Rekruttering

Våre rådgivere er økonomer med god rekrutteringskompetanse, noe som gjør at vi har god innsikt og forståelse for både fagfeltet og kundens behov. 

Stillinger vi rekrutterer til

Økonomi

 • CFO
 • Økonomidirektør
 • Økonomisjef
 • Business Controller
 • Prosjekt Controller

Regnskap

 • Konsernregnskapssjef
 • Konserncontroller
 • Regnskapssjef
 • Financial Controller
 • Regnskapsmedarbeider

Finans

 • Investment Manager
 • Manager M&A
 • Associates
 • Treasury
 • Business Analyst

Stegene i prosessen

1

Når vi er valgt som rekrutteringspartner gjennomfører vi et oppstartsmøte med kunden. Her avstemmer vi forventningene til rollen, og kartlegger egenskaper kandidater bør ha for å være aktuelle til stillingen. 

2

Vi finner kandidater gjennom en kombinasjon av annonsering og søk etter kandidater i vårt nettverk og våre databaser. Deretter screenes kandidater gjennom intervjuer, hvor vi kartlegger erfaring, kompatanse, motivasjon og lignende. Aktuelle kandidater presenteres til kunden. 

3

Kunden møter kandidater til nye intervjurunder, gjennomgang av tester, og eventuell løsning av business case. Deretter gjennomføres finaleintervjuer og referanseintervjuer for utvalgte kandidater. 

4

Tilbud utarbeides og signering av arbeidsavtale gjøres av utvalgt kandidat. Vi følger opp kandidat og kunde etter oppstart i prøvetiden. Dette gjør vi for å sikre at oppstarten har gått som planlagt og kvalitetssikre om begge parter er fornøyd så langt. 

Kontaktperson

Endre Flo
Senior Advisor

Tlf: +47 958 90 195
Email: endre.flo@opusfinance.no

Kontakt oss