Millennials: Hvordan ansette og beholde talentene

Millenniumsgenerasjonen er svært attraktive kandidater for de fleste arbeidsgivere. Med økt global konkurranse og teknologisk disrupsjon er milenniumsgenerasjonen ofte ressurssterke ettersom de er oppvokst med teknologi og har lang utdannelse. I denne artikkelen har vi samlet ni tips om hva du må fokusere på for å tiltrekke deg og beholde de beste talentene fra millenniumsgenerasjonen.

Vi har snakket med Camilla Brugrand, journalist i Dagens Perspektiv, som har jobbet mye med spørsmål knyttet til millenniumsgenerasjonen.

Selv om det er store likheter på tvers av landegrensene, er det likevel noen punkter hvor norske arbeidstakere skiller seg ut.

Brugrand mener det viktigste en bedrift kan gjøre for å tiltrekke seg de beste unge arbeidstakerne er å vise at den har flere verdier enn økonomisk gevinst.

Definisjon av millenniumsgenerasjonen

Millenniumsgenerasjonen er de som er blitt voksen på 2000-tallet, etter millenniumsskiftet.

Millenniumsgenerasjonen kalles også millennials, internettgenerasjonen eller generasjon Y, og er generasjonen som følger direkte etter generasjon X.

Den nøyaktige avgrensningen på fødselsår varierer blant mange forskjellige kilder.

Begrepet «Millennials» dukket først opp i boken «Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069,» skrevet av Neil Howe og William Strauss.

Howe og Strauss definerer milenniumsgenerasjonen som bestående av personer født mellom 1982 og 2004.

Andre kilder benytter startår fra 1976-1982 og siste fødselsår mellom 1996-2004

Denne generasjonen har vokst opp med internett, globalisering og har høyere utdanning enn noen tidligere generasjon.

De har derfor noen perspektiver og forventninger som er annerledes enn generasjonene før dem. Akkurat som generasjon X i sin tid var annerledes enn generasjonen før det igjen.

I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du ansetter riktige medarbeidere som passer inn i din bedrift, og hvordan du kan unngå feilansettelser.

Vi har samlet ni tips som du bør tenke på om du ønsker å tiltrekke deg og beholde ansatte fra millenniumsgenerasjonen:

1. Vis at dere er opptatt av mer enn profitt

Millenniumsgenerasjonen er opptatt av å kunne stå inne for det de gjør – og bedriften de jobber for.

88% av dem som regner med å bli værende i sitt nåværende selskap i mer enn fem år, og fremhever en følelse av å ha samme formål – utover profitt – som årsak.

«At arbeidsgivere har samfunnsansvar som en del av deres kjerneverdier tror jeg vil spille en større og større rolle fremover. Det kan være å ta ansvar for miljøet, lokalsamfunnet, samarbeide med en veldedig organisasjon osv.»

Camilla Brugrand
Deloitte 2017 Nordic Millennial Survey
Deloitte har gjennomført en stor undersøkelse av millenniumsgenerasjonen fra et nordisk perspektiv.

Ifølge en stor undersøkelse Deloitte har gjort av millenniumsgenerasjonen i en rekke land, skiller norske arbeidstakere seg ut med tanke på hva som er viktig for dem.

I Norge er klimaendringer og miljø det desidert viktigste tema blant millennials. 46% sier det er viktig at bedriften de jobber i arbeider mot samme verdier.

Nordiske bedrifter har dessuten mye å gå på med tanke på samfunnsansvar.

Kun en drøy tredjedel av unge ansatte i norden føler seg satt i stand til å bidra til gode formål på jobben. Det globale snittet er 54%.

2. Gi tett oppfølging av millenniumsgenerasjonen

Noen hevder at millenniumsgenerasjonen er kravstore. Det amerikanske analyseselskapet Gallup har gjennomført en omfattende undersøkelse.

Ifølge denne er det mer riktig å se på dem som myndige. Dette er en generasjon som tør å ta makten i egne hender.

Den norske BI professoren Tom Colbjørnsen har trukket linjene til oppveksten.

Ingen tidligere generasjoner har fått så mye oppmerksomhet fra sine foreldre som nettopp millenniumsgenerasjonen. Dermed forventer de å bli både verdsatt og føle seg ønsket fra bedriften de jobber i.

De mener det ikke bare er dem selv som har ansvar for egen utvikling. Arbeidsgiver har også et ansvar for å følge opp.

«Et godt og trygt arbeidsmiljø hvor ideer og initiativ fra nyansatte blir sett og tatt på alvor i like stor grad som andre ansatte med litt lenger fartstid er viktig.»

Camilla Brugrand

For ledere er det dermed viktig å være proaktiv og å følge opp de ansatte tettere enn noen gang.

Å ha en mentor er attraktivt for mange millennials når de søker jobb. Men det er ikke nok i seg selv. Dermed er det viktig at du som leder ser og verdsetter den ansatte.

3. Gi dem mulighet til kontinuerlig utvikling

Gallups undersøkelse viser at 59% anser muligheter for egenutvikling som ekstremt viktig når de ser etter en ny jobb.

For tidligere generasjoner er tallet bare drøyt 40%. Det er derfor viktig å legge til rette for at ansatte stadig har muligheter til utvikling.

Dette kan for eksempel være kursing og nye arbeidsoppgaver.

Deloittes undersøkelse om millennials fra 2016 fremhevet muligheter til utvikling som den tredje viktigste egenskapen ved en jobb for denne generasjon.

Som generasjonen før dem, er også de som er født på 1980- og 1990-tallet karrierebevisste. Det betyr likevel ikke at de først og fremst er opptatt av å få nye titler og mer ansvar.

Nordmenn motiveres minst like mye av arbeidsoppgavene de utfører, som av lederansvar.

En undersøkelse utført av INSEAD og Harvard Business Review viser at kun 47% av nordmenn i denne generasjonen er opptatt av å få lederansvar.

I USA er tilsvarende tall 77%.

Stadig flere ønsker også erfaring fra utlandet. 72% av millenniumsgenerasjonen som jobber i finanssektoren ønsker seg et utenlandsopphold i løpet av karrieren.

Tallet er ikke like høyt for alle bransjer, men dette blir stadig viktigere for unge ansatte.

Å tilby kortere eller lengre opphold utenlands er et viktig konkurransefortrinn for multinasjonale selskaper når de ønsker å tiltrekke seg og beholde ansatte fra millenniumsgenerasjonen.

4. Sørg for et stimulerende arbeidsmiljø

Millenniumsgenerasjonen ønsker å føle seg trygge på jobb, og et godt arbeidsmiljø er viktig for dem.

Harvard Business Review skriver at mens 40% av andre generasjoner er opptatt av at selskapet de jobber for skal passe godt overens med egen personlighet, er tallet 50% for millenniumsgenerasjonen.

Brugrand fremhever sosiale aktiviteter både på og utenfor jobben som en viktig faktor for at unge ansatte skal trives på jobben. Da blir de lengre i selskapet.

«Sosiale aktiviteter på – og utenfor jobb er alltid er pluss.»

Camilla Brugrand

Også andre faktorer er viktig for arbeidsmiljøet. Dette er en generasjon som er vokst opp i en stadig mer globalisert verden. De er opptatt av likestilling og mangfold.

Ifølge en undersøkelse blant unge ansatte i finansbransjen utført av PWC, føler mange ansatte at selskaper er for konservative på dette punktet.

Bedrifter som tar disse verdiene på alvor og fremstår utad som både likestilte og mangfoldige, vil lettere kunne tiltrekke seg den beste arbeidskraften.

Millenniumsgererasjonen er opptatt av likestilling og mangfold
Millenniumsgererasjonen er opptatt av likestilling og mangfold

Millennials motiveres av å kunne se sin jobb i en større sammenheng. Ifølge undersøkelsen blir de demotivert av silo-tankegang, hvor hver avdeling jobber med sitt uten særlig omtanke for andre avdelinger i bedriften.

Teknologiselskaper som Google og Apple har et svært uformelt forhold til både sosial omgang og kleskode enn det som har vært vanlig i mer etablerte selskaper.

Selv om det i mange bransjer fremdeles er viktig å både te og kle seg formelt i mange sammenhenger, er det verdt å se på hvilke måter man kan gjøre arbeidsplassen mer uformell heller enn mer formell. Det kan bidra til å beholde unge ansatte.

5. Gi millenniumsgenerasjonen frihet og fleksibilitet

Dagens unge arbeidstakere kjenner seg selv godt. De ønsker både frihet og fleksibilitet til å legge opp både jobb og arbeidsdag slik at de kan gjennomføre den på en god og meningsfylt måte.

Journalist Camilla Brugrand
Journalist Camilla Brugrand i Dagens Perspektiv mener det er viktig for millenniumsgenerasjonen å følse seg verdsatt, få ansvar og være med på å forme egen arbeidsdag.

De vil selv styre sin hverdag på en slik måte at de kan utføre jobben mest mulig effektivt.

De vil selv styre sin hverdag på en slik måte at de kan utføre jobben mest mulig effektivt.

«Det å føle seg verdsatt, få ansvar og være med på å forme egen arbeidsdag og produkt eller tjeneste, tror jeg er viktig for at talentene ikke forsvinner.»

Camilla Brugrand

Brugrand fremhever også fleksibilitet som noe bedrifter kan tilby talenter fra milleniumsgenerasjonen.

Fleksibel arbeidstid og muligheter til å jobbe hjemmefra er verdifulle verktøy for å tiltrekke seg og beholde ansatte fra denne generasjonen.

Bedrifter som tilbyr mer frihet og fleksibilitet enn andre vil derfor kunne være ekstra attraktive for mange unge arbeidstakere.

6. Gi millennias innflytelse

Millenniumsgenerasjonen liker ikke rigide strukturer. De er mer opptatt av arbeidsoppgaver og meritter enn ansiennitet.

Da er det kanskje ikke overraskende at millenniumsgenerasjonen også forventer å kunne ha innflytelse.

Mange kan bli demotivert av å være i en stilling hvor opprykk typisk skjer relativt systematisk hvert tredje eller fjerde år, som for eksempel har vært vanlig i mange jobber i finansbransjen. De vil raskt bli utålmodige når de føler seg klare for nye arbeidsoppgaver.

Om du vil beholde millennials, er det viktig å gi dem nye arbeidsoppgaver før de forsvinner til en konkurrent.

Camilla Brugrand påpeker at det er viktig for bedriftens del å utnytte seg av kompetansen millenniumsgenerasjonen besitter på digitale løsninger og verktøy.

«Mange bedrifter er i dag i omstilling og skal bli mer digitale. I stedet for å leie inn en haug med dyre konsulenter, snakk og forhør deg med milleniumsgenerasjonen først.»


«De som kommer rett fra utdanning, har mest sannsynlig verdifull innsikt i hva bedriften må gjøre for å ta i bruk nye digitale tjenester og utmerke seg bransjen.»

Camilla Brugrand

7. Gi de ansatte mulighet til å balansere jobb og fritid

De som er blitt voksen på 2000-tallet er mer fokusert enn tidligere generasjoner på å opprettholde balansen mellom jobb og fritid. Deloittes store undersøkelse fra 2016 fant at dette var det viktigste for millennials, nest etter lønn.

Blant de som jobber i finans, en sektor kjent for sine lange arbeidsdager, nevner hele 94% at å kunne balansere jobb og fritid er viktig for dem, ifølge PWC.

28% opplevde at de fikk mindre fritid enn de hadde ventet da de begynte i jobben.

Det betyr ikke at denne generasjonen ikke er innstilt på å jobbe hardt. Men det betyr at ledere som finner rom for å gi sine ansatte muligheter til å ha fritidsaktiviteter og et rikt familieliv, vil kunne være mer lojale og bli lengre i jobben.

Er du økonom og lurer på om du har riktig lønn? I denne artikkelen får du vite hva norske økonomer har i lønn.

8. Tenk gjennom riktige måter å kommunisere med millenniumsgenerasjonen

For en leder er det viktig å tilpasse kommunikasjonsstilen til hver enkelt ansatt. Som gruppe er det imidlertid noen trekk ved millenniumsgenerasjonen som er verdt å merke seg.

Mange i denne generasjonen foretrekker direkte og jevnlig kommunikasjon. Det er også viktig å sørge for en tillitsfull og åpen dialog med de ansatte.

«Som leder eller mellomleder må man være tydelig på at man alltid kan komme til dem dersom man har noe på hjertet.»

Camilla Brugrand

Mange er også mer komfortabel med elektronisk kommunikasjon enn ansikt til ansikt eller telefonkontakt. Det gjelder både internt og eksternt.

9. Millenniumsgenerasjonen er mer lik enn ulik tidligere generasjoner

Til sist er det viktig å huske på at selv om det finnes en del særtrekk ved generasjonen som er født på 1980- og 1990-tallet, er det fremdeles store individuelle forskjeller. Dessuten er også denne generasjonen mer lik enn ulik tidligere generasjoner.

Så godt som alle undersøkelser rundt millenniumsgenerasjonen påpeker at økonomiske betingelser fremdeles er den aller viktigste faktoren. Særlig gjelder dette for ansatte i større selskaper og finansbransjen.

Glem derfor ikke det grunnleggende. Det hjelper lite å bruke ressurser på spesifikke tiltak om lønnen er langt fra konkurransedyktig.

Konklusjon: Slik motiverer du millenniumsgenerasjonen

Millenniumsgenerasjonen har noen særtrekk det er verdt å tenke på. Det viktigste du kan gjøre er å vise at bedriften har flere verdier enn bare å tjene penger.

Samfunnsansvar, frihet, fleksibilitet og muligheten til å balansere jobb og fritid er viktige stikkord.

Denne generasjonen er også opptatt av tett oppfølging, kontinuerlig utvikling og å bli gitt mulighet til å ha innflytelse både på selskapet og egen arbeidsdag.

Relaterte blogginnlegg