Få mest mulig ut av samarbeid med rekrutteringsselskap

Mange selskaper har erfaring med bruk av rekrutteringsselskaper, og denne kan være både god og dårlig. Rekruttering handler om må finne den rette personen som vil styrke selskapet og bidra til verdiskapning. For å få best mulig hjelp fra et rekrutteringsselskap er det et par aspekter det er viktig å merke seg.  

Behov

For å finne den rette kandidaten til jobben, kan det være lurt at behov og stillingskrav er kartlagt i forkant av prosessen.

For at du som kunde skal kunne få mest mulig ut av samarbeid med rekrutteringsselskap er det lurt å gjøre en vurdering på følgende:

  • Hvilken kompetanse er tiltrengt?
  • Innenfor hvilket tidsperspektiv gjelder det?
  • Hvor fort må kandidaten kunne tiltre?

Ulike typer samarbeid

Du kan velge å samarbeide med ett eller flere rekrutteringsselskap.

Dersom du velger å gi et oppdrag til flere leverandører, nyter du fordel ved flere valgmuligheter og større nettverk. Her risikerer du imidlertid å bli nedprioritert fordi selskapene ikke har en garanti for at et aktivt søk vil bære frem.

Alternativet er å gi oppdraget til én aktør som dermed vil investere mer tid i å bli kjent med selskapet og kartlegge behov. Ved valg av rett leverandør øker sjansen for å skape langvarige relasjoner som begge parter vil være tjent med.

Uavhengig av type samarbeid, velger du selv i hvor stor grad du ønsker å involveres i rekrutteringsprosessen.

Kommunikasjon i prosessen

Ønsker du å få mest mulig ut av samarbeidet med et rekrutteringsselskap, er det avgjørende at du er tilgjengelig og har løpende dialog under hele prosessen. Det er viktig at man spesifiserer sine rekrutteringsbehov så eksakt som mulig, da dette hjelper motparten med å finne de rette kandidatene til jobben. Informer om selskapets prosedyrer og regler, som vil ha betydning for den nyansatte. Etter ansettelsen vil kommunikasjon fortsatt spille en vesentlig rolle, ettersom tilbakemeldinger vil kunne sikre et enda bedre samarbeid i fremtiden.

Prising og kontraktsbetingelser

Å benytte seg av rekrutteringsselskap for å møte dine behov kan virke som en kostnad for selskapet, men kan være vel verdt de godene dette gir deg som arbeidsgiver. Gjør deg kjent med betingelsene fra starten av, slik at du forstår hvilke betalinger som forventes. Enkelte rekrutteringsselskap har veiledende kontrakter som dekker kostnaden dersom den ansatte må fratre eller erstattes.

Relaterte blogginnlegg