Når bør du bytte jobb?

Å si at arbeidsmarkedet er hett om dagen er en underdrivelse. Arbeidskraftsundersøkelsen viser at arbeidsledigheten i Norge er på sitt laveste nivå siden før finanskrisen, og nåsituasjonen kan betegnes som en «jobbsøkers marked».

Med sommeren like rundt hjørnet er dette en fin anledning til å reflektere rundt din egen karriere. Er du tilfreds med arbeidsoppgavene dine? Gleder du til å gå på jobb hver dag? Føler du at du får ansvaret du fortjener, og friheten til å forme din egen arbeidshverdag? For øyeblikket er det stor etterspørsel etter dyktige kandidater, så dersom du kjenner at det er på tide med noe nytt kan dette være riktig tidspunkt å sette ting i bevegelse.

Jobbmarkedet i dag

Dyktige mennesker med riktig innstilling og kompetanse vil alltid være ettertraktet, og det gjør seg særlig gjeldende når det er stor konkurranse om de beste hodene. Mange bedrifter har hatt et lite etterslep gjennom pandemien når det kommer til nyansettelser. Nå som situasjonen igjen begynner å stabilisere seg, er det flere om beinet når det kommer til å rekruttere de beste kandidatene. Samtidig har det blitt åpenbart at det er et behov for økt kompetanse i økonomifunksjonen for å lykkes med store omstillinger og digitalisering.

Dette resulterer i et jobbmarked der etterspørselen etter kvalifisert arbeidskraft overstiger tilbudet. Flere selskaper ser seg derfor nødt til å aktivt ta kontakt med kandidater som allerede har en jobb de er tilfredse med, eller ta kontakt med et rekrutteringsbyrå for å gjøre denne jobben for dem.

Om du har en attraktiv profil er det mulig at du i løpet av det siste året har fått denne type oppringninger selv. Dette kan så klart være en fin mulighet til å prøve noe nytt, men det er smart å ha et bevisst forhold til hvilken karrierevei du ønsker å ta for å nå dine profesjonelle mål før denne samtalen kommer. Da har du bedre forutsetninger for å vite hvorvidt stillingen som presenteres passer inn i din karriereplan. 

Du burde derfor ta et steg tilbake og virkelig skape et bevisst forhold til hva du ønsker å få ut av din karriere. Late sommerdager tillater at du retter blikket innover, og vurdere om du er på riktig sted. Bidrar din nåværende rolle til å gi deg utviklingen og kompetansen du trenger for å nå dine mål, eller kan dette være rett tid for å skifte beite?

Når bør du skifte jobb?

Å vite når det er på tide å skifte jobb er vanskelig. Det er flere faktorer som må vurderes, og mange opplever det som skremmende å ta steget ut i noe nytt og ukjent. Det er allikevel noen spørsmål du kan stille deg selv for å finne ut hvorvidt du er klar for nye utfordringer. 

Det første spørsmålet du burde tenke over er derfor; «hvor ønsker jeg å være om 5 år?». Dette er ikke bare et spørsmål det er vanlig å få på jobbintervju, men det er også noe det er lurt å reflektere rundt for å virkelig finne ut om du er på riktig sti for å nå målene dine. 

Noe du kan tenke over i relasjon til din femårsplan kan være: 

  • Hvilken stilling ønsker du?
  • Ønsker du personalansvar?
  • Hvilken rolle vil du spille i selskapet?
  • Hvor komfortabel er du med mer ansvar?
  • Er du villig til å legge inn den ekstra innsatsen som kreves for å nå målet ditt?

Forsøk å se dette i kontekst av jobben du har i dag. Bidrar arbeidsoppgavene dine til å utvikle kompetansen din og gi deg erfaringen du trenger for å ta det neste steget? Din nåværende stilling bør være en del av din overordnede karriereplan, og være med å utvikle deg både faglig og personlig. Om dette ikke er tilfellet kan det være på tide å vurdere andre arbeidsplasser som kan hjelpe deg å bygge grunnlaget du trenger for å nå dine mål. 

Det andre spørsmålet du bør stille deg selv handler om hva som faktisk er viktig for deg personlig. Det er ikke slik at de rent profesjonelle målene overstyrer alt annet, og det er derfor smart å se dine profesjonelle mål i sammenheng med det som skaper personlig trivsel. Hva vektlegger du på arbeidsplassen? Er det å ha friheten til å forme din egen hverdag? Er det gode kollegaer? Er det å kjenne på glede ved å gå på jobb hver dag?

Ved å ha et bevisst forhold til dette er du også mer oppmerksom på hva som trigger deg, og hva som vil være viktige vurderingskriterier når tiden er inne for å bytte arbeidsgiver. Andre ting du kan reflektere rundt er for eksempel hvor lang reisevei du er komfortabel med, om det er viktig for deg å kunne ta hjemmekontor, og eventuelt hvor ofte – samt hvor mye overtid du er villig til å jobbe.

Roald Wallestad, daglig leder i OPUS Finance, har lang erfaring med rekruttering. Han påpeker at selv om også lønnsbetingelser er viktig, er det avgjørende å ikke kun gå for det høyeste tallet.

Er du i flere jobbprosesser samtidig, ser vi at arbeidsgivere oftere nå drar i gang en budkamp for å lande den beste kandidaten. Forlokkende betingelsene kan gjøre at du takker ja til en stilling som ikke hjelper deg videre i karrieren. Så vær bevisst hva som er viktigst slik at du får en hverdag som gir utfordringer, læring og trivsel – ikke bare den høyeste lønnen

Om du er ambisiøs og har hårete mål bør du også vurdere hvor mye du er villig til å ofre på kort sikt for å oppnå suksess i et lengre tidsperspektiv. Om du er tidlig i karrieren skal det godt gjøres å få både i pose og sekk fra starten av. Er du for eksempel en ambisiøs revisor må du påberegne ganske mange timer overtid selv om «work-life balance» er noe du verdsetter. Dette er da noe du ofrer på kort sikt for å bygge fundamentet som tillater deg å oppfylle ambisjonene dine.

Bruk sommeren på å tenke på disse to spørsmålene; hvor ønsker du å være om 5 år, og hva er viktig for deg personlig når det kommer til jobb. Noen ganger kreves det litt refleksjon for å finne ut om du er på riktig vei. Uansett hvordan din femårsplan ser ut og hvordan du ser for deg din karriere, er sommeren perfekt for å ta et steg tilbake og være litt introspektiv. Bruk ferieukene til å lade batteriene og tenke over målene dine og hvordan du kan oppnå dem – det har sjelden vært et bedre tidspunkt å være arbeidssøker.

Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere om du kunne tenke deg en ny jobb innen økonomi, regnskap eller finans, så hjelper vi deg med å finne en stilling som bidrar til at du får karrieren du drømmer om.

God sommer fra oss i OPUS Finance!

Relaterte blogginnlegg