Når trenger du å leie økonomer?

Innleie av økonomer kan være aktuelt ved en eller flere av følgende scenarioer som vi har tatt for oss under.

Omorganisering og nedbemanninger

I prosesser med omstilling ønsker man at ting skal gå både raskt og smidig. Ved innleie av en økonom unngår man at ting blir lite effektivt og man kan også unngå usikkerheten som ofte kommer med en slik situasjon. Våre konsulenter har erfaring med slike prosesser og kan bistå med deres operative erfaring ved omstilling.

Oppkjøp/fusjon

Situasjoner med oppkjøp/fusjon innebærer ressurskrevende prosesser som ikke alltid lar seg gjøre i tillegg til daglig drift av selskapet. Ved slike prosjekter vil det være gunstig å leie inn personer med den kapasitet og kompetanse som kreves for å gjennomføre prosjektet.

Forbedringsprosesser

Når man igangsetter forbedringstiltak i et selskap er det ofte behov for en konsulent som kan tilføre den kompetansen som kreves, og sette fokus på det som er viktig i henhold til resultatet. I noen tilfeller kan det være enklere for en ekstern ressurs og få gjennomført endringer hvor det kan være en del motstand, enn for en med lengre historikk i selskapet.

Utvikling

For at selskapet skal kunne utvikle seg i positiv retning er det viktig å vurdere den strategi og utvikling selskapet går mot. Vi har konsulenter som kan bistå med å følge opp resultater, skape handlingsplaner og iverksette disse.

Situasjoner hvor det kan være aktuelt med innleie:  

  • Prosjekter
  • Permisjoner
  • Langtidssykemeldinger
  • Systemimplementeringer
  • Endringsprosesser
  • Ved usikkerhet om behovet blir permanent
  • Uforutsette situasjoner
  • Sesongsvingninger

Relaterte blogginnlegg