9 lederegenskaper for fremtiden

Så mye som 50% av dagens stillinger kan bli overflødige i løpet av få år. Samtidig vil nye arbeidsoppgaver komme til. Slike store omveltninger krever spesifikke lederegenskaper. Vi gir deg lederegenskapene ekspertene fremhever som viktigst for fremtidens ledere.

Les mer

Syv tegn på at dine ansatte er i ferd med å slutte

Ansatte som slutter og høyt gjennomtrekk er kostbart. Det er derfor smart å legge til rette for at dine beste ansatte ønsker å bli værende i jobben. Fanger du opp signaler om mistrivsel eller at de er på vei ut tidlig, kan du iverksette tiltak og kanskje beholde en god ansatt lenger. Her går vi gjennom de viktigste tegnene på at en av dine ansatte er i ferd med å slutte.

Les mer

Slik blir fremtidens arbeidsmarked

Arbeidsmarkedet er i kraftig endring. Roboter og programvare tar stadig flere arbeidsoppgaver som tidligere ble utført av mennesker. Samtidig gir den nye teknologien mange muligheter. I denne artikkelen ser vi på hvordan arbeidsmarkedet vil utvikle seg de kommende årene. Har du en fremtidsrettet jobb?

Les mer

Ledelse: Hvordan bli en god leder

En god leder skaper best mulige resultater gjennom sine medarbeidere. Evne til å fokusere, bygge et godt arbeidsmiljø og å være empatisk er noen viktige kjennetegn på god ledelse.  Vi har samlet de beste tipsene om ledelse fra anerkjente eksperter og institusjoner. Er du en god leder?

Les mer