10 tegn på at du trenger en ny leder

De fleste som etablerer en bedrift gjør det meste selv. Men etter hvert som virksomheten vokser, innser de fleste at det ikke lenger er optimalt. Hvordan vet du at du trenger en ny leder og at det er på tide å ansette eller leie inn en profesjonell leder?

Ved oppstart av virksomheten vil gründeren ofte ivareta eller overvåke hele virksomheten. De haster mellom produktutvikling, strategi, finansiering, økonomistyring, rekruttering, salg, markedsføring og leveranse.

Her er våre råd for når det er på tide å utvide ledergruppen.

1. Når du prøver å gjøre alt selv

De fleste gründere har stor selvtillit og føler ofte at de er den beste til å utføre alle oppgaver. Dette stemmer åpenbart ikke, da forskjellige ledere vil være utrustet med forskjellige egenskaper og styrker.

Som gründer bør du derfor søke å utvide ledergruppen med kompletterende egenskaper og kompetanse.

2. Når du føler deg overarbeidet

Som leder vil du sannsynligvis før eller senere oppleve at du er utsatt for et stort arbeidspress der du stadig må fokusere på oppgaver som ikke er god bruk av din tid eller dine ferdigheter.

På dette tidspunktet er det på tide å skaffe hjelp, slik at du kan fokusere på det store bildet.

3. Når dagene blir lange

Hvis du ser en trend der du stadig jobber lengre dager og avslutter arbeidsdagen senere og senere. Da bør du innse at det er på tide å ta med noen andre på laget som kan ivareta noen av oppgavene du ikke trives med.

Lag en liste over oppgaver du kan overføre til andre, så vel som oppgaver andre kan utføre bedre enn deg.

4. Når tempoet i utviklingen reduseres

Dersom du opplever at det blir mer utfordrende å fokusere på utvikling av virksomheten og strategi for videre vekst, kan det være på tide å skaffe hjelp. Utvikling av produkter og tjenester, forbedring av kundeservice, drift og salg kan bli så tidkrevende at ledelsens evne til å identifisere og realisere nye muligheter svekkes.

Da kan det være på høy tid å styrke ledelsen og frigjøre tid til å fokusere på den strategiske utviklingen av virksomheten.

5. Når du planlegger for vekst

Mange suksessrike gründere vil oppleve at det før eller senere er fornuftig å overlate den daglige driften av virksomheten til andre. Dessverre oppfatter ofte gründeren dette alt for sent.

Den beste tiden å ansette en leder for daglig drift, kan være når du forbereder virksomheten for vekst. Overlater du utvikling av produktivitet til en driftsleder før du starter din neste vekstfase vil du trolig redusere virksomhetens voksesmerter.

6. Når flere og flere feil blir gjort

Når tiden ikke strekker til vil ofte kvaliteten på arbeidet reduseres og beslutninger blir mindre gjennomtenkt. Siden du ikke har tid til å rekke over alt vil det bli gjort feil som kan skade bedriften.

Dette kan korrigeres eller unngås ved å utvide ledelsen og arbeidsstokken med flere dyktige medarbeidere.

7. Når du bare fikser problemer

Se på hvordan du bruker tiden din: Hvor mye tid bruker du på konstruktiv utvikling sammenlignet med å fikse problemer?

Du vet at du trenger å ansette hjelp når du blir ufrivillig brannmann. Når dagene dine tilbringes med å avverge krise etter krise og alt du gjør er å slukke eller utsette branner er det på tide å skaffe hjelp.

8. Når du stadig gjentar de samme oppgavene

Som grunnlegger av et selskap bør hver dag være forskjellig. Du bør ha frihet til å bygge relasjoner og diskutere nye ideér og strategier.

Et viktig tegn at det er på tide å ansette en leder eller ekstern ressurs er når du begynner å gjenta deg selv. Hvis du stadig må gjenta enkelte oppgaver hver dag er det på tide å flytte disse oppgavene til noen andre!

9. Når du vet at noen andre kan gjøre det bedre

Som leder er det nok mange oppgaver du er svært dyktig til å utføre. Men spørsmålet er hva du er best egnet til og hva andre kan utføre bedre enn deg.

Ofte er gründere gode utviklere, selgere eller strateger, men det er lengre mellom gründere som også er gode til administrasjon og daglig drift. Utfordringen er å innse at andre kan gjøre det bedre…

10. Når du ikke lenger har fokus på det viktigste

Det kan være på høy tid å skaffe hjelp når du innser at virksomheten styrer deg og ikke omvendt. Som leder er det helt avgjørende å ha fokus på de viktigste drivkreftene for virksomhetens suksess.

Det kan være vanskelig, men en leder må evne å delegere oppgaver og frigjøre tid for å beholde oversikt og kontroll.

Konklusjon

De fleste gründere og leder vil før eller senere oppleve at arbeidspresset blir overveldende og at de ikke bruker tiden sin optimalt eller kan fokusere på de viktigste mulighetene. Hvis du kjenner deg igjen i noen av utfordringene over kan det være på tide å utvide ledergruppen.

OPUS er et spesialisert rekrutterings- og konsulentselskap med fokus på faste stillinger og konsulentoppdrag innen økonomi, regnskap og finans. Vi tilbyr rekruttering, management for hire og utleie av økonomer til selskaper i Oslo og Akershus.

Relaterte blogginnlegg