Ledelse: Hvordan bli en god leder

En god leder skaper best mulige resultater gjennom sine medarbeidere. Evne til å fokusere, bygge et godt arbeidsmiljø og å være empatisk er noen viktige kjennetegn på god ledelse.  Vi har samlet de beste tipsene om ledelse fra anerkjente eksperter og institusjoner. Er du en god leder?

Les mer

11 gode grunner til å leie inn økonomer

 

I dagens fleksible arbeidsmarked velger stadig flere økonomer å jobbe i kortere perioder i flere bedrifter, som innleide konsulenter. Det blir også stadig vanligere for bedrifter å nyttiggjøre seg av denne tjenesten. Vi har sett på de viktigste årsakene til å leie inn konsulenter innen økonomi, finans og ledelse.

Les mer

Millennials: Hvordan ansette og beholde talentene

Millenniumsgenerasjonen er svært attraktive kandidater for de fleste arbeidsgivere. Med økt global konkurranse og teknologisk disrupsjon er milenniumsgenerasjonen ofte ressurssterke ettersom de er oppvokst med teknologi og har lang utdannelse. I denne artikkelen har vi samlet ni tips om hva du må fokusere på for å tiltrekke deg og beholde de beste talentene fra millenniumsgenerasjonen.

Les mer

Få mest mulig ut av samarbeid med rekrutteringsselskap

Mange selskaper har erfaring med bruk av rekrutteringsselskaper, og denne kan være både god og dårlig. Rekruttering handler om må finne den rette personen som vil styrke selskapet og bidra til verdiskapning. For å få best mulig hjelp fra et rekrutteringsselskap er det et par aspekter det er viktig å merke seg.  

Les mer