Fordelene ved å leie en konsulent

Leie av konsulenter kan være en smart løsning av flere grunner. Flere og flere selskaper har sett vekstmulighetene det gir når de ansetter konsulent-ekspertise på ulike prosjekter.

Dette har vi tatt for oss i denne artikkelen.

Spesialkompetanse

Konsulenter kan ved behov tilby spesialkompetanse innen fagfeltet. Deres forutsetninger for å være oppdatert på viktige utviklinger innenfor deres ekspertise-område, er ofte større enn den i små fagmiljøer.

Erfaring

Konsulenter har gjerne vært innom ulike fagfelt, organisasjoner og markeder, noe som bidrar med erfaring fra flere perspektiver. Dersom man benytter seg av en konsulent kan dette gi verdiskapning for bedriften i form av innovative løsninger, som ikke nødvendigvis kommer naturlig fra lukkede interne miljøer. Videre er det slik at god bruk av konsulenter kan gi selskapet både bedre og rimeligere tjenester.

Å leie en erfaren konsulent over en kortere tidsperiode er vanlig praksis i organisasjoner. Konsulenten er en uavhengig ressurs med  spesialisering innenfor et visst fagområde som kan bringe nye ideer til selskapet.

Innstilling til arbeidet

En konsulent arbeider i kortere oppdrag og er dermed vant til å raskt omstille seg og sette seg inn i nye systemer, oppgaver og organisasjoner. I starten av et arbeidsforhold er det vanlig at man viser litt ekstra entusiasme og motivasjon. For konsulent som arbeider over kortere tidsperioder, rekker gjerne ikke gløden en nyansatt oftest har i starten, å avta. Fordelen til en konsulent med flere ulike arbeidsplasser er at de alltid må være nytenkende, slik at risikoen minimeres for at de havner i gamle tankebaner.