Trives du med personalansvar og faglige utfordringer innen regnskap og konsernregnskap

Da nåværende regnskapssjef for Næringseiendom går over i annen stilling internt søker OBOS en faglig sterk regnskapssjef og leder for teamet som håndterer regnskap, konsernregnskap samt kvartalsrapportering for Divisjon Næringseiendom. Dette er en faglig operativ samt sentral og utadvendt lederrolle i divisjonen. Det er også en rolle for deg som trives med personalledelse samt en variert arbeidshverdag med faglige utfordringer og bredde i arbeidsoppgaver. Du vil lede seks kompetente medarbeidere og håndtere rapportering etter IFRS, konsolidering, bistand ved transaksjoner, legal omstrukturering, årsoppgjør, gi råd innen regnskap/skatt/avgift, bidra i prognoseprosess og effektivisering av system og prosesser. Du vil ha en stor kontaktflate i divisjonen og jobbe tett med Økonomisjef for Næringseiendom. Stillingen rapporterer til regnskapsdirektør og inngår i regnskapsledergruppen.

Har du en sterk faglig interesse og ønsker en ansvarsfull rolle med faglig bredde og personalansvar? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Søkere bes registrere seg med et helt kortfattet søknadsbrev, en utfyllende CV samt vitnemål og attester.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for kvartalsrapportering med konsolidering for divisjon Næringseiendom
 • Personalansvar for seks kompetente medarbeidere
 • Finansiell bistand ved transaksjoner (kjøp og salg av selskaper), Due Diligence
 • Regnskaps-, skatte- og avgiftsmessig rådgivning
 • Fusjoner/fisjoner og andre omstruktureringer
 • Bidra i prognoseprosess
 • Fullstendig årsoppgjør med noter og skattemelding for enkeltselskaper og konsolidert regnskap for underkonsernet, samt rapportering av lånekrav til bank
 • Oppfølging, veiledning og kvalitetssikring av arbeid utført av teamkollegaer
 • Bidra til gevinstrealisering etter implementering av nytt ERP-system (Microsoft Dynamics)
 • Effektivisering og standardisering av prosesser for regnskapsrapportering
 • Delta i ad-hoc prosjekter i divisjonen og på tvers i konsernet, eksempelvis implementering av ny IFRS standard

Dine kvalifikasjoner:

 • Økonomisk utdannelse, siviløkonom/master/MRR e.l.
 • 5-10 års erfaring fra tilsvarende rolle eller erfaren senior/Manager fra revisjon
 • Erfaring med konsernregnskap, IFRS, skatt, avgift og egenkapitaltransaksjoner
 • Erfaring med personalansvar, du trives med ledelse og er trygg i lederrollen
 • Fordel med erfaring fra håndtering av oppkjøp, fisjoner og fusjoner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Generelt gode IT-kunnskaper, god erfaring med Excel og gjerne PowerBI eller tilsvarende

Dine personlige egenskaper:

 • Analytisk, strukturert og god til å prioritere
 • Gode lederegenskaper, trygg og engasjert som leder
 • Selvstendig, nysgjerrig og initiativrik
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Utadvendt og godt humør

Hva kan vi tilby deg?

Samfunnsengasjementet, og hjertet OBOS har for byene våre, er noe av det som gjør ansatte stolte av å jobbe her. I tillegg er vi opptatt av å skape en inkluderende kultur, både innad og utad, hvor alle skal føle seg velkommen og kunne være seg selv. Hos oss får du en jobb med mening!

I OBOS er det uante muligheter! OBOS er Norges største kompetansehus innen eiendom og vi er opptatt av at du skal få utvikle deg og oppfylle din karrieredrøm.

Vi kan tilby et inspirerende og innovativt miljø med høyt faglig nivå, gir deg gode muligheter til å forme din egen hverdag. Interessante og utviklende arbeidsoppgaver med rom for nytenking gjør det gøy å gå på jobb.

OBOS investerer i egne ansatte og har gode ordninger som blant annet fleksitid, sommertid, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt firmahytter.

#LI-Hybrid

Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i OBOS? Besøk hjemmesiden vår https://obos.no/jobb

Hos oss blir du en del av et mangfoldig arbeidsmiljø der alle er like mye verdt. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke, uavhengig av alder, kjønn og bakgrunn.

Om OBOS BBL

OBOS er en av de største boligbyggerne i Norge og Sverige, og er den største i Norge. OBOS er en medlemsorganisasjon med 580 000 medlemmer i Norge og Sverige og overskuddet beholdes i virksomheten og benyttes til å oppfylle formålet, som er å tilby medlemmene bolig. Helt siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

OBOS har over 2300 ansatte og driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig. Vi har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsforvaltning, rådgivning, digitale tjenester, bankvirksomhet, eiendomsmegling, næringseiendom, samt aksjeinvesteringer innenfor sektorene bygg, eiendom og anlegg. OBOS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn. Medlemmene har besluttet at inntil 10 prosent av overskuddet etter skatt skal benyttes til samfunnsnyttige tiltak. Hovedkontoret er i Oslo.

Søk på stillingen
OBOS BBL logo
Arbeidsgiver OBOS BBL
Arbeidsplass

Hammersborg Torg 1, Oslo sentrum

Stilling Regnskapssjef Næringseiendom
Omfang Fast
Søk på stillingen