Hvor mye koster en feilansettelse?

Studier viser at 2 av 3 ledere har ansatt feil person minst en gang. Dette er ikke bare en økonomisk påkjenning for selskapet, men det bringer også med seg tap i form av tid og andre ressurser. Hva koster det deg egentlig dersom du rekrutterer feil kandidat?

En tap-tap-situasjon

En feilansettelse er en tapssituasjon for alle involverte parter. Bedriften taper tid og penger på en kandidat som ikke lever opp til forventningene, mens kandidaten kaster bort tid og taper muligheter i form av andre arbeidsforhold som kunne vært en bedre match.

Med andre ord er en feilansettelse noe som er ønskelig å unngå for selskapet og for kandidaten. Det finnes grep du som leder kan gjøre for å minimere risikoen for at den ansatte ikke passer inn. Men før vi går i dybden på dette er det greit å ha en forståelse for hvilke typer feilrekrutteringer som faktisk finnes.

Hva er en feilansettelse?

En feilansettelse kan være så mangt. Det kan innebære å ansette en kandidat som ikke klarer å gjennomføre arbeidsoppgavene på riktig måte, eller å ansette en som ikke passer inn i arbeidsmiljøet. Nettopp det at den ansatte ikke besitter evnene til å utføre arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende måte er kanskje den vanligste formen for feilrekruttering. Da har du som leder mest sannsynlig feilvurdert hvor effektivt kandidaten klarer å gjennomføre oppgavene vedkommende er ansatt for å gjøre. Samtidig har du nok gått i fellen med å ikke være kritisk nok til det kandidaten forteller om seg selv, eller ikke stilt gode nok spørsmål for å kartlegge kandidatens faktiske kompetanse. Dette er en ugunstig posisjon å havne i for begge parter – dere vil mangle en kvalifisert ressurs til å gjennomføre viktige funksjoner i selskapet, mens kandidaten vil sitte igjen med en følelse av å ikke strekke til.

Det å ikke tilpasse seg den nye arbeidsplassen er også en vanlig form for feilrekruttering. Det er en hårfin balanse mellom å bringe inn ansatte med nye impulser som kan videreutvikle kulturen, og det å ansette noen som heller fører til et kulturkrasj. Dette kan skyldes forskjeller i arbeidsmåte, innsats, humor, samarbeidsevner eller kommunikasjonsstil. Husk at det er nesten like viktig at de nye ansatte passer inn på kontoret som det er at de har den riktige kompetansen. Videre kan vi nevne direkte kontraproduktiv atferd, som negativitet, uhøflighet og til og med mobbing som en form for feilrekruttering, sammen med tidlig turnover og innfasingsproblemer (f.eks. onboarding).

Så hvor mye koster egentlig en feilrekruttering?

Kostnaden på en feilansettelse vil variere ut ifra blant annet hvilken stilling, lønn og ansvarsområder den ansatte har. En god tommelfingerregel er at kostnaden ligger på rundt 1,5 ganger årslønn. Ifølge tall fra SSB ligger medianlønnen i Norge på omtrent 550.000 kr. Det betyr at en feilrekruttering typisk koster i overkant av 800.000kr – og da snakker vi bare om de direkte kostnadene. Den mest innlysende direkte kostnaden knyttet til en feilrekruttering er lønn, men det er også andre ting som inngår i regnestykket – som for eksempel utgiftene knyttet til selve rekrutteringsprosessen. Om rekrutteringsprosessen gjøres internt er det kostnader knyttet til tidsforbruk hos de involverte. Dersom dere benytter et rekrutteringsselskap derimot, er det eksterne kostnader knyttet til bruken av nevnte rekrutteringspartner. Her er det dog verdt å nevne at mange rekrutteringspartnere har garantier dersom den ansatte ikke skulle passe i stillingen, og i så måte er det derfor et tryggere valg dersom du for eksempel rekrutterer til en nøkkelrolle i teamet.

Andre direkte kostnader kan inkludere sosiale kostnader, utstyr (jobb-pc, mobiltelefon etc.), opplæring/kursing og eventuell etterlønn. Med andre ord kan det bli en svært dyr affære dersom feil person tiltrer i rollen.

Dette er allikevel kun de direkte økonomiske utgiftene, og det er naturlig at den faktiske kostnaden er høyere om du også begynner å regne på de indirekte kostnadene. En feilrekruttering kan rett og slett lede til at resten av teamet ikke får utført arbeidsoppgavene sine etter standarden de selv og ledelsen forventer. Dette kan føre til kundeleveranser som ikke kan oppfylles eller som må forskyves, hvilket i verste fall går ut over selskapets omdømme.

Samtidig kan en feilrekruttering ha direkte påvirkning på de andre ansatte, i form av avhengighet av at arbeidsoppgaver utføres i henhold til standarder. Dersom en ny ressurs ikke klarer å levere tilfredsstillende resultater eller til fastsatte tidsfrister, blir det fort de andre på kontoret som er nødt til å plukke opp hansken og sørge for at arbeidet lever opp til forventningene. Dette skaper ikke bare grobunn for misnøye, men det kan også lede til overbelastning for de andre ansatte. Om dette går langt nok kan det igjen påvirke arbeidsmiljøet, som over tid vil ha innvirkning på hele teamets prestasjoner og resultater.

Å håndtere en feilrekruttering er desto viktigere når det kommer til lederstillinger, der konsekvensene av eventuelle feilsteg er enda større. Suboptimale strategier og beslutninger gjort i disse posisjonene i selskapet kan føre til skader det tar årevis å rette opp i. I disse situasjonene kan det derfor være lurt å søke profesjonell bistand. Dette koster naturligvis penger, men om man ser det i et 5-10 års perspektiv ved for eksempel rekruttering av en CFO, vil det være en svært lønnsom investering for å sikre at man ender opp med riktig kandidat til stillingen.

I sum kan vi si at det å rekruttere riktig ressurs på første forsøk vil spare selskapet for både tid, penger og andre ressurser. Med en kostnad på omtrent 1,5 ganger årslønn er en feilrekruttering et dyrt feilsteg for deg som leder. Spesielt når det kommer til lederrekruttering kan denne kostnaden være pålydende flere millioner kroner, og da er ikke de indirekte kostnadene engang medregnet.

Det å rekruttere riktig krever både tid, kompetanse og oversikt over markedet. Mangler du en av disse, er samarbeid med eksperter noe som kan spare bedriften for mye bortkastede ressurser. Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har behov for en ressurs innen økonomi, regnskap eller finans.

Visste du?

Et viktig tiltak for å sørge for at nye ansatte finner seg til rette, er å ha et godt onboardingprogram. Her kan du lese mer om hvordan du får denne viktige funksjonen til å stemme.

Relaterte blogginnlegg