Økonomers lønn: Dette tjener norske økonomer i 2019

OPPDATERT MAI 2019

Lurer du på hva økonomer tjener i forskjellige bransjer og stillinger i Norge? Vi har sett på statistikkene og gir deg svaret! Her får du vite hvor mye økonomer får i lønn i offentlig og privat sektor. Du får også vite startlønn for økonomer, og lønnsforskjeller etter ansvarsnivå.

Les mer

9 lederegenskaper for fremtiden

Så mye som 50% av dagens stillinger kan bli overflødige i løpet av få år. Samtidig vil nye arbeidsoppgaver komme til. Slike store omveltninger krever spesifikke lederegenskaper. Vi gir deg lederegenskapene ekspertene fremhever som viktigst for fremtidens ledere.

Les mer

Syv tegn på at dine ansatte er i ferd med å slutte

Ansatte som slutter og høyt gjennomtrekk er kostbart. Det er derfor smart å legge til rette for at dine beste ansatte ønsker å bli værende i jobben. Fanger du opp signaler om mistrivsel eller at de er på vei ut tidlig, kan du iverksette tiltak og kanskje beholde en god ansatt lenger. Her går vi gjennom de viktigste tegnene på at en av dine ansatte er i ferd med å slutte.

Les mer

Slik blir fremtidens arbeidsmarked

Arbeidsmarkedet er i kraftig endring. Roboter og programvare tar stadig flere arbeidsoppgaver som tidligere ble utført av mennesker. Samtidig gir den nye teknologien mange muligheter. I denne artikkelen ser vi på hvordan arbeidsmarkedet vil utvikle seg de kommende årene. Har du en fremtidsrettet jobb?

Les mer