Karriereveileder: Hvordan velge riktig karriere?

Å velge karriere er en av de viktigste valgene vi alle må ta stilling til. Men hvordan går du frem for å velge karriere? Vi oppsummerer rådene fra karriereveilederne. Her får du forslag til fremgangsmåte for å finne ut hva som er riktig karriere for deg.

På et tidspunkt i livet blir du voksen. Veien som er lagt opp for deg av dine foreldre og av samfunnet rundt deg tar slutt. Du må selv ta dine egne valg. Men hvordan skal du velge riktig karriere?

Karrierevalget er ett av de viktigste valgene i livet. For de fleste av oss, vil den være en stor del av livet vårt i 40-50 år. For mange vil karrieren være det aller viktigste i mange av disse årene.

Det vil også påvirke andre deler av livet ditt. Yrket ditt vil bli en stor det av din identitet.

Karrierevalget vil påvirke hvor du velger å bo, hvem du vil møte, hvor interessant livet ditt vil bli og hva du kan gjøre på fritiden.

Sjansen er stor for at det også vil ha innvirkning på hvem du ender opp å dele resten av livet ditt med.

Ikke alle råd er like gode

For noen er valget enkelt. De har visst hva de skal bli så lenge de kan huske.

For de fleste av oss, er valget vanskelig. Det hjelper heller ikke at valget skal tas på et tidspunkt i livet hvor du har lite erfaring. Du mangler det meste av den informasjonen du trenger for å ta en veloverveid beslutning.

Vi blir også omgitt av mer eller mindre gode råd. Vi blir fortalt at vi må gjøre noe vi er interessert i, på et tidspunkt i livet hvor mange av oss enda ikke har oppdaget det vi kommer til å bli aller mest interessert i.

Det kan derfor være greit å vite at valget aldri er definitivt eller endelig. De fleste karrierer blir til mens du går. Du kan bevege deg oppover, sideveis, på skrå etterhvert som du blir mer trygg på hva du liker og hva du kan.

Noe av det mest fornuftige du kan gjøre er å tenke gjennom karrierevalg med jevne mellomrom. Det er helt normalt å ikke være helt fornøyd med sin første jobb. Eller andre eller tredje jobb for den saks skyld. Selv for den mest målbevisste tar det tid å finne sin plass.

Hvordan velge en karriere?

I denne artikkelen gir vi deg tips til hvordan du kan tenke når du skal velge karriere, inspirert av perspektiver fra det dyptpløyende nettstedet Wait But Why. Vi har fokusert på deg som er økonom eller studerer for å bli økonom, men rådene er allmenngyldige.

Vi har også pløyd gjennom en lang rekke artikler og snakket med karriererådgiver Mette Manus for ekstra faglig tyngde og relevante praktiske tips.

Manus er daglig leder og karriereveileder hos Manus Motivasjon, og skriver også jevnlig om karriere for Aftenposten.

I denne artikkelen finner du mange gode tips om hvordan du kan planlegge karrieren din. Tips som er like gyldige om du er i startgropen, vurderer å skifte jobb, eller bare lurer på om du har valgt rett.

Karriere du ønsker – og realistisk forventning

Det er i hovedsak to ting som påvirker hvilken karriere du bør velge.

Det ene er hva du vil. Det andre er hva som er realistisk med tanke på hva annet du ønsker å gjøre i livet. Du bør velge en karriere som tilfredsstiller begge disse.

Hva vil du?

Vi blir ofte fortalt at vi må følge våre interesser. Jobbe med noe vi brenner for. Andre sier du må være mer realistisk og gå etter jobbsikkerhet eller lønn.

Det finnes ikke ett råd som gjelder for alle. Mange av oss finner ikke ut av dette før lenge etter at vi er godt i gang med karrieren.

Karriereveileder Mette Manus fremhever nettopp selvinnsikt som faktoren folk ofte overser eller undervurderer i karrierevalg.

Det er dessuten mange flere ting som påvirker hva vi ønsker enn hva vi «brenner for». For eksempel:

Sosial påvirkning.

Vi lever ikke upåvirket av dem rundt oss. I forskjellig grad ønsker vi å være posisjoner hvor vi har makt, mottar anerkjennelse, status eller respekt. Kjenn på hvor viktig dette er for deg når du skal velge karriere.

Ønsket livsstil

Forskjellige karrierevalg vil gi deg forskjellige muligheter til livsstil. Det gjelder blant annet forventet lønn. Men det gjelder også ting som frihet til å ytre deg, balanse mellom jobb og fritid og fleksibilitet i hverdagen.

Moralsk påvirkning

Vårt karrierevalg vil også påvirke andre i forskjellig grad. Selve jobben kan ha innvirkning på omverdenen for øvrig, på godt og vondt. Det kan påvirke dem rundt deg, særlig hvis du søker mot en veldig offentlig rolle. Kanskje er det viktig for deg å gjøre noe for andre, heller enn å sette deg selv i sentrum.

Sikkerhet

I Norge har de fleste det så godt at vi gjerne glemmer dette punktet. Men også for mange nordmenn kan det være viktig å tenke gjennom spørsmål som jobbsikkerhet, gjeldsbyrde og trygghet i hverdagen når de skal velge karriere.

«Jeg anbefaler å tenke gjennom spørsmål som: «Hvem er du? Hva er du interessert i og ønsker å gjøre mer av? Hva er du best i? Og dårligst? Hva er dine verdier? Hva slags liv ønsker du? Hvor viktig skal jobb være i livet ditt? Hvilke yrker trenger samfunnet fremover? Hvor ambisiøs er du? Hva er egentlig drømmen din og hvordan kan du nå den?»

Mette Manus

Prioriter dine ønsker

Ingen karriere vil tilfredsstille alle ønskene du har. Når du har tenkt gjennom hva du vil, gleder det å prioritere. Hva er viktigst for deg?

«Hva er egentlig drømmen din? Skill mellom hva som er helt avgjørende for deg, hva som er ønskelig (men du kan leve uten), og hva som er mindre viktig. Et annet tips er å bruke personlighetstester og analyser for å hjelpe deg til å forstå deg selv bedre.»

Mette Manus

Skriv gjerne ned en liste over mulige karriereveier som tilfredsstiller dine krav. Listen over avgjørende krav bør være den korteste. Du kan ha litt flere i listen over ting som er ønskelig, men du kan leve uten. Resten – antakelig mesteparten – bør du sette strek over.

Notér så ned styrker og svakheter med hver karrierevei, med utgangspunkt i dine prioriteringer. Med fokus på hva du virkelig ønsker, blir det lettere å skille de forskjellige karrieremulighetene fra hverandre.

Hva er realistisk?

På den andre siden ligger hva som er realistisk å oppnå. Du vil aldri få full informasjon om alle karrierevalg og hva som kreves for å lykkes. Men du kan finne ut mye. Og finner du ut bare litt, stiller du bedre enn veldig mange andre.

De færreste karrierer handler bare om teknisk kunnskap. Vil du for eksempel bli kirurg, burde målet ditt være å bli utrolig dyktig innen kirurgi. Det er ikke så mye annet som teller.

Skal du inn i næringslivet, er det derimot mange veier til målet.

Karriereveileder Mette Manus mener det er viktig å skille mellon hva som er avgjørende og hva som er ønskelig ved valg av karriere.
Karriereveileder Mette Manus mener det er viktig å skille mellon hva som er avgjørende og hva som er ønskelig ved valg av karriere.

Gode karakterer fra universitet eller høyskole er viktig, men langt fra det eneste som kreves for å lykkes. Hvor flink du er til å føre regnskap er bare én del av bildet. Andre ting, som nettverk, personlighet, motivasjon og organisatoriske egenskaper, vil påvirke dine muligheter i stor grad.

Målstengene flyttes dessuten hele tiden.

Det som trengtes for å nå en viss posisjon da du var nyutdannet, er ikke nødvendigvis det samme som trengs for å få tilsvarende jobb 20 år senere. Du må derfor være fleksibel og forstå at også karriereveier er dynamiske. De endrer seg med tiden og samfunnsutviklingen for øvrig.

6 ting å forstå når du velger karriere

Prøv å forstå følgende så godt som mulig når du vurderer forskjellige karriereveier opp mot hverandre:

  • Karrierelandskapet. Hvilke muligheter ligger der for meg?
  • Dynamikken i hver karriere. For karrierer som virker interessante, prøv å forstå hva som kreves for å navigere seg frem til posisjonen du ønsker å oppnå. Hvordan har andre hatt suksess i denne karrieren? Prøv å se utover de tekniske kunnskapene. Se på aktørene som er involvert, hva slags erfaring som kreves, hvilke personlige egenskaper som er nyttige osv.
  • Ditt utgangspunkt. Evaluer ditt utgangspunkt for aktuelle karrierer. Hva kan du? Hvilke ressurser har du? Hvilke kontakter har du? Har du det som trengs for å få en fot innenfor?
  • Dine mål. Sett mål for hvert mulige karrierevalg. Hva er det minste du vil oppnå for å anse karrierevalget som en suksess?
  • Dine muligheter for progresjon. Prøv å estimere hvor raskt du kan forbedre dine egenskaper i hver enkelt karrierevei. Hvor raskt er det realistisk å nå målet i hver karrierevei?
  • Din standhaftighet. Hvor motivert er du til å legge inn det som kreves i hver mulige karrierevei?

Dersom du vet hva som er drømmejobben, kan du lære hvordan du skriver en god søknad i denne artikkelen.

Søk all erfaring du kan

Det er i startgropen på karrieren vi vet aller minst om mulighetene som finnes. Enda mindre vet vi hvordan hårete mål vi setter oss kan nås. En god måte å forstå mer av hva som er realistisk, er å søke erfaring før du er ferdig utdannet.

«Ofte kan det være lurt å skrive bacheloroppgaven mot en bedrift eller organisasjon du ønsker å jobbe i, og om et tema du er genuint interessert i. Eller et tema bedriften ønsker å få belyst. Dette kan gi deg jobb etterpå. Det samme gjelder selvsagt på masternivå.»

«Vær også åpen for internships eller praktikantjobb som studenter kan få i sommerferien. Eller trainee-programmer som mange bedrifter tilbyr nyutdannede, og som gir en mulighet til å prøve ut forskjellige arbedsoppgaver i bedriften. Dette gir verdifull erfaring og knytter nettverk.»

Mette Manus

Bruk også nettverket ditt. Spør alle du kjenner som kan noe om karriereveiene du vurderer. 

Se først og fremst mot neste jobb

Steve Jobs sammenliknet sammenhengene i livet med å se på hver enkelt livshendelse som en prikk. Det er lett å stå på slutten av livet og se hvordan hver prikk ledet til den neste.

Samtidig er det umulig å stå på starten og se hvordan prikkene vil henge sammen for å lede deg til ditt ønskede sluttpunkt.

Det samme gjelder for de fleste karrierer.

I starten av din karriere, vil du ikke vite alt om hvordan du kan nå ditt endelige mål. Veien blir i stor grad til underveis. Å se fire prikker eller steg frem i karriereveien er nesten umulig.

Innen du kommer dit, vil både du og verden uansett ha forandret seg. Du vil oppdage nye mål. Og det som kreves for å nå dem, vil være noe annet da enn det som kreves i begynnelsen av karrieren din.

Fokuser derfor først og fremst på neste jobb. Kanskje må du innom tre eller fire stillinger før du finner karriereveien som passer for deg. Så godt som ingen får drømmejobben på første forsøk.

Vi har undersøkt hvordan de mest suksessfulle bedriftene tiltrekker seg de beste kandidatene.

Karrieretips til en nyutdannet økonom

Den første jobben er kanskje den aller vanskeligste å velge. Du vet aller minst om hva som venter. Vi spurte derfor Mette Manus om hennes beste tips til en nyutdannet økonom.

«Stol på deg selv, men vær ydmyk i forhold til at du har en god utdanning, men kanskje liten erfaring, og innse derfor at drømmejobben ikke kommer med en gang. Det er i arbeidslivet man lærer, så vær lærevillig og åpen. Og bruk utdanningen i en retning du er motivert for.»

Mette Manus

Tør å satse!

Over tid vil både hva du ønsker og hva som er realistisk endre seg. Kanskje må du sette deg ned og tenke gjennom det hele flere ganger i løpet av karrieren.

«Det er aldri for sent å velge nytt.»

«Litt avhengig av alder og livssituasjon kan de fleste ta videreutdanning, ny utdanning eller bare kurs for å få ny kompetanse. En god leder kan også finne andre arbeidsoppgaver som passer bedre, gi nye utfordringer eller kompetanseutvikling på annen måte. Det er viktig å gjøre noe med en situasjon som er uholdbar, men du bør gjøre en grundig prosess og finne ut hvor du vil, før du gjør de store endringene.»

Mette Manus

Dersom du er eller planlegger å bli økonom kan du se hva økonomer har i lønn i denne artikkelen.

Relaterte blogginnlegg