Hva kjennetegner en god interim CFO?

Den ideelle CFO’en defineres i stor grad av situasjonen i selskapet – men én faktor er avgjørende: Kandidatens ambisjoner og verdier må stemme overens med ambisjonene og strategien som er forankret i selskapet.

En Chief Financial Officer (CFO) er selskapets øverste leder på fagområdene økonomi regnskap og finans, og utgjør en naturlig del av toppledergruppa. Denne personen har ofte en sterk stemme på forretningssiden, skal fungere som en betrodd sparringspartner for administrerende direktør og bør være en pådriver for lønnsomhet, utvikling og vekst.

En god CFO har stålkontroll på forretning, drift, investeringer og finansiering av aktiviteter, og engasjerer seg i selskapets strategiske arbeid. Dette er med andre ord en svært sentral rolle i virksomheten – og tilsvarende vanskelig å fylle.

– En av de største utfordringene med å finne din ideelle CFO er at utgangspunktet for rollen og utfordringene er vidt forskjellig fra selskap til selskap, påpeker Managing Director, Roald Wallestad i OPUS Finance. 

– Hva som definerer en god CFO varierer i stor grad ut ifra situasjonen ditt selskap befinner seg i, og utfordringene selskapet står overfor. Det finnes derfor ingen definitiv mal for hvilke kvaliteter du bør se etter.

En avgjørende faktor

OPUS Finance har bred kompetanse på rekruttering av toppledere, og har innstilt kandidater til CFO-rollen i flere norske selskaper. Wallestads erfaring er at det særlig er én faktor som er avgjørende for å finne den rette kandidaten for den essensielle lederfunksjonen:

– Kandidatens ambisjoner og verdier MÅ stemme overens med ambisjonene og strategien som er forankret i selskapet, understreker han.

Dersom selskapet allerede har etablert en ledende posisjon i markedet er det ofte fornuftig å innhente en erfaren og dyktig CFO som kjenner bransjen godt. En som evner å holde butikken i gang, som kan finjustere på enkelte aspekter i bedriftens økonomi og styre skuta trygt på rett kjøl.

– Har du derimot ambisjoner og mål om betydelig utvikling og rask vekst behøver du en CFO som er sulten på suksess, som har energi, drive og motivasjon og et brennende ønske om å bidra til selskapets utvikling. Ideelt ser man da etter en som har gått gradene i den finansielle verden. En som har vært med på en lignende reise tidligere og kan vise til konkrete resultater de har bidratt til.

De viktigste nøkkelelementene

Uavhengig av situasjonen i selskapet finnes det naturlig nok en del nøkkelelementer og kvaliteter som bør være et absolutt krav for enhver CFO-kandidat. De bør ha jobbet strategisk og kommersielt tidligere, og ha god forståelse for forretningsutvikling, virksomhetsstyring, resultatanalyse og kvalitetssikring av økonomiske prosesser.

Det er også en forutsetning at kandidaten analytisk, forretningsorientert og fremtidsrettet, har en kommersiell legning og er sterk på finansiell og strategisk analyse. I tillegg krever rollen som oftest en god teknologiforståelse, samt innsikt i den teknologiske utviklingen og konkurransefortrinnene denne bringer med seg.

– Et annet krav er høyere utdannelse innen relevante fagområder. Det er ytterst få CFOer i Norge i dag som ikke minimum har en mastergrad innen finans, økonomi eller revisjon, påpeker Wallestad.

Ifølge ham er det en kjensgjerning at svært mange selskaper ofte ser mot kandidater med erfaring fra “de fire store” innen revisjon – Ernst & Young, Deloitte, PwC og KPMG. Dette kan forklares med at disse kandidatene fyller kravene til utdanning, og har opparbeidet seg verdifull kompetanse gjennom oppdrag for klienter i ulike bransjer.

Ikke alle takler steget opp til CFO

Tross relevant erfaring kan steget opp til CFO-rollen være svært krevende – både for kandidater med en operativ bakgrunn og for personer som tidligere har betjent rollen som regnskaps- finans- og/eller økonomisjef. 

Som CFO må man i langt større grad tenke strategi, målsettinger og kommersiell drift. Man jobber med KPIer og nøkkeltall i sanntid for å ta pulsen på aktivitetene man gjennomfører, og må hele tiden tenke fremover i tid, i form av estimater og prognoser basert på nåværende forutsetninger og langsiktig strategi.

– For en del selskaper kan situasjonen tilsi at man bør ansette en yngre CFO, på grunnlag av faktorer som teknologisk forståelse, sterk motivasjon og en vilje til å kompensere for manglende erfaring med ekstra innsats. Men husk at dette også kommer med en risiko. Steget opp til CFO-rollen kan for mange være utfordrende, og i visse situasjoner er det trygge valget å gå for etablerte kandidater med lang erfaring fra bransjen, sier Wallestad.

Ta kontakt med oss dersom dere har behov for en interim CFO.

Tilbyr ditt selskap en attraktiv mulighet for CFO ?

Enten du søker i retning av en ambisiøs kandidat som har gått gradene hos de fire store i revisjon eller fra et konsulentselskap, en erfaren CFO fra din bransje (eller lignende bransjer), en konsulent fra teknologi eller finansbransjen, eller i en helt annen retning, er du avhengig av å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver for de beste kandidatene.

De beste kandidatene til en CFO-rolle er normalt sett ikke aktive søkere, og derfor må både betingelsene og mulighetene du tilbyr vær forlokkende nok til å vekke deres interesse.

Hvilken reise kan dere tilby kandidaten? Hvor stort er utviklingspotensialet? Hvordan er kulturen i selskapet? Hva er deres markedsandel? Har dere en velfungerende ledergruppe? Hvor store ambisjoner har dere? Kan dere tilby ekstra intensiver, som f.eks. eierandeler eller tilleggsgoder?

– Det er ingen tvil om at vi er mer bevisste på hva slags selskap vi ønsker å jobbe i nå enn for 10-15 år siden. Det er vanskelig å kapre de beste kandidatene, men et spennende selskap med en sterk ledelse og tydelige planer for videre satsning vil tikke av mange av de viktigste boksene. Da blir du mer attraktiv for svært mange, fastslår Wallestad.

Finn din nye CFO

OPUS har siden 2002 vært en ledende rekrutteringspartner for norske og internasjonale selskaper med behov for å rekruttere eller leie dyktige og kvalifiserte økonomer på alle stillingsnivåer.

Vi har hjulpet en rekke selskaper med å identifisere, velge ut og ansette noen av markedets fremste CFO-kandidater.

Ønsker du en rådgiver og sparringspartner i jakten på din nye CFO?
Ta gjerne kontakt med en av våre erfarne rådgivere i OPUS!

Relaterte blogginnlegg