervjusituasjonen. Kanskje møter du en annen person enn forespeilet. Kanskje møter du tre personer i stedet for én.

Vær mentalt forberedt på at dette kan skje og ta det som det kommer, vel vitende om at du uansett er grundig forberedt.

Slik gir du et godt førsteinntrykk på jobbintervju

Førsteinntrykket i et jobbintervju er svært viktig. Det er mer enn det berømte faste håndtrykket.

Undersøkelser viser at de fleste gjør seg opp en mening i løpet av de første 5-6 minuttene av intervjuet. Etter det ser vi etter bekreftelser på meningen vi allerede har gjort oss opp.

«På selve jobbintervjuet er det nok ingen fasit her, men de som klarer å gi et solid førsteinntrykk i måten de presenterer seg selv på kommer gjerne godt ut. Det handler om å representere deg selv og din bakgrunn på en god måte, og om du klarer å få fram ting som ikke allerede går fram på CV og i søknad er det bra.»

«Det kan også være lurt å prøve skille seg litt ut fra mengden, men det kan slå begge veier hvis det ikke er naturlig. Før jobbintervjuet bør du være bevisst på din væremåte, klærne du tar på deg og tenke over hva du skal si.»

Karoline Nauste i DNB

Prøv derfor å komme på bølgelengde med intervjueren helt fra starten av. Lytt mer enn du snakker til å begynne med, og still spørsmål. Hold øyekontakt.

Responder på det intervjueren forteller deg med nikk, smil og annet positivt ikke-verbalt språk. Begynn gjerne med å fortelle om hvor mye du har gledet deg til å bli bedre kjent med selskapet.

Ikke vær redd for å ta initiativ i jobbintervjuet

Samtidig må du ikke være redd for å være fremoverlent og ta ansvar for intervjuet. I frykt for å fremstå arrogante, blir mange for passive i intervjusituasjonen.

Høflighet er ikke det samme som å være passiv.

Ikke vent på spørsmål om de flotte tingene du har gjort eller oppnådd, og som er relevante for jobben. Ta ansvar for å få dem frem.

Mange intervjuer begynner med et åpent spørsmål om å fortelle om deg selv. Vær godt forberedt på dette spørsmålet. Bruk det som en mulighet til å fremheve din bakgrunn og kompetanse som er aller mest relevant for akkurat denne jobben.

Husk at intervjueren først og fremst ikke er opptatt av deg, men av hvordan du kan hjelpe dem. Din oppgave er å vise at du er den rette personen til nettopp det.

Ikke glem at førsteinntrykket begynner det øyeblikket du går inn i bygningen. Møt alle du møter med respekt, fra dørvakt og resepsjonist til den som faktisk skal intervjue deg.

Og for all del: Sjekk ut adressen og hvordan du kommer deg dit. Sørg for å være fremme i god tid før jobbintervjuet starter. Kommer du for sent, er du kommet bakpå før intervjuet er kommet i gang. De færreste greier å yte sitt beste i en slik situasjon.

Passende antrekk for jobbintervju

Hva du har på deg, er en viktig del av inntrykket du gir. Kle deg derfor passende. Å se godt ut gjør dessuten underverker for selvtilliten.

Kleskoden kan variere fra bransje til bransje, og fra stilling til stilling.

«Generelt er det alltid lurt å kle seg pent på jobbintervju, men hvor du skal legge lista kommer litt an på hvilken stilling du søker. DNB er en stor bedrift, og kleskoden er svært ulik fra avdeling til avdeling, men et minimum er at du matcher kleskoden i den avdelingen du søker til. Vis respekt med klærne, og vær påpasselig med å ikke kle deg for utfordrende eller avslappende.»

Karoline Nauste i DNB

Er du usikker på hva som er passende antrekk for akkurat ditt jobbintervju, anbefaler karriereveileder Trude Ekker å oppsøke arbeidsplassen. Ved å observere folk som går inn og ut, finner du raskt ut hva kleskoden er på akkurat denne arbeidsplassen.

— Generelt er det alltid lurt å kle seg pent på jobbintervju, men hvor du skal legge lista kommer litt an på hvilken stilling du søker.
— Generelt er det alltid lurt å kle seg pent på jobbintervju, men hvor du skal legge lista kommer litt an på hvilken stilling du søker.

Er du fremdeles i tvil, lønner det seg alltid å møte opp mer formelt enn intervjueren, enn motsatt.

Sørg for at klærne er rene, gjerne nyrensede, og skoene pusset. Det gir et godt inntrykk, samtidig som også du vil føle deg bedre.

Tenk også på andre deler av din fremtoning, fra sminke og hår til god holdning. Rydd i veska. Du vil nødig måtte rote rundt blant sminke, gamle kvitteringer, nøkler og annet liggende hulter til bulter når du skal finne frem et ekstra visittkort.

Unngå å ha på deg for mye parfyme. Intervjurom er ofte små og dårlig ventilert. Du vil ikke at det intervjueren husker best er den påtrengende lukten av din parfyme.

Selg inn din X-faktor

Er du innkalt til jobbintervju, er CV-en og bakgrunnen din vurdert god nok for stillingen. Det samme gjelder de andre kandidatene.

Tenk derfor gjennom hva som gjør at du skiller deg ut. Hva er det som gjør deg unik? Hva er din x-faktor?

Karriererådgiver Mette Manus fremhever at du ikke trenger være utadvendt eller ha toppidrettsprestasjoner for å ha en x-faktor.

«Du må bare være klar over hva som er din x-faktor og hvordan denne kan være viktig for en potensielle arbeidsgiver.»

Karoline Nauste i DNB

Bruk derfor tid på å tenke gjennom hvilke egenskaper, erfaringer og kompetanse du har som kan skille deg fra mengden. Legg en plan for hvordan du kan få disse frem i løpet av intervjuet.

Avslutt jobbintervjuet sterkt

Tilslutt i jobbintervjuet får du som regel sjansen til å stille noen spørsmål. Ha noen gode spørsmål klare.

Dette er ikke rett tidspunkt til å spørre om lønn, frynsegoder eller bedriftshytta. Unngå også å stille spørsmål som enkelt kan besvares ved et kjapt Google-søk eller besøk på selskapets hjemmeside. Det gir inntrykk av at du er dårlig forberedt.

Bruk denne muligheten til å vise at du er interessert i jobben og selskapet. Bruk researchen du har gjort om selskapet og personene som skal intervjue deg til å stille spesifikke spørsmål.

Forbered helst flere spørsmål enn du vil ha mulighet til å stille. Noen av spørsmålene du forbereder kan bli besvart underveis i intervjuet. Da er det fint å ha noen spørsmål som backup. Ikke still spørsmål som dere allerede har diskutert i jobbintervjuet, da virker det som du ikke har fulgt med.

Synes du intervjuet har gått bra, kan det ofte fungere godt å bruke denne muligheten til å fremheve hvor lyst du har på jobben. Fortell at du virkelig har lyst til å jobbe med dem, og at jobbintervjuet har forsterket troen på at du kan gjøre en god jobb for dem.

Avhengig av situasjonen, kan direkte spørsmål som «har jeg fått jobben?» eller «hva kan jeg gjøre for å overbevise deg om at jeg er den rette for jobben?» gi deg en ekstra edge.

Dette er spørsmål som krever mye mot, og en situasjon som gjør det naturlig. Men er disse vilkårene til stede, kan det være det lille ekstra som utgjør den store forskjellen.

Følg opp etter jobbintervjuet

Følg opp med en e-post etter intervjuet. Fortell dem på nytt hvorfor du vil ha jobben og hvorfor du er den rette kandidaten.

Oppfølgingen bør være kortfattet, men er også en mulighet til å fremheve noe viktig du ikke føler kom godt nok frem i jobbintervjuet.

Eksempler på spørsmål på jobbintervju

Nedenfor har vi samlet noen av spørsmålene som oftest går igjen på jobbintervju.

Dette er ikke en uttømmende liste. Du vil ikke få alle disse spørsmålene på intervjuet, og du må også vente å få mange spørsmål som ikke står på listen.

Bruk dine forberedelser til å identifisere relevante spørsmål for nettopp stillingen og selskapet du skal intervjue for.

 • Fortell litt om deg selv
 • Hvorfor vil du forlate din nåværende jobb?
 • Hvorfor sluttet du i den forrige jobben?
 • Hva gjør deg interessert i denne jobben?
 • Hva gjør deg til rette kandidat for denne stilingen?
 • Har du søkt på andre jobber?
 • Hva vet du om selskapet vårt?
 • Hva vil sjefen din si om deg?
 • Hva vil tidligere kolleger si om deg?
 • Hva er den største kritikken du har fått fra dine tidligere sjefer?
 • Hvem var din beste sjef og hvorfor?
 • Hva liker du å gjøre på fritiden?
 • Kan du gå gjennom CV-en din for meg?
 • Hva er din sterkeste side?
 • Hva er din største svakhet?
 • Hvordan takler du å jobbe under press?
 • Hva er din rolle i teamarbeid?
 • Hva gjør du for å videreutvikle deg selv profesjonelt?
 • Hvor ser du deg selv 5/10 år fra nå?
 • Hvordan planlegger du å nå karrieremålene dine?
 • Hva er dine forventninger til lønn?
 • Har du noen spørsmål til oss?
 • Hvorfor skal vi ansette deg?

Slik vet du hvordan jobbintervjuet gikk

Har du fulgt rådene i denne artikkelen, har du virkelig forbedret mulighetene dine til å lykkes med jobbintervjuet. I tillegg til å kunne gi gode svar, vil du mest sannsynlig fremstå med større selvtillit enn dem som er dårligere forberedt.

Likevel kan det ofte være vanskelig å ha en følelse av hvordan intervjuet egentlig gikk.

Ifølge Richard Bolles, forfatter av boken Guide to Rethinking Interviews, er hvor raskt dere gikk fra å snakke om fortiden til nåtiden og fremtiden en viktig indikator.

Jo raskere jobbintervjuet går fra å snakke om det du har gjort tidligere til hva du skal bidra med i stillingen, dess større er sjansen for at du har fått jobben.

Husk også at ingen har suksess hver eneste gang. Om det ikke gikk så bra som du ønsket, husk at nye muligheter kan dukke opp rett rundt hjørnet!

Relaterte blogginnlegg