11 gode grunner til å leie inn økonomer

I dagens fleksible arbeidsmarked velger stadig flere økonomer å jobbe i kortere perioder i flere bedrifter, som innleide konsulenter. Det blir også stadig vanligere for bedrifter å nyttiggjøre seg av denne tjenesten.

Raskt voksende marked

— Vi opplever at stadig flere nyttiggjør seg av midlertidig innleie av økonomer, sier daglig leder i OPUS Finance, Roald Wallestad.

— Noen har behov for ekstern kompetanse i forbindelse med et prosjekt. Andre har midlertidige behov i forbindelse med permisjon, prosjekter, sesongsvingninger eller prosesser som krever annen kompetanse eller mer kapasitet, for eksempel i M&A prosesser. I alle disse tilfellene er innleie av riktig økonomikompetanse en god løsning, fortsetter Wallestad.

OPUS leier ut konsulenter innen økonomi, finans og ledelse

OPUS Finance tilbyr utleie av kvalifiserte konsulenter som kan tiltre på 1-2 ukers varsel. Alle våre konsulenter er grundig kvalitetssikret gjennom intervjuer, kompetansekartlegging og referansesjekker.

Som kunde betaler du kun for arbeidede timer. I utleieperioden har OPUS det fulle arbeidsgiveransvaret for konsulenten. Mange av våre konsulenter har vi også lang og god erfaring med gjennom tidligere oppdrag for oss. Våre rådgivere har et stort nettverk av tilgjengelige kandidater som kan dekke ditt midlertidige behov
Dette inkluderer: personalansvar, utbetaling av lønn, feriepenger, sykelønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, pensjon og forsikring.

Typiske situasjoner hvor utleie av konsulenter kan være aktuelt:

 • Prosjekter
 • Permisjoner
 • Langtidssykemeldinger
 • Behov for ekstern kompetanse
 • Ved usikkerhet om behovet blir permanent
 • Uforutsette situasjoner
 • Sesongsvingninger

Eksempel på stillinger som vi leier ut konsulenter til:

 • Business Controller
 • Forretningsanalytiker
 • Group Controller
 • Financial Controller
 • Prosjekt Controller
 • Regnskapskonsulent
 • Økonomikonsulent

11 Situasjoner hvor innleide konsulenter kan skape merverdi

Å leie inn kvalifiserte økonomer kan være nyttig for bedrifter i en rekke forskjellige situasjoner. Her er 11 gode grunner til å leie inn økonomer i din bedrift.

1. Behov knyttet til et spesifikt prosjekt

Ingen bedrifter besitter all nødvendig kompetanse eller har nok kompetanse innen økonomifeltet. Når du setter i gang med større prosjekter, oppstår ofte et midlertidig behov. Eksempler på slike prosjekter er ved en fusjon- og oppkjøpssituasjon, implementering av nye ERP-systemer eller om bedriften går inn i en vekstfase.

I slike situasjoner vil du ofte trenge ekstra kompetanse og ressurser.

I noen prosjekter vil du ha behov for å avlaste ansatte som bruker ekstra tid på prosjektet. I andre vil du ha behov for å knytte til deg konsulenter som kan jobbe spesifikt med prosjektet. I begge tilfeller er det en god løsning å hente inn kvalifiserte økonomer med relevant erfaring og kompetanse.

Har du behov for ytterligere kompetanse på ledernivå, kan management for hire også være en god løsning.

2. Behov for ekstern kompetanse

Av og til oppstår behov for ekstern kompetanse du ikke besitter. Det er ikke alltid behovet tilsvarer et helt årsverk. Det kan være i forbindelse med prosjekter, utvidelser eller forbedringer.

I slike tilfeller er innleie av en kvalifisert økonom med rett kompetanse og erfaring en god løsning. Konsulenten vil på denne måten også sørge for en generell kompetanseheving i bedriften.

3. Dekke opp for permisjon, sykemelding eller nye prosjekter

I økonomifunksjoner er det en rekke arbeidsoppgaver som regnskap, rapportering og budsjett og prognose som må gjøres løpende og på faste tider gjennom året. Uten god styringsinformasjon fra regnskap og prognose, er det umulig for ledelsen eller andre å få gjort jobben sin. Permisjoner og sykemeldinger er derfor ekstra ubeleilig når det gjelder noen fra økonomifunksjonen.

Særlig ved sykemelding blir vedkommende ofte borte på kort varsel.

Det er dessuten vanskelig å vite hvor lenge vedkommende blir borte. Det gjør det vanskelig å ansette en vikar på fulltid.
I slike situasjoner er det en god løsning for bedriften å leie inn en konsulent. Denne viderefører jobben til din faste medarbeider er tilbake.
De kan være på plass raskt og oppdragsperioden kan være fleksibel, slik at dere er dekket frem til den faste ansatte er tilbake på jobb.

4. Usikkerhet om behovet er midlertidig eller permanent

Det er viktig å planlegge nøye for vekst. Ofte er det vanskelig å vite om et behov er midlertidig eller permanent. Dersom du ansetter noen i en fast stilling, får du faste kostnader, helt uavhengig av om den ventede veksten kommer eller ikke.

Ved å leie inn en økonom, kan du dekke et økt behov uten å måtte brenne inne med en høyere kostnadsbase dersom fremtidig vekst ikke skulle vise seg å bli som antatt.

Skulle behovet vise seg å være midlertidig, vil forholdet enkelt kunne avsluttes. I motsatt fall, gir den innleide konsulenten deg tid og ro til å finne riktig permanent løsning.
I mange tilfeller kan den innleide økonomen kunne gå over i fast stilling, dersom det er ønsket.

5. Sesongsvingninger

Økonomer er godt kjente med sesongsvingninger. I forbindelse med årsoppgjør og utarbeidelse av årsregnskap er det ekstra arbeidspress på økonomiavdelingen. Mange jobber mye overtid for å rekke over alt. Du risikerer at dine ansatte mister motivasjon og i verste fall blir utbrente.

Innleie av en ekstra konsulent i slike perioder vil lette presset på dine ansatte. Det vil også være billigere enn å ansette noen i full tid, uten at de har tilstrekkelig med verdiskapende oppgaver utover pressperiodene.

6. Innleide konsulenter kan tiltre på kort varsel

Selv i de beste bedrifter vil du fra tid til annen motta oppsigelser fra viktige personer i ditt team. Av og til vil oppsigelsestiden gi mulighet til å finne en erstatter før vedkommende forlater bedriften for godt.

I mange tilfeller er det ikke like enkelt. Det kan ta tid å finne rett person. Vedkommende har gjerne også sin egen oppsigelsestid som må fullføres. Da er det greit å ha et alternativ når den permanente løsningen ikke er på plass før en ny fast ansatt tiltrer.

En innleid økonom kan tiltre raskt, typisk i løpet av 1-2 uker, og ofte raskere. Plukker du opp telefonen til et byrå du stoler på, får du en erfaren og kunnskapsrik medarbeider som er vant til å sette seg inn i ting på kort varsel. Da har fleksibilitet til å jobbe så lenge du trenger med å få en permanent løsning på plass.
Med sin brede erfaring, er den innleide konsulenten i stand til å sette den permanente etterfølgeren inn i jobben ved slutten av sitt oppdrag.

7. Kostnadseffektivt å leie inn konsulenter

Å leie inn en konsulent er en kostnadseffektiv løsning. Med timebetaling betaler du kun for den perioden du trenger. Du slipper også administrasjon knyttet til å være arbeidsgiver.

Konsulentselskapet som videreformidler har fullt arbeidsgiveransvar.

Du trenger derfor ikke tenke på lønn, feriepenger, sykelønner, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, pensjon eller forsikring. Du betaler kun det du avtaler direkte med konsulentselskapet.

8. Innleide økonomer er pre-screenet av konsulentselskapet

Når du leier inn en konsulent, er det viktig å jobbe med seriøse konsulentselskaper. De gjør jobben med å velge ut rett kandidat i samarbeid med deg.

Da er du sikret å få på plass en økonom som har den rette bakgrunnen og motivasjonen, og kan sette seg inn i jobben fra dag én.

9. Uten ansettelsesrisiko

Du har kanskje allerede opplevd konsekvensene av en feilslått ansettelse. Dersom du i stedet bruker en innleid konsulent, eliminerer du denne risikoen for din bedrift.

Dersom økonomen mot formodning ikke skulle fungere som forventet, kan forholdet avsluttes umiddelbart. Konsulentselskapet vil da formidle en ny konsulent som kan ta over på kort tid. I mange tilfeller vil du også ha mulighet til å avslutte kontraktsforholdet tidlig.

Sammenliknet med å ansette en fast vikar, har du dessuten mer fleksibilitet dersom du skulle ønske å forlenge avtalen. En fast vikar vil ofte ha neste jobb på plass lenge før avtaletiden utløper. Avtalen med innleide konsulenter kan typisk forlenges etter ditt behov.

10. Teste før fast ansettelse

Ansettelser er alltid vanskelige. Det er begrenset hvor mye du kan finne ut om den nyansatte før du må ta en beslutning.
Det grundigste «jobbintervjuet» er å la noen jobbe hos deg i noen måneder.

Mange bedrifter velger derfor å tilby en fast stilling til innleide konsulenter dersom det midlertidige behovet skulle vise seg å bli permanent. Da vet de at de får en medarbeider som kommer til å fungere godt.

11. Avtale med et seriøst konsulentselskap kan gi konkurransefordeler

Historisk sett er innleid midlertidig arbeidskraft mest brukt i posisjoner hvor det krevdes få eller ingen kvalifikasjoner. I dag finner du dem i alle nivåer i alle bransjer. Innleide økonomikonsulenter har høy kompetanse. De dekker et bredt spekter av bakgrunn og erfaring.

De kan lett gå inn i enkeltprosjekter eller den daglige driften. Deres fleksibilitet gjør at de kan komme på plass raskt, og være så lenge det er behov.

Å knytte seg til et seriøst konsulentselskap som kjenner din bedrift og dine behov vil være en viktig konkurransefordel i en fremtid med stadig raskere omveltninger og krav til effektivitet.

Har dere behov for å leie inn en økonom? Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Relaterte blogginnlegg