Management for hire

Midlertidige behov – umiddelbare resultater

Ta kontakt
Management for hire

Management for hire

Når kan det være aktuelt?

 • Børsnoteringer/omstruktureringer
 • Systemimplementeringer
 • Oppkjøp og fusjon
 • Prosjekter
 • Permisjoner/sykdom

Eksempler på oppdrag

 • CFO
 • Konsernregnskapssjef
 • Økonomidirektør
 • Økonomisjef
 • Finanssjef

Umiddelbare resultater

Vi har mange konsulenter i vårt nettverk som kan tiltre på kort varsel i stillinger som interim CFO, interim økonomisjef og interim konsernregnskapssjef.

En interimleder har mange års erfaring fra lignende oppdrag, og kan tre inn i rollen umiddelbart og ta styring og eierskap til rollen frem til en permanent løsning er på plass.

Hvorfor vurdere management for hire?

Hvorfor vurdere management for hire?

Konsulenter med unik erfaring og spesialkompetanse

I mange tilfeller er konsulentene våre overkvalifisert for rollen de går inn i. De motiveres av å hjelpe bedrifter lykkes, som maksimerer mulighetene for suksess. Konsulentene kjenner til viktige suksesskriterier og fallgruver takket være den inngående kompetansen de har innen sitt fagfelt.

Ved å leie en leder på økonomi, får du tilgang til unik kompetanse uten å ta på deg langsiktige forpliktelser. De vil også være med å løfte kunnskaps- og kompetansenivået i din bedrift også etter at oppdraget er gjennomført, gjennom deling av sin kompetanse i oppdragsperioden.

Konsulenten bidrar med et ferskt perspektiv

Selv i den beste bedriften kan kulturen hindre ledere fra å se gode løsninger som er annerledes enn det man har gjort tidligere. En utenforstående vil kunne bringe inn et friskt perspektiv, og har ingen annen agenda en å løse utfordringen vedkommende har blitt hyret inn for å jobbe med.

Noen ganger kan det være enklere for en ekstern ressurs å komme inn og få gjennomført endringer hvor det kan være en del motstand, enn for en med lengre historikk i selskapet.

Management for hire er kostnadseffektivt

Management for hire konsulenter besitter gjerne erfaring og kompetanse det er vanskelig å få tak i uten å ansette noen i full stilling. Dette er ofte ikke nødvendig, da du sitter igjen med vesentlig høyere kostnader på permanent basis. Når du bruker en interimleder betaler du for akkurat den jobben du trenger å få utført.

Våre konsulenter

Er

 • Fleksible
 • Tilpasningsdyktige
 • Selvstendige og uavhengige
 • Opptatt av å skape resultater
 • Operasjonelle

Har

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Bred erfaring i ulike sektorer
 • Konstant fokus på å forbedre seg selv
 • Gode strategiske evner
 • En plan for videreføring

Bidrar til

 • Kontinuitet og kompetanseoverføring
 • Verdiskapning
 • Prosessforbedringer
 • Å avdekke nye muligheter
 • Vekst

Kontaktperson

Roald Wallestad

Managing Director + 47 901 56 356