Hvordan skrive en god CV som skiller seg ut

Å skrive en god CV kan være avgjørende for å sikre deg jobben du ønsker. Les våre tips til hvordan du lager en CV som sikrer deg en invitasjon til intervju.

CVen er sannsynligvis det første en potensiell ny arbeidsgiver ser fra deg og vurderer i en ansettelsesprosess.

Undersøkelser viser at arbeidsgiver kun bruker 8 sekunder på hver CV. Med så kort tid på å overbevise dem om at du er rette person for jobben er det viktig at CV-en er så perfekt som den kan være.

Vi har gått gjennom tusenvis av CV-er. I denne artikkelen har vi samlet våre beste tips.

Vi har også fått ytterligere innsikt fra Alisa T. Jensen, jobbsøkerekspert og grunnlegger av CV Eksperten. CV Eksperten hjelper kandidater med blant annet CV-skriving, LinkedIn og forberedelser til intervju.

Hva er en CV?

En CV er en kort og oversiktlig sammensetning av hva du har gjort gjennom skole, arbeid, kurs og annen relevant erfaring. Den gir en potensiell arbeidsgiver oversikt over din bakgrunn og et inntrykk av hvorfor akkurat du passer til stillingen som skal besettes.

CV står for Curriculum Vitae, latinsk for livsløp. Det er likevel ikke en omfattende selvbiografi det er snakk om. Tvert om er det viktig å være poengtert og holde seg til det aller mest relevante for stillingen du søker på.

Hvordan skrive CV

Det er etablerte forventninger for hva som bør inkluderes i en CV. Hold deg til dette. Da blir det mye lettere for potensielle nye arbeidsgivere å se hva du kan bidra med.

En CV inneholder typisk følgende:

  • Personalia
  • Nøkkelkvalifikasjoner
  • Erfaring
  • Utdanning
  • Annen relevant erfaring
  • Kurs og sertifiseringer
  • Språkkunnskaper, IT-kompetanse og annen relevant kompetanse

I tillegg kan det være relevant å ta med relevante hobbyer/interesser eller referanser.

I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du kan vise deg fra din beste side på hver av disse punktene.

Skreddersy CV-en til hver enkelt jobbsøknad

Å bruke samme CV til alle jobbsøknader er en klassisk fallgruve. Skreddersy i stedet CV-en til hver enkelt søknad. Det får du mye igjen for.

«Å få CV-en til å matche så godt som mulig med kravene i stillingsannonsen man søker på, er det viktigste.»

Alisa T. Jensen i CV Eksperten

Les derfor stillingsannonsen nøye. Forstå hva slags kompetanse de er på jakt etter. Se etter om det er spesifikk informasjon de ønsker å se. Dette kan i enkelte tilfeller også finnes på selskapets hjemmeside, særlig om det er snakk om et større selskap.

Sørg for at det er tydlige i CV-en at du har den kompetansen og erfaringen de er på jakt etter. Når du fokuserer på relevant erfaring for den aktuelle stillingen, øker muligheten for at du blir invitert på intervju og dermed får muligheten til å vise hva du kan.

CV-en din må også være optimalisert for nøkkelord. Sender eller laster du opp CV-en elektronisk, er sannsynligheten stor for at en algoritme sorterer CV-er. Ved å være obs på hvilke nøkkelord som er viktige for jobben, forhindrer du at du faller ut før noen i det hele tatt har sett på CV-en din.

En CV skal være oversiktlig

«Økonomer er som regel flinke med struktur og skriver CV-er som er ryddige og oversiktlige.»

Alisa T. Jensen

Ta det likevel ikke for gitt. Bruk tid på å gjøre CVen oversiktlig og pen. Bruk gjerne en mal.

Bruk en profesjonell og tydelig font, som Arial, Calibri eller Times New Roman. Bruk en fontstørrelse mellom 10 og 12. Sørg for at overskriftene dine er tydelige, gjerne i uthevet format og med størrelse 14 eller 16. Bruk sort skrift på hvit bakgrunn.

Sørg for at det er godt med rom på sidene og mellom elementene. Bruk punktlister der det passer. Det hjelper å gjøre den oversiktlig og enkel å navigere raskt. Det gjør også at CVen ser mer profesjonell ut.

En CV bør være på én side om du kan, og aldri mer enn to sider. Er den på to sider, bør den ikke være fullpakket, men ha godt med rom mellom de forskjellige elementene.

Skal du skrive den ut, bruk hvitt papir og bruk ett ark per side. Ikke brett CVen.
Elektroniske CV-er bør lagres som PDF, så de enkelt kan åpnes med hvilken som helst enhet.

I enkelte tilfeller, som på kreative arbeidsplasser eller for særskilt kreative stillinger, kan du være mer kunstnerisk i din tilnærming til utforming. I alle andre tilfeller, lønner det seg å holde seg til et mer konservativt utseende.

Personalia du bør ha med i en CV

Du bør begynne CVen med din egen kontaktinformasjon. Oppgi fullt navn, adresse, mobiltelefon og e-post.

Bruk ditt eget navn, ikke «Curriculum Vitae», som overskrift på CVen.

Et lite portrettbilde kan også gjøre seg godt på CVen, men det finnes ingen definerte normer som krever at du benytter bilde.

Et bilde gir deg muligheten til å lettere bli gjenkjent. De fleste stillinger som utlyses får mange søknader, så det blir lettere for den som skal sortere søknadsbunken å huske kvalifikasjoner dersom de har et ansikt å knytte dem til. Dette gjelder særlig i jobber med mye kundekontakt.

Dersom du bruker bilde, tenk konservativt og kjedelig. Forskning viser at arbeidsgiver lar seg påvirke negativt av utradisjonell oppførsel som avviker fra en forventet formalitet. Vi anbefaler et profesjonelt bilde hvor du smiler og er kledd i arbeidsantrekk.

Vis frem dine nøkkelkvalifikasjoner

Presenter dine nøkkelkvalifikasjoner før du går inn på erfaring og utdanning.

«Det er en fin måte å hjelpe rekrutterere forstå din profil, og hvordan den passer til den utlyste stillingen.»

«Teksten skal ikke gjengi CVen, men være en slags konklusjon om hvor du er og hvem du er i dag, og hva du kan by på. Denne teksten vil være det første rekrutterere leser, og det er viktig at den treffer. Den må skreddersys og tilpasses til hver stilling.»

Alisa T. Jensen

Vi anbefaler å begrense deg til 4-6 setninger som beskriver din viktigste kompetanse og erfaring, tilpasset den konkrete stillingen. Du bør inkludere informasjon om resultater som du har oppnådd i nåværende eller tidligere stillinger.

Fremhev relevant kompetanse for stillingen

Denne seksjonen er viktig for alle, men særlig for dem med mindre relevant erfaring. Her har du muligheten til å fremheve egenskaper som likevel gjør deg til en god kandidat for jobben. Forklar hvorfor du er rett person for jobben og arbeidsgiveren.

«Har du gått på balletthøgskolen, jobbet i forsvaret og tatt kurs i aksjemegling, er det ikke lett for rekrutterere å forstå hva det er du egentlig kan og vil karrieremessig, og hvor motivert du er til å ta stillingen du søker på. Prøv å gjøre det enkelt for dem å se at denne stillingen er et logisk steg videre i din karriere.»

Alisa T. Jensen

Unngå klisjeer. Fremhev i stedet det som gjør at du skiller deg ut fra andre kandidater.

Bruk også muligheten til å fremheve relevant kompetanse som ikke er åpenbar gjennom jobbtitler og utdanning. Dette er særlig viktig om du søker deg til en høyere stilling enn du tidligere har hatt, eller en veldig annerledes stilling i en annen bransje.

Søker du for eksempel på en lederjobb for første gang, bruk muligheten til å fremheve ansvar du har hatt i tidligere stillinger.

Å få CVen til å matche så godt som mulig med kravene i stillingsannonsen man søker på, er det viktigste, sier Alisa T. Jensen i CV Eksperten
– Å få CVen til å matche så godt som mulig med kravene i stillingsannonsen man søker på, er det viktigste, sier Alisa T. Jensen i CV Eksperten

Slik viser du frem din erfaring på CVen

Dette er som regel den aller viktigste delen av CVen, og den som rekrutterere og arbeidsgivere bruker mest tid på.

«Økonomer er som regel heldige med å ha standardiserte titler som er lett forståelige på tvers av selskaper og industrier. Det bør du som kandidat bruke til din fordel og ikke bruke plass på CVen på det åpenbare.»

«Vi ser at mange økonomer, sikkert for ordens skyld, føler de skal skrive at deres oppgave som regnskapsfører var å føre regnskap. Vi anbefaler i stedet å fokusere på å gi rekrutterere kontekst og perspektiv, med å fortelle litt om selskapet, bransjen, hvilke utfordringer rollen hadde å by på, og ditt bidrag. Det vil løfte kvaliteten på CVen og gjøre deg mer attraktiv som kandidat, også fordi du klarer å kommunisere et større bilde.»

Alisa T. Jensen

Poenget med denne seksjonen er ikke bare å vise frem hva du har gjort – men også hvor godt du har gjort det og hva du kan tilby din potensielt nye arbeidsgiver.

Gi konkrete eksempler på erfaring

Ta med målbare og relevante oppnåelser i stedet for å ramse opp arbeidsoppgavene.

Bruk et aktivt språk. Si for eksempel «analyserte, utviklet og implementerte» i stedet for «ansvarlig for å analysere, utvikle og implementere». Det gir et mer handlekraftig inntrykk.

Tydeliggjør dine resultater med tall der det er mulig. Ikke bare skriv at du økte salget, men at du økte salget med 40% på 6 måneder.

Utdanning

Vis frem utdanningen du har på en enkel og poengtert måte. Med mindre du er nyutdannet, holder det som regel å ta med hvor og når du studerte, samt gradens navn. Ta også med eventuell spesialisering, om det er relevant.

Sørg for at navnet på skolen og hvor den ligger fremkommer klart og presist. Dette gjelder særlig om du har utdanning fra en anerkjent høyskole eller universitet. Det kan gi deg et fortrinn når søknadsbunken skal prioriteres.

Har du hatt avbrekk i studiene, er det viktig at det fremgår hva du har benyttet tiden til.

Ikke ta med videregående skole eller tidligere utdanning med mindre det er særskilt relevant.

Ta med annen relevant erfaring

For mange stillinger er det viktig å vise at du har bred erfaring, også utover jobb og utdanning. Ta imidlertid kun med erfaring som er relevant for jobben, eller som kan forklare eventuelle hull i erfaring/utdannings-delen av CVen.

Skriv kort om frivillig arbeid, verv og tillitsposisjoner du har hatt. Fokuser på det som er relevant for den aktuelle arbeidsgiver og stilling. Fremhev ansvar og resultater av innsatsen.

Et frivillig verv kan for eksempel belyse noe du brenner for og har du hatt en deltidsstilling ved siden av studier kan du kanskje vise til salgsresultater som en potensiell arbeidsgiver kan dra nytte av.

Du kan også fremheve hobbyer eller annet engasjement om det viser at du har ferdigheter som er relevant for jobben. Skriver du for eksempel en blogg om et relevant tema, vil det vise engasjement for stillingen eller bransjen.

Kurs og sertifiseringer

Få frem alle dine relevante ferdigheter i CVen.

Har du deltatt på viktige kurs eller tatt sertifiseringer kan det bidra til at du rykker opp i søknadsbunken. For enkelte stillinger kan det også være avgjørende at du har tilleggsutdannelse som er relevant. Det kan også bety en besparelse for ny arbeidsgiver dersom stillingen krever spesialkunnskaper eller sertifikater du allerede har.

Ta derfor med kurs og sertifiseringer, men hold det relevant. De trenger neppe å vite om dykkersertifikatet fra fjorårets sommerferie.

Språk og IT-kunnskap

Språk- og datakunnskaper er også viktige å få frem. Begge deler kan være en konkurransefordel, særlig i større eller utadrettede selskaper.
Når det kommer til språk, angi i hvilken grad du behersker språket, både skriftlig og muntlig. Ikke ta med svensk eller dansk, med mindre du er skriftlig flytende.

List opp relevant programvare du behersker, og gjerne i hvilken grad. Selv om de kanskje bruker et annet regnskapsprogram, viser du at du har evne til å lære deg systemer ved å fremheve hvilke programvarer du behersker.

Slik skriver du CV om du har liten eller lite relevant erfaring

Er du nyutdannet, gjelder det å fremheve dine egenskaper der du kan.

«Se gjennom alt du har gjort både på skolen, på jobb og privat – relevant erfaring kan fåes også utenfor jobb.»

Alisa T. Jensen

Dersom utdanningen er mer relevant enn eventuell arbeidserfaring, sett utdanning først på CVen. Utdyp gjerne akademiske oppnåelser og hvilke relevante fag du har tatt.

Tenk også gjennom hva du kan legge inn i seksjonen om øvrig erfaring som er relevant for jobben du søker på.

Er du fremdeles student, kan du dessuten tenke på å skaffe deg relevant erfaring allerede nå.

«Få deg erfaringen du vet du vil trenge i drømmejobben. Bil med på et veldedighetsprosjekt, studentoppgave eller oppstartsselskap. Bidra med dine kunnskaper der de trengs, selv om du ikke vil få betalt for det – for å få erfaringen du trenger og kunne sette det på CVen.»

Alisa T. Jensen

Skal referanser med på CVen?

Referanser er i de fleste tilfeller helt avgjørende for å få en stilling. Vi foretar uten unntak referansesjekk i våre ansettelser for bekrefte inntrykket vi har av en kandidat, at fakta stemmer og at kandidaten er så god som vi forventer.

I utgangspunktet holder det at du skriver at referanser oppgis ved forespørsel. I forkant av et intervju kan det være fint å ha tenkt igjennom hvilke personer som best kan beskrive deg og din kompetanse.

2-3 referansepersoner pleier å være vanlig. Før du oppgir referanser bør du kontakte dem og avklare at de stiller opp for deg, samt at de kan vente en forespørsel

Vær poengtert, ærlig og nøyaktig

Rekrutterere og arbeidsgivere har ofte svært mange søkere til hver stilling. De har ikke tid til å lese lange avhandlinger om din erfaring eller hvorfor du er rette person til jobben. Dette er noe særlig økonomer bør tenke mer på, sier Alisa T. Jensen:

«Økonomer er som regel glade i detaljer og lister, og kan misbruke dem litt. Det er ikke uvanlig at vi får en CV med 15 punktlister som vi lett kan gjøre om til 5 og forsterke budskapet og gjøre kandidaten mer attraktiv samtidig.»

«CVen bør inneholde nok informasjon for å gi en rask overblikk over din kompetanse og erfaring, mens lange lister og altfor mange detaljer fungerer som regel mot sin hensikt.»

Alisa T. Jensen

Sørg derfor for at din CV er poengtert. Bruk korte setninger og så få ord som mulig til å beskrive det du ønsker å få frem. Lange setninger og avsnitt vil mest sannsynlig aldri bli lest.

Det er også viktig å være ærlig. Du må selvfølgelig ubeskjedent fremheve dine beste sider, men alt du skriver må kunne dokumenteres. Lyver du, vil du diskvalifisere deg selv det øyeblikket de finner ut av det. Selv om du skulle komme deg gjennom ansettelsesprosessen, vil det neppe slå særlig godt ut om du blir avslørt ved en senere anledning.

Bruk tid på å gå gjennom CVen for skrivefeil. Selv om en enkelt skrivefeil neppe gjør store utslag, gir de et dårlig inntrykk. Bruk stavekontroll og be en venn om å dobbeltsjekke det du har skrevet.

Hva med elektronisk CV og LinkedIn?

Elektronisk CV begynner å bli normalen. Det er de samme teknikkene som skal benyttes for en elektronisk CV på samme måte som om du skulle sendt inn en CV som PDF.

Bruk derfor informasjonen du har liggende på din gjeldende CV når du fyller inn en elektronisk CV. Også for elektronisk CV er det viktig at du tilpasser CVen for den aktuelle stillingen.

Du vil også kunne se at din LinkedInprofil vil kunne overføres direkte til elektroniske CVer på enkelte plattformer. Derfor vil vi sterkt anbefale å holde din LinkedIn profil like oppdatert og gjerne mer detaljert enn din CV.

LinkedIn som verktøy vil også gjøre det lettere å komme i kontakt med representanter fra bedrifter og rekrutteringsselskap. Husk også at rekrutteringsselskap og vi i OPUS bruker LinkedIn som et verktøy i våre søk. Har du en god profil på LinkedIn øker muligheten for at du blir funnet når drømmestillingen skal besettes!

Lykke til med utforming av CV og særlig med jakten på din neste stilling!

Relaterte blogginnlegg