Rekruttering av økonomer

Hvorfor bruke rekrutteringsbyrå når du skal ansette økonomer?

Som leder er din viktigste oppgave å tiltrekke deg de beste medarbeiderne. Det er svært viktig å finne og ansette de beste kandidatene. Arbeidsledigheten i Norge er lav og derfor er det avgjørende å ha et stort nettverk av kandidater når du skal ansette en ny økonomidirektør, controller eller regnskapsmedarbeider. OPUS Finance har cirka 10.000 kandidater med ekspertise innen økonomi i vårt nettverk.

I denne artikkelen går vi gjennom ni grunner til å bruke rekrutteringsbyrå når du skal ansette økonomer.

Kampen om de gode kandidatene har aldri vært større. Arbeidstakere er mer mobile og åpen for å skifte jobb enn tidligere. Lav arbeidsledighet gjør samtidig at det er få åpne kandidater på markedet.

Det gjør det viktigere enn noen gang å ha rett strategi for å sikre seg den rette ansatte i din bedrift.

Rekrutteringsbyråer vokser

Eksperter venter kraftig vekst i bruken av headhuntere og rekrutteringsbyrå i årene som kommer. Research-selskapet Technavio venter en årlig vekstrate i det globale markedet på 18%. Rapporten er basert på dybdeanalyser og innsikt fra bransjeeksperter.

Statistisk Sentralbyrå estimerte det norske rekrutteringsmarkedet til ca. 4 milliarder kroner.

— Vi opplever at flere og flere ser verdien i å bruke rekrutteringsbyråer når de skal ansette økonomer, sier Roald Wallestad, daglig leder i Opus Finance.

— Vi kjenner markedet og kandidatene godt og kan derfor finne flere gode kandidater enn det selskapene selv greier. Dessuten tar vi oss av alt det administrative knyttet til prosessen, så kunden kan fortsette å konsentrere seg om det de kan best.

Våre rekrutteringsprosesser er skreddersydd for å finne og velge ut de rette økonomene. Vi rekrutterer til stillinger på alle nivåer innen økonomi, regnskap og finans.

Våre rådgivere er tidligere økonomer med god rekrutteringskompetanse, noe som gjør at vi har god innsikt og forståelse for både fagfeltet og kundens behov. Vår kompetanse, fokus på kvalitet samt våre holdninger og verdier, gjør at vi oppnår vellykkede løsninger for både kunder og kandidater.

Vår erfaring og innsikt kombinert med et stort nettverk av kvalifiserte kandidater sikrer en god rekruttering for både kunde og kandidat.

Vi er aktive bidragsytere og sparringspartnere gjennom hele rekrutteringsprosessen. Både kunde og kandidat blir tett fulgt opp gjennom hele prosessen. 

Vi jobber kontinuerlig med å tiltrekke oss de aller beste kandidatene – også de som ikke aktivt søker jobb.

Vi rekrutterer til følgende stillinger:

Ledelse

 • CFO
 • Finansdirektør
 • Økonomisjef
 • Leder Controlling

Controlling

 • Controller
 • Finansiellcontroller
 • Prosjekt Controller
 • Business Controller
 • Group Controller

Business Partner

 • Business Analyst
 • Forretningsutvikler
 • Analytiker

Regnskap

 • Regnskapssjef
 • Regnskaps Contoller
 • Regnskapsansvarlig
 • Leder Shared Services
 • Regnskapsmedarbeider

Treasury

 • Treasury Manager
 • Treasury Controller
 • Shared Service Center Manager

Skatt

 • Tax Manager
 • Skatterådgiver
 • Compliance Advisor

Hvorfor bruke rekrutteringsbyrå til å ansette økonomer

Kampen om talentene aldri vært større. Med stadig sterkere konkurranse, både lokalt og globalt, er det viktigere enn noen gang å finne de beste kandidatene. Med lav arbeidsledighet, er det samtidig vanskeligere å nå ut til de beste kandidatene. De har gjerne allerede en jobb og leser ikke stillingsannonser.

Rekrutteringsbyråer er eksperter i å navigere denne verdenen. De kjenner markedet godt. De kjenner også mange mulige kandidater som ikke er aktivt jobbsøkende, men likevel åpne for nye utfordringer.

Rekrutteringsbyråer lever av å sørge for at du får den beste kandidaten til jobben.

Når du skal ansette en ny økonomidirektør eller regnskapsmedarbeider, er det derfor naturlig å benytte seg av fagkompetanse. Slik unngår du fallgruver og når kandidater du ellers ikke ville nådd.

Her er ni grunner til å bruke et rekrutteringsbyrå når du skal ansette i økonomifunksjonen, enten det gjelder toppledere, mellomledere eller medarbeidere.

Å bruke rekrutteringsbyrå er tidsbesparende

Å finne den rette personen krever ofte mye tid og innsats. Økonomijobber er attraktive og du vil typisk motta svært mange søknader. Ikke alle vil være relevante. Likevel må du bruke tid på å gå gjennom alle søknadene.

Mange bedrifter som gjennomfører hele prosessen selv oppdager at de ikke har rett kompetanse. Dermed ender de opp med å bruke mye tid og ressurser som kunne vært bedre brukt andre steder.

Rekrutteringsbyråer er eksperter på å gjennomføre rekrutteringsprosesser. De vil gå gjennom alle søknadene for deg. De har god erfaring med de forskjellige stillingsfunksjonene i økonomiavdelingen, enten du skal rekruttere en ny økonomisjef, en regnskapsmedarbeider eller analytiker.

Konsulentene som jobber i byråene har lang erfaring med å skille klinten fra hveten på alle nivåer. Dermed sørger de for at kun de beste kandidatene når gjennom til intervjuprosessen. Du slipper å kaste bort tid på uinteressante intervjuer.

Bruker du et bemanningsbyrå, er alt du trenger å gjøre å forberede og gjennomføre selve intervjuene. Byrået tar seg av all kontakt med kandidatene, fra å sette opp intervjuene til å gi feedback til kandidater som ikke blir med videre. De gjennomfører også referansesjekker. Enda en ting mindre å tenke på.

På lengre sikt, vil du spare enda mer tid i fremtidige prosesser om du bruker samme rekrutteringsbyrå. De vil da kjenne deg godt allerede. Det vil gjøre prosessen enda raskere og lettere å gjennomføre.

Kostnadsbesparende rekruttering

Kostnaden ved å benytte seg av et anerkjent rekrutteringsselskap er liten sammenliknet med verdien i å finne rett person. Ved å bruke eksperter i prosessen, reduserer du sannsynligheten for en dårlig ansettelse. I en så sentral del av bedriften som økonomiavdelingen, er dette særlig viktig.

Siden byrået tar seg av rekrutteringsprosessen, hindrer du at dine egne ansattes arbeidstid bindes opp i denne i særlig grad.

I stedet for å gå gjennom CVer eller gi tilbakemeldinger til kandidater som ikke har gått videre, kan de fortsette å bruke tiden sin på verdiskapning for din bedrift.

Å bruke et bemanningsbyrå innebærer dessuten ingen risiko. Dersom de ikke finner en kandidat du ønsker å ansette, betaler du heller ikke noe for jobben som er gjort.

Å bruke en «hodejeger» gjør det lettere å finne den perfekte match

Rekrutteringskonsultenter er spesialister i sitt område. Et godt rekrutteringsbyrå har et bredt spekter av konsulenter, med forskjellige fokusområder. Noen fokuserer på rekruttering av ledere, for eksempel finansdirektører, økonomisjefer eller regnskapssjefer, Andre har medarbeidere som sitt fokus, og rekrutterer for eksempel regnskapsmedarbeidere, skatterådgivere eller forretningsutviklere.

Konsulentene kjenner markedet svært godt, både fra bedriftens og kandidatens side. Årelang erfaring gjør at de også kjenner individene i markedet godt. De vil derfor raskt kunne sette seg inn i din situasjon og dine behov. Dermed vil de kun slippe gjennom de best kvalifiserte kandidatene til akkurat ditt behov til intervjurunden.

Tilgang til en stor base attraktive kandidater med relevant erfaring og kompetanse

Bemanningsbyråer har store databaser med potensielle kandidater. De vil raskt kunne finne frem til de ideelle kandidatene for dine bedrift.

I de fleste tilfeller er den beste kandidaten til jobben ikke aktivt jobbsøkende. Så mange som 84% av alle kandidater er såkalte passive kandidater. De er i jobb og søker ikke aktivt etter ny. Samtidig er de åpne for nye utfordringer om rett mulighet skulle dukke opp. Disse kandidatene er vanskelige å nå med en tradisjonell tilnærming. Over halvparten av beslutningstakere knyttet til rekruttering mener de ikke når passive kandidater på en effektiv måte.

Dette gjelder særlig for spesialiserte stillinger innenfor økonomifunksjonen. Rene utlysninger vil ofte ikke gi de resultatene du ønsker. Du vil ikke nå frem til de mange som ikke er aktivt jobbsøkende. Andre har rett og slett ikke tid til å holde seg oppdatert. Selv om de skulle være interessert, vil de ikke se jobbannonsen. Likevel er det her mange av de aller beste kandidatene finnes.

Spesialiserte bemanningsbyråer når disse kandidatene. De kjenner allerede mange av dem. De kjenner deres situasjon og hva slags jobber de kunne være interesserte i å vurdere.

Rekrutteringsbyråer har lang erfaring med å sile kandidater i intervjuprosessen

Konsulenter i rekrutteringsbyråer intervjuer og siler potensielle kandidater hver eneste dag. De er spesielt dyktige til å sortere ut kandidater som passer dårlig til din bedrift. Kun de aller beste og mest relevante kandidatene vil bli presentert til deg for vurdering.

Gjennom sin lange erfaring, er rekrutteringskonsulenter gode på å kjenne igjen og sile ut kandidater som ikke er passende. Det kan gå på kompetanse, motivasjon, lønnsforventninger eller andre ting som er mer spesifikke for din bedrift og hva slags kandidat du er på jakt etter.

Byråene kan også foreta formelle bakgrunnssjekker av kandidatene. Det innebærer blant annet at rekrutteringskonsulenten følger opp referansesjekker og sjekker at kandidatens CV er korrekt oppgitt.

Dette er en tidkrevende, manuell prosess som de færreste har kompetanse til å gjennomføre internt. Å bruke et godt bemanningsbyrå gir deg ekstra trygghet i ansettelsesprosessen.

Konfidensialitet i rekrutteringsprosessen

Konfidensialitet er i blant en viktig faktor i en ansettelsesprosess. I verste fall gir du konkurrenter innsikt du ikke ønsker å dele.

Rekrutteringsbyråer har god erfaring med å jobbe i konfidensielle situasjoner. Et godt byrå bruker sitt eget merkenavn og nettverk til å tilnærme seg kandidater på «no-name-basis».

De jobber da ekstra målrettet mot de mest relevante kandidatene. De kan også foreta de første intervjurundene. Din bedrifts identitet holdes konfidensiell frem til byrået har identifisert interessante kandidater du ønsker å gå videre med.

Nå ut til nye kandidater ved å bruke rekrutteringsbyråets brand

Store selskaper investerer mye tid og penger i markedsføring av sitt eget merkenavn. Mange mellomstore bedrifter har ikke samme ressurser å bruke på markedsføring. De har derfor ikke like enkelt for å tiltrekke seg de beste kandidatene. Det gjelder både aktive og passive kandidater.

Ved å samarbeide med et anerkjent bemanningsbyrå, får mulige kandidater en bedre sjanse til å bli kjent med din bedrift. Lar du rekrutteringskonsulenten bruke litt tid på å bli godt kjent med deg, kan de bruke sin egen merkevare til å representere deg mot kandidater du ellers ikke ville hatt mulighet til å nå ut til.

Rekrutteringsbyrået kan sørge for en midlertidig løsning ved behov

Det raske tempoet i dagens samfunn gjør at bedrifter i stadig større grad trenger fleksibilitet til å skalere opp og ned etter behov. Rekrutteringsbyråer tilbyr en økt grad av fleksibilitet i slike situasjoner.

Gode byråer tilbyr både midlertidig dekning og rekruttering til faste roller.

Dersom du er i tvil om behovet er permanent, kan det være en god løsning å hyre inn en midlertidig ansatt. Markedet for innleie av økonomer, både ledere og medarbeidere, er i kraftig vekst. Et godt rekrutteringsbyrå vil tilby en slik løsning.

I mange tilfeller viser behovet seg etter hvert å være av permanent karakter.

Dersom begge parter er fornøyde, er det ofte mulighet for å gjør ansettelsen permanent. Det er få bedre metoder å vurdere en kandidat på enn å ha jobbet sammen med den. Samtidig er det ingenting i veien for å kjøre en prosess for en permanent kandidat parallelt.

Ofte er det naturlig å kombinere nettopp en midlertidig og permanent løsning. En bedrift som vokser raskt, vil ofte ha behov for nye krefter på kort varsel. Et rekrutteringsbyrå sørger for en midlertidig løsning på kort sikt, samtidig som de setter i gang en større prosess for en permanent løsning. Den midlertidige konsulenten kan også her være en av flere kandidater til den permanente stillingen.

Her er vår rekrutteringsprosess

Kravspesifikasjon og stillingsanalyse

Sammen med kunden går vi gjennom stillingens ansvar og oppgaver og kartlegger forventninger og krav til rollen, samt utfordringer og muligheter for utvikling og vekst i selskapet. Basert på en grundig og strukturert gjennomgang lager vi en kandidatprofil til stillingen.

Denne er basert på krav til utdannelse, erfaring og personlige egenskaper og hva som er viktige faktorer for å lykkes. Denne kravspesifikasjonen bruker vi i prosessen for finne og velge ut de riktige økonomene.

Annonsering og søk etter kandidater

Vi skreddersyr den rekrutteringsløsningen som passer best for deg som kunde. I våre rekrutteringsprosesser bruker vi ofte web-annonsering kombinert med søk eller bare konfidensielle søk etter kvalifiserte økonomer.

I tillegg bruker vi også vårt nettverk og egne eksterne kandidatdatabaser for å komme i kontakt med relevante kandidater.

Vi publiserer annonser og håndterer alle søkere til stillingen gjennom rekrutteringssystemet vårt, dette sikrer god kvalitet og struktur gjennom hele prosessen.

Vi gjennomgår CV og søknad til alle kandidatene. De kandidatene som er relevante for stillingen inviteres til intervju.

Utvelgelse av kandidater

Aktuelle kandidater blir deretter intervjuet hos oss for å vurdere om de er aktuelle for videre prosess. Vi innhenter dokumentasjon som attester, vitnemål, og annen relevant dokumentasjon. Deretter presenterer vi de kandidatene til oppdragsgiver som er aktuelle å ta med videre til 2. gangsintervju.

Formålet med 2. gangsintervjuet er at oppdragsgiver blir kjent med kandidatens faglige bakgrunn, relevant erfaring, personlighet og motivasjon for stillingen, samt at kandidaten blir kjent med selskapet.

Etter intervjuet evaluerer vi om kandidaten er aktuell å ta med i videre til sluttrunden. Finalekandidater har også gjennomført personlighetstester og evnetester.

Finale- og referanseintervjuer

Finalekandidater gjennomfører deretter et sluttintervju hos oppdragsgiver. Oppdragsgiver blir bedre kjent med kandidatens motivasjon for stillingen, personlige egenskaper, faglige kompetanse, samt sikrer at kandidaten har riktig rolleforståelse for stillingen.

Vi gjør en oppsummering med oppdragsgiver og en sluttvurdering på bakgrunn av gjennomførte intervjuer, dokumentasjon av kvalifikasjoner, attester, tester og referanseintervjuer.

Deretter gir vi en innstilling av de 3 beste kandidatene.

Innstilling av finalekandidater

Vi gjennomfører referanseintervjuer på kandidater etter finaleintervjuet. Vi intervjuer flere relevante referansepersoner for hver kandidat. Vi gjennomfører en systematisk og strukturert referansesjekk for å sikre god kvalitet og nytteverdi i dette arbeidet.

Vi gir en oppsummering til oppdragsgiver med totalvurdering av kandidaten som passer best til stillingen. Oppdragsgiver utarbeider tilbud til utvalgt kandidat.

Vi følger også opp ansatt kandidat og oppdragsgiver i prøvetiden for å sikre at on-boarding og opplæring av den nyansatte går som planlagt.

Våre tjenesteområder

Vi løser alle behov for ressurser innen økonomi- og finansfunksjonen. Vi har skreddersydde prosesser for å finne og velge ut de riktige økonomene.

Har du akutte behov for temporære ressurser kan vi også leie ut egne konsulenter i økonomistillinger til våre kunder.

Kontakt oss i dag dersom du har behov for en konsulent, interimleder eller en ny ansatt

Relaterte blogginnlegg