Hvordan suksessfulle bedrifter tiltrekker seg de beste kandidatene

Suksessfulle bedrifter skapes av dyktige ansatte. En av de viktigste oppgavene du har som leder er å ansette riktige medarbeidere. Vi har undersøkt hvordan de mest suksessfulle bedriftene tiltrekker seg de beste kandidatene. 

Det sies at et selskaps viktigste ressurs er de ansatte. Med de rette folkene på de rette stedene, er du kommet langt på vei i å sikre både vekst og markedsposisjon for din bedrift.

Tradisjonelt har mange tenkt at det hovedsakelig er lønn og frynsegoder som tiltrekker de beste kandidatene.

Det stemmer at mange av de beste kandidatene søker seg mot yrker og bedrifter med god lønn og mange frynsegoder.

Likevel viser mange undersøkelser at andre ting er enda viktigere.

I denne artikkelen går vi gjennom hva suksessfulle bedrifter gjør for å tiltrekke seg de aller beste kandidatene.

Vi har også tatt en prat med Johanna Brandt, senior HR rådgiver i Innovasjon Norge. Innovasjon Norge er flere ganger kåret til den mest attraktive arbeidsgiveren for norske økonomistudenter.

Suksessfulle bedrifter har fornøyde ansatte

Mange av de beste kandidatene er aktive i å bygge sitt nettverk. Slik får de innsikt i hvordan det er å jobbe i din bedrift gjennom dine ansatte.

Har du svært fornøyde ansatte, vil det være med på å gjøre deg til en attraktiv potensielle arbeidsgiver.

I motsatt fall, kan det gi deg et dårlig rykte. Du kan gå glipp av noen av de beste kandidatene.

«Våre ansatte er våre beste ambassadører.»

«Det er stort engasjement blant Innovasjon Norge ansatte, og de brenner for å bistå selskaper som virkelig vil noe, de som tror de kan endre verden med sine løsninger. Jeg tror engasjementet smitter over på potensielle jobbsøkere så vel som kunder.»

Johanna Brandt i Innovasjon Norge

Spør du dine ansatte hva de liker med jobben sin, er kollegene som regel svært viktige.

De beste kandidatene kan ofte nærmest velge og vrake i suksessfulle bedrifter.

Kommer ikke dine ansatte godt overens, vil de beste kandidatene neppe være interessert i bedriften din. Dette er en av årsakene til at det er verdifullt å bruke tid og energi på å skape et godt arbeidsmiljø.

Ifølge en undersøkelse om hva som er viktigst for trivsel på jobb, er mellommenneskelige relasjoner, bedriftskultur og arbeidsmiljøet de viktigste faktorene.

Ønsker du å tiltrekke deg de aller beste kandidatene, gjelder det derfor å ha orden på bedriftskulturen.

Sørg for at dine ansatte er godt fornøyde. Fokuser på å skape en god og inkluderende bedriftskultur og arbeidsmiljø.

Dette vil også bidra til å beholde dine beste ansatte lengre.

Fokuser på Employer Branding

Employer Branding er et populært begrep om dagen. Det er gode grunner til at de mest attraktive bedriftene alle er opptatt av dette.

Det handler om å markedsføre deg selv som arbeidsgiver. Hva kan du tilby som gjør det mer attraktiv enn dine konkurrenter?

Et selskap med et godt rykte vil kunne tiltrekke seg de aller beste kandidatene.

Det er viktig å spisse budskapet mot de tingene som kandidatene du ønsker å tiltrekke deg setter pris på. Bevis for dem at du er den beste organisasjonen å være en del av for nettopp dem.

Vis frem hva som gjør nettopp din bedrift bedre – og annerledes – enn de andre i din bransje.

Johanna Brandt fremhever nettopp Employer Branding som et viktig grep Innovasjon Norge har tatt for å bli en attraktiv arbeidsgiver.

De tilbyr blant annet unike muligheter for studenter – som de markedsfører godt og relevant.

«Vi jobber strukturert og strategisk med Employer Branding.»

«Vi samarbeider i stadig større grad med bedrifter og skoler om studentarrangement og internship. I 2019 har vi et internship sammen med Wikborg & Rein og Yara for å gi jusstudenter erfaring fra internasjonale selskaper innen svært ulike industrier.»

Johanna Brandt i Innovasjon Norge

Suksessfulle bedrifter skiller seg ut

Som med produktene du selger, gjelder det å tenke gjennom hva som gjør deg attraktiv på markedet for de beste kandidatene.

Dette kan for eksempel være muligheter for karriereutvikling, fleksible arbeidstider eller arbeidssted, samt muligheter for kompetanseutvikling.

Er du liten, bruk det til din fordel. Mange går lei av å jobbe for store selskaper uten personlighet.

Vis frem hvordan du gjør ting annerledes. Vis frem de unike mulighetene du gir dine ansatte.

Mange bedrifter bruker sosiale medier og sin egen hjemmeside aktivt for å bygge sin merkevare som arbeidsgiver.

Jo mer informasjon du deler om selskapet ditt, jo mer sannsynlig er det at de beste kandidatene vil komme over deg og få et inntrykk av deg.

Som nevnt over, er dine ansatte dine beste markedsførere. Bruk ansatte aktivt for å nå ut til mulige kandidater. Det gjelder alt fra å besøke relevante skoler, messer osv. til innhold på nett og i sosiale medier.

Suksessfulle bedrifter viser sine verdier

De beste kandidatene tiltrekkes av suksessfulle bedrifter som deler deres personlige verdier. Vær tydelig på ditt selskaps verdier. Og like viktig: Sørg for å vise dem frem.

Slik får potensielle ansatte et positivt inntrykk av hva slags arbeidsgiver du er. Du får kandidater som brenner for verdiene du ønsker at selskapet skal ha.

Det gir videre mer motiverte ansatte. Og det hjelper deg å markedsføre disse verdiene og selskapet videre. En god sirkel.

I USA er bedrifter som er aktive i lokalsamfunnet eller som bidrar til veldedighet, særlig attraktive for de beste kandidatene. Det samme gjelder dem som viser seg som mangfoldige og inkluderende.

Goldman Sachs har for eksempel fått mye skryt for en 2-siders reklame de tok ut i New York Times. Her viste de frem ansatte fra forskjellige deler av verden, med forskjellig bakgrunn, alder og etnisitet.

Hver ansatt ble beskrevet gjennom et kort avsnitt. Reklamen fikk frem et tydelig bilde av et selskap hvor mangfold og inkludering er viktig.

Det er all grunn til å tro at det samme gjelder i Norge.

Suksessfulle bedrifter gir muligheter for karriereutvikling

Så mye som 60% av millenniumsgenerasjonen setter karriereutvikling foran høy lønnsøkning. Likevel føler bare 25% av ansatte at deres nåværende arbeidsgiver gir dem tilstrekkelige muligheter for karriereutvikling.

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan du ansetter og beholder de beste kandidatene fra milenniumsgenerasjonen.

De beste kandidatene vil alltid se etter selskaper de kan utvikle seg i. Det krever at du investerer i dine ansatte.

Også i Innovasjon Norge er fremtidsrettet karriereutvikling viktig. Brandt fremhever deres graduate programme som et viktig fortrinn.

«I vår lanserer vi for første gang et graduate programme der vi søker nyutdannede som ønsker å ta del i Innovasjon Norges arbeid med å utvikle fremtidens næringsliv.»

Johanna Brandt i Innovasjon Norge

Det er også flere måter å vise at du tar karriereutvikling på alvor på.

Vær for eksempel aktiv på å forfremme internt. Dette vil også tiltrekke deg gode kandidater utenfra. Disse er interessert i å ha mulighet til å klatre karrierestigen også internt hvor de jobber.

Suksessfulle bedrifter er fokusert

Skal du tiltrekke deg de beste kandidatene, handler det om å tiltrekke seg kvalitet heller enn kvantitet. Det er slett ikke nødvendig å tilby en pakke som er attraktiv for alle.

Tenk gjennom hva som er mest attraktivt og viktig for nettopp de kandidatene du ønsker å tiltrekke deg.

Fokuser på de egenskapene som virkelig er nødvendig, og som du er villig til å betale for.

Vil du ha kandidater med svært spesifikk erfaring, må du være villig til å betale for det.

Er det viktig å få kandidater som vil bli værende i bedriften en stund, må du gi dem gode muligheter til karriereutvikling internt.

Tenk også gjennom hvordan du kan nå ut til akkurat disse kandidatene. Hva kan du tilby som konkurrentene ikke kan?

Employer Branding er viktig. Samtidig er det ofte også spesifikke ting i selve jobben som skiller seg ut. Det kan være arbeidsstedet, fleksibilitet eller det spesifikke jobbinnholdet.

Ikke alle disse tingene vil være attraktive for alle kandidater. Det er også noe av poenget.

Det handler om å nå de beste kandidatene, ikke de fleste.

Du vil heller ha 10 relevante og gode søkere, enn å måtte gå gjennom 100 søknader hvor de aller fleste er irrelevante.

Suksessfulle bedrifter tilbyr konkurransedyktig lønn og frynsegoder

De beste kandidatene vet at deres kompetanse er etterspurt. Du må derfor tilby dem konkurransedyktige lønninger og frynsegoder.

Sørg for at kompensasjonen ikke står noe tilbake for konkurrentene. Kompensasjonen sees på som en pakke.

En undersøkelse referert i Harvard Business Review, viser for eksempel at et flertall hevder goder som fleksibel arbeidstid, mer ferie eller mulighet til å jobbe hjemmefra kan veie opp for lavere lønn.

Siden disse godene er mer vanlige i Norge, er det naturlig å anta at dette vil utgjøre en mindre forskjell for norske arbeidstakere.

Undersøkelsen viste også at goder som ikke har direkte innflytelse på den ansattes livsstil eller finanser, er mindre attraktive.

Gratis mat, team-aktiviteter og liknende utgjorde liten forskjell for kandidatene.

For lav kompensasjon kan være en dealbreaker for mange gode kandidater. Samtidig er det vanskelig å skille seg ut på bakgrunn av ekstra gode vilkår.

Dette er enkelt å kopiere for dine konkurrenter.

Et eksempel på det er fra den såkalte dot-com-boomen rundt årtusenskiftet.

Unge teknologiselskaper gjorde alt de kunne for å gjøre seg attraktive for mulige kandidater.

De tilbød for eksempel gratis mat, vaskehjelp, mer avslappet kleskode, trening i arbeidstiden og lignende.

Ingen av disse tingene gjorde dem mer attraktive enn konkurrentene. Andre arbeidsgivere i bransjen tilbød raskt det samme.

Det er også lite som tyder på at flere valgte nettopp denne bransjen på grunn av disse frynsegodene.

Enden på visa ble at det løftet båten for alle.

Suksessfulle bedrifter er ærlig med kandidatene

Det er fristende å dysse ned eller holde tilbake potensiell negativ informasjon. Samtidig kan det være en stor feil å gjøre nettopp det.

Autentisitet og ærlighet er en svært viktig faktor for de beste kandidatene. De forstår at ikke alt vil være perfekt.

De vil heller vite hva de går til, enn å få negative overraskelser etter at de har begynt i jobben.

Skjuler du de mindre attraktive sidene ved jobben, vil nyansatte raskt kunne føle seg lurt. Da vil de neppe yte sitt beste.

Sannsynligheten for at vedkommende slutter raskt er stor.

Det er bedre å være ærlig fra starten av. Det er bedre å miste en kandidat som uansett ikke ville blitt lenge i jobben, før du eventuelt gir dem et jobbtilbud.

Samtidig må du balansere potensielt negativ informasjon med de positive sidene.

Bruk dine ansattes stemme til å gi et positivt, men realistisk bilde, av hvordan det er å jobbe hos deg.

Suksessfulle bedrifter benytter moderne teknologi

De mest frempå kandidatene er interesserte i alle verktøy som kan forbedre jobben de gjør.

Sørg for å ha tilgang til oppdatert og innovativ teknologi. Dette vil pirre interessen til de aller beste kandidatene.

Dette kan være alt fra interaktive kalendere som gjør det lettere og mer effektivt å planlegge møter, til verktøy som kan automatisere rutinemessige (og kjedelige) oppgaver.

Som en ekstra pluss, har det også potensiale til å gjøre resten av teamet ditt mer produktivt.

Suksessfulle bedrifter har bedre sjanser

Folk liker å assosieres med vinnere. Jo bedre selskapet ditt gjør det, jo lettere vil det være å tiltrekke deg de aller beste kandidatene.

Det skader heller ikke å ha høye barrierer for å få en fot innenfor bedriften.

Én av årsakene til at bedrifter som Google og Goldman Sachs er svært attraktive arbeidsgivere, er nettopp at det er så vanskelig å få jobb der.

Å komme gjennom det trange nåløyet gir i seg selv kandidaten status og en følelse av å ha lykkes.

Går bedriften din godt, og i tillegg er et herlig sted å jobbe, ikke gjem det bort.

Markedsfør det tydelig i alle dine kanaler, om det nå er tradisjonelle eller nye. Sørg for at kandidatene vet at nettopp din bedrift er forbundet med suksess.

Samtidig som et trangt nåløye sender et signal som kan tiltrekke seg de beste kandidatene, er det viktig å huske hva målet ditt er.

Du skal finne rett person.

Ikke tusenvis av mer eller mindre kvalifiserte kandidater. Glem derfor ikke å holde fokuset på å tiltrekke deg de rette kandidatene for deg.

Suksessfulle bedrifter ser på rekruttering som en kontinuerlig prosess

Vil du sikre deg de aller beste kandidatene, holder det ikke å tenke på rekruttering bare når du har en ledig stilling.

Det er en kontinuerlig prosess.

Du må hele tiden markedsføre deg selv som potensiell arbeidsgiver.

Det gjelder også overfor kandidater som ikke får innpass denne gangen.

Sørg for at også de sitter igjen med et godt inntrykk av deg. Selv om de ikke var rett person denne gang, kan situasjonen være en annen om et år eller to.

Kanskje har de folk i sitt nettverk som kan være aktuell for deg ved en senere anledning.

Sitter de igjen med et positivt inntrykk av deg, er sjansen større for at de anbefaler deg som arbeidsgiver.

Konklusjon: Slik skaper du en suksessfull bedrift!

For å tiltrekke deg de beste kandidatene, må du bli deres foretrukne arbeidsgiver.

Ønsker de å jobbe for deg allerede før du har en ledig stilling som passer dem, har du kommet langt.

Over har vi gitt flere tips til hvordan du kan nå dit.

Glem heller ikke det grunnleggende. Ikke gå deg bort i selve prosessen.

Innovasjon Norge, den mest attraktive arbeidsgiveren for norske økonomer, bruker for eksempel kun tradisjonelle prosesser til selve rekrutteringen.

Alle søknadene går via deres eget rekrutteringssystem.

Selve jobbannonsen er selvfølgelig viktig, men ikke det viktigste. Den viktigste jobben skjer før du har en ledig stilling å lyse ut.

Ved å markedsføre deg selv som arbeidsgiver, vil du være på de beste kandidatenes radar lenge før du har en stilling som passer dem.

Da finner de beste kandidatene deg – ikke motsatt.

Relaterte blogginnlegg