Når har du behov for å leie en leder?

Å leie en leder, også kalt management for hire eller interimledelse, handler om å skaffe rask tilgang på rett lederkompetanse innenfor en begrenset tidsperiode. Vi vil ta for oss forskjellige tilfeller hvor management for hire kan være aktuelt.

Selskapet har negativ utvikling

I en situasjon hvor en bedrift ikke klarer å nå sine mål og/eller har negative resultater, kan det være ideelt å få inn en utenfra som kan bistå med ny erfaring og se på saken med nye øyne.  En interimleder kan også iverksette prosesser som vil føre selskapet videre. Noen ganger kan det være enklere for en ekstern ressurs å komme inn og få gjennomført endringer hvor det kan være en del motstand, enn for en med lengre historikk i selskapet.

En toppleder eller mellomleder går av

Havner man i en situasjon hvor en toppleder eller mellomleder trer av ved ulike årsaker, trenger man ofte å finne en erstatter raskt. Oftest er den beste løsningen å leie en interimleder som kan tiltre på kort varsel. Interimlederen har tidligere fungert som toppleder og vil dermed kunne opprettholde normal drift i perioden frem til man finner en permanent løsning.

Ferdigstillelse av et prosjekt

Et åpenbart tegn på dårlig prosjektledelse ser man ved at interne prosjekter ikke blir ferdigstilt til avtalt tidspunkt. For å sikre at man kommer på rett spor kan en mulig løsning være å så raskt som mulig få inn en interim prosjektleder.

Andre tilfeller med behov for leie av leder

  • Ved oppkjøp og manglende ressurser for rask integrering
  • Misfornøyde kunder
  • Mindre god kvalitet på leveranser
  • Sykdom og fravær hos sentrale ressurser
  • Permisjoner

Relaterte blogginnlegg