Artikler av

Roald Wallestad

CEO - OPUS Finance Recruitment

Fremtidsrettet CFO

Hvordan kan CFO påvirke verdiskapningen i økonomifunksjonen?

Mange bedriftsledere ser fremdeles på økonomifunksjonen som en backoffice-funksjon som tar seg av grunnleggende oppgaver som lønn, regnskap og rapportering til det offentlige. En moderne CFO ser derimot muligheter for å involvere økonomifunksjonen på et strategisk nivå – slik at den for alvor kan bidra til å skape verdi for selskapet.

Les mer

Hva kjennetegner en god CFO ?

Den ideelle CFOen defineres i stor grad av situasjonen i selskapet – men én faktor er avgjørende: Kandidatens ambisjoner og verdier må stemme overens med ambisjonene og strategien som er forankret i selskapet.

Les mer

Ferdighetene bedrifter etterspør i 2020

LinkedIn publiserte nylig en rapport om hvilke ferdigheter bedrifter etterspør i 2020. Linkedin har studert data fra sine 660 millioner brukere og mer enn 20 millioner stillingsutlysninger på plattformen. I denne artikkelen går vi gjennom de 15 mest etterspurte ferdighetene.

Les mer

Økonomers lønn: Dette tjener norske økonomer i 2019

OPPDATERT MAI 2019

Lurer du på hva økonomer tjener i forskjellige bransjer og stillinger i Norge? Vi har sett på statistikkene og gir deg svaret! Her får du vite hvor mye økonomer får i lønn i offentlig og privat sektor. Du får også vite startlønn for økonomer, og lønnsforskjeller etter ansvarsnivå.

Les mer