Jobbintervju-spørsmål: Slik stiller du godt forberedt

Det viktigste du gjør før et jobbintervju er å forberede deg på å besvare vanlige jobbintervju-spørsmål godt. Mange av spørsmålene er gjengangere fra intervju til intervju. Ved å tenke gjennom spørsmål og svar grundig på forhånd, vil du stille bedre forberedt til å kapre drømmejobben.

Når du er godt forberedt, er det lettere for deg å gli inn i en naturlig samtale med intervjueren. Intervjuene som går best, er nettopp de der det føles mer som en naturlig samtale enn en utspørring.

Samtidig er det slik at du vil få mange spørsmål på intervjuet. Mange av dem vil dessuten gå igjen fra intervju til intervju, uansett type jobb, intervjuformat og hvem som intervjuer deg.

I denne artikkelen har vi samlet noen av de vanligste jobbintervju-spørsmålene og forslag til svar. Deretter har vi gått i dybden på hvert jobbintervju-spørsmål for å se på hva formålet med spørsmålet er, og gir noen tips til hva intervjueren er på jakt etter.

Vi har også innhentet tips fra Ole I. Iversen, prisvinnende rekrutteringsekspert og forfatter av boken Rekrutterings- og intervjuteknikk. Iversen har lang praktisk og akademisk erfaring innen rekruttering og seleksjon. Han mener det er viktig å forberede seg og tilpasse svarene til det enkelte intervju.

«Mange intervjuere vil gjerne at en kandidat skal fortelle om konkrete situasjoner hvor de har benyttet de egenskapene man er på jakt etter. Disse egenskapene finner du gjerne i stillingsannonsen.»

«Dersom for eksempel gode samarbeidsevner er viktig så tenk på forhånd gjennom situasjoner og prosjekter der du har samarbeidet med andre mennesker. Tenk igjennom hva du gjorde og hvordan det gikk. Jo flere gode konkrete eksempler du har jo større er sjansen for at du får jobben.»

Ole I. Iversen

Det vanligste jobbintervju-spørsmålet: Fortell om deg selv

Det første jobbintervju-spørsmålet er ofte en variant av «fortell om deg selv». Du kan forvente dette spørsmålet om du er inne til førstegangsintervju eller dersom du allerede er kommet et stykke i prosessen, og skal intervjues av en annen person.

Det er et utfordrende jobbintervju-spørsmål, siden det er bredt og åpent. Ikke fall for fristelsen av å ikke forberede deg til dette spørsmålet.

«Her ønsker intervjuer først og fremst å bli litt bedre kjent med kandidaten, og gjerne høre om kandidaten klarer å fokusere på det som er relevant for stillingen. Spørsmålet leder gjerne videre til en gjennomgang av CV og kandidatens kvalifikasjoner.»

Ole I. Iversen

Dette jobbintervju-spørsmålet gir deg en mulighet til å sette noen av premissene og retningen for intervjuet. Led derfor svaret inn på det du aller helst vil at intervjueren skal vite om deg. Det er sjelden en god anledning til å snakke om familie og hobbyer, med mindre det er noe spesielt som gjør det relevant for dette selskapet eller denne jobben.

Hold svaret kort

Benytt også muligheten til å demonstrere at du kan kommunisere tydelig, effektivt og profesjonelt. Hold derfor svaret kort. De fleste begynner å miste drivet om de snakker mer enn et par minutter uavbrutt.

Ikke gå gjennom hele CV-en. Det får du rikelig med tid til i resten av intervjuet. Løft i stedet frem særskilt relevant erfaring og kompetanse. En god tilnærming kan være å dele svaret i tre: Fortid, nåtid og fremtid.

Fortell hvordan du endte opp der du nå er i karrieren, og nevn det aller mest relevante av erfaring fra tidligere jobber.

Fortell også litt om din nåværende jobb. Fokuser på det som er relevant for jobben du søker på. Ta gjerne med noe viktig du har oppnådd i din nåværende stilling.

Avslutt med å fortelle om hvorfor du nå er interessert i den aktuelle stillingen. Bruk muligheten til å vise dem at du er rett person for oppgaven.

Hvorfor vil du forlate din nåværende jobb?

Eller: Hvorfor sluttet du i den forrige jobben?

Uavhengig av årsaken til at du søker ny jobb, er det viktig å holde svaret ditt positivt. Du tjener ingenting på å ta opp eventuelle frustrasjoner med din nåværende eller siste arbeidsgiver. Ta aldri opp personlige konflikter. Tenk på hva du liker med jobben som også er relevant for jobben du søker på.

Vær også var for å gjøre det motsatte. Finmaler du for mye, vil intervjueren tvile på om du egentlig ønsker en ny jobb.

Form derfor svaret på en måte som viser at du ivrer etter å ta fatt på nye oppgaver, og at den nye jobben passer deg enda bedre enn den forrige.

Svar kort og kom raskt til poenget. Vær ærlig – husk at dine referanser blir sjekket.

Ble du oppsagt, si det som det er.

Hvorfor er du interessert i denne stillingen?

Eller: Hva gjør deg til rette person for denne stillingen?

Får du dette jobbintervju-spørsmålet, er du heldig. Det finnes knapt noen bedre plattform for å selge inn deg selv og din kompetanse til intervjueren.

«Her søker man å kartlegge kandidatens motivasjon for å søke på akkurat denne jobben. Arbeidsgivere er gjerne interessert i folk som har en spesiell interesse for virksomheten og det aktuelle fagområdet.»

Ole I. Iversen

Selskaper vil ansette folk som virkelig har lyst på jobben de søker på. Få dem til å føle det at det er en spesiell grunn til at du er interessert i stillingen og selskapet. Bruk undersøkelsene du har gjort og vis at du forstår både selskapet og hva jobben innebærer.

— Arbeidsgivere er gjerne interessert i folk som har en spesiell interesse for virksomheten og det aktuelle fagområdet, sier Ole I. Iversen

Her er det i hovedsak tre ting å tenke på.

  1. Vis entusiasme for selskapet. Fortell dem hvorfor du har lyst til å jobbe for akkurat dette selskapet.
  2. Vis at din erfaring og kompetanse passer til jobben. Finn et par nøkkelfaktorer fra stillingsannonsen og vis at denne rollen er som skapt for deg. Også her lønner det seg å holde deg kortfattet. Du vil som regel få mange muligheter til å gå i mer detalj senere i intervjuet.
  3. Til sist bør du koble stillingen til din karrierevei. Vis at jobben du søker på er det naturlige neste steget for deg i karrieren din.

Har du søkt på andre jobber?

Det er flere grunner til at intervjuer kan stille dette spørsmålet. Kanskje vil de se om de har konkurranse, kanskje prøver de å finne ut hvor seriøs jobbjakten din i denne bransjen er.

En av de beste tilnærmingen er å si at du utforsker flere liknende muligheter i selskapets bransje. Det kan hjelpe på å fortelle om fellestrekk i jobbene du søker på, og å knytte dem til viktige deler av din erfaring og kompetanse.

Hva vet du om selskapet vårt?

Her er intervjueren ikke bare på jakt etter om du har gjort grunnleggende research om selskapet. Han eller hun er antakelig mer opptatt av å forstå om du er genuint interessert i selskapet og bransjen.

Det er ikke nødvendigvis et jobbintervju-spørsmål hvor det er veldig lett å skille seg ut fra mengden. Men det er så definitivt et spørsmål hvor du kan gi et veldig dårlig inntrykk om du kommer dårlig forberedt.

En god måte å svare på, er å kort vise at du har lest og forstår selskapets produkter, image og mål. Ikke bruk for mye tid på det som er lett tilgjengelig og overfladisk informasjon. Gå deretter videre med en mer personlig tilnærming om hva det er med selskapet som gjør deg genuint interessert i det.

Har du ekstra god innsikt i selskapet, for eksempel gjennom ditt nettverk, er dette et godt tidspunkt å vise frem dette.

Hva vil tidligere kolleger eller sjefen din si om deg?

Til dette jobbintervju-spørsmålet er det viktig å være ærlig. Husk at selskapet mest sannsynlig vil snakke med noen av disse personene under referansesjekk.

Dette er en god anledning til å trekke frem styrker og positive egenskaper du har som du ikke har fått dekt i andre spørsmål.

Eksempler på passende egenskaper å trekke frem, er at du er arbeidssom, jobber godt med andre eller at du takler stressede situasjoner godt.

Vær beredt til å underbygge påstandene med eksempler. Aller best er eksemplene om du kan vise til hva tidligere kolleger eller sjefer har sagt direkte til deg, for eksempel i en medarbeidersamtale.

Fortell om en vanskelig situasjon og hvordan du håndterte den

Dette jobbintervju-spørsmålet er ofte ment å vurdere både dine problemløsningsevner og din evne til å jobbe under press.

Tenk gjennom et par eksempler på forhånd. Velg eksempler hvor du gjorde noe aktivt, og enden var god.

Fokuser på å forklare situasjonen, og fortelle hva du gjorde i situasjonen for å løse utfordringen. Du bør unngå å fordele skyld.

Legg også vekt på å fortelle hva du lærte av situasjonen. Det viser god innsikt.

Hva er dine sterkeste og svakeste sider?

Ett av de vanligste jobbintervju-spørsmålene er også ett av de vanskeligste.

«Her er man ute etter å kartlegge kandidatens selvinnsikt, samt å få frem områder kandidatene er spesielt god på og potensielle utviklingsområder.»

Ole I. Iversen

Samtidig er det sjelden et spørsmål som ender opp med å gjøre intervjuer særlig klokere.

«Forskning har vist at akkurat denne typen spørsmål er dårlige jobbintervju-spørsmål. Dette fordi kandidatene ikke nødvendigvis er helt ærlige, og fordi det sjelden at en egenskap alltid er en styrke eller en svakhet. Det som er styrken din i en situasjon kan være svakheten din i en annen situasjon.»

«Dersom du for eksempel er systematisk, grundig og nøyaktig så vil det være en styrke i mange situasjoner, mens det plutselig kan bli en svakhet hvis det leder til at du ikke klarer å sende fra deg en sak som ikke er 100% og dermed bruker for langt tid på en oppgave»

Ole I. Iversen

Likevel dukker altså spørsmålet opp i de fleste intervjuer.

Kvalitet fremfor kvantitet

Når det kommer til styrker, lønner det seg å tenke kvalitet fremfor kvantitet. I stedet for å beskrive deg selv med en lang rekke adjektiver, bør du fokusere på et par-tre kvaliteter. Tenk strategisk rundt hvilke egenskaper som posisjonerer deg for akkurat denne jobben. Underbygg påstandene dine med eksempler.

Spørsmålet om svakheter er enda vanskeligere. Er du for ærlig, kan du svekke dine sjanser. Påstår du at du ikke har noen nevneverdige svakheter, eller trekker frem noe som egentlig er en styrke i denne sammenhengen, fremstår du med dårlig selvinnsikt.

Klassiske fallgruver

Svar som at du er perfeksjonist eller at du har en tendens til å jobbe for hardt, har rekruttereren hørt veldig mange ganger før. Slike svar fremstår derfor ikke som genuine. Det kan oppfattes som at du prøver å vri deg unna å svare på spørsmålet.

En god måte å svare på, kan være å vise hvordan du har kommet det gjennom en utfordring tidligere, eller hvordan du jobber med en svakhet nå. Da viser du både at du har selvinnsikt og at du er villig til å jobbe for å forbedre dine svakheter.

Det kan også lønne seg å trekke frem en kompetansebasert svakhet heller enn et personlighetstrekk. Førstnevnte er mye lettere å gjøre noe med enn sistnevnte.

Hvordan takler du å jobbe under press?

De fleste arbeidsplasser opplever perioder hvor arbeidssituasjonen er stressende. Arbeidsgiver vil gjerne vite hvordan du takler slike situasjoner.

Ikke si at du sjelden eller aldri blir stresset. Formuler heller svaret på en måte som anerkjenner at arbeidsplassen av og til kan være et stressende sted.

Fortell så hvordan du jobber deg gjennom slike perioder. Fortell om teknikker du bruker for å holde hodet så kaldt som mulig. Ha klar noen eksempler som kan underbygge dine påstander.

Hvor ser du deg selv 5/10 år fra nå?

Her ønsker intervjuer å se hvordan jobben du søker på passer inn i dine fremtidsplaner. De vil blant annet få en føler for hvor lenge du vil bli værende i jobben. Det gir dem også en pekepinn på hvor ambisiøs du er.

Vær ærlig, men pass på at jobben du søker passer inn i progresjonen du ser for deg. De fleste vil se etter en ansatt som vil bli værende i jobben i noen år.

Hva er din rolle i teamarbeid?

Dette er nok et selvevaluerende jobbintervju-spørsmål. Som med styrker og svakheter, mener Ole I. Iversen derfor at det er et spørsmål intervjuere bør unngå.

«Dersom man blir stilt slike spørsmål, så bør du forstå at du er på intervju hos en person som har god kompetanse innen rekruttering og intervjuteknikk. Sats da på å bli godt likt og en ha en god dialog. Det øker sjansene for å få jobben.»

Ole I. Iversen

Jobbintervju-spørsmålet er likevel svært vanlig.

«Tanken er å se hvordan kandidaten passer inn i eksisterende team. Team må som kjent ha bidragsytere på områder som ideskaping, analyse, gjennomføring og avslutning/ kvalitetskontroll. Det vil være en fordel å passe på at alle roller blir dekket»

Ole I. Iversen

Tenk derfor nøye gjennom på hva slags roller du har hatt i team. Bruk gjerne flere eksempler. De er lettere å huske og gir et bedre bilde enn løse påstander.

Hva gjør du på fritiden?

De fleste spørsmål på et intervju handler om hvorvidt du kan gjøre jobben. Med dette jobbintervju-spørsmålet prøver intervjueren å finne ut om de ønsker å jobbe sammen med deg.

Det er en åpning for å snakke om hobbyer og interesser, men pass på at det ikke glir helt ut. Fokuser gjerne på aktiviteter som viser at du er opptatt av å hele tiden forbedre eller utfordre deg selv.

Har du noen spørsmål til oss?

Et jobbintervju er ikke bare en mulighet for rekrutterere til å spørre deg ut. Det er også en mulighet for deg til å finne ut om stillingen og selskapet er det rette for deg.

Tenk gjennom en god del spørsmål du genuint lurer på om stillingen og selskapet. Vanligvis vil mange av spørsmålene du har dekkes naturlig under selve intervjuet. Ha derfor også noen litt mindre vanlige spørsmål klare, så du ikke sitter igjen på slutten av intervjuet uten å ha noen spørsmål å stille tilbake.

Det gjelder også å være årvåken under selve intervjuet. Ikke still spørsmål som allerede er blitt besvart under intervjuet. Unngå også spørsmål om ting som er lett tilgjengelig på nett eller andre steder.

Slik håndterer du uventede jobbintervju-spørsmål

Det er ikke mulig å være forberedt på alt. I løpet av intervjuet vil det garantert dukke opp minst ett jobbintervju-spørsmål du ikke har forberedt deg på. Den beste måten å takle dem på, er å ha gjort grundig research.

Sørg for at du stiller godt forberedt til jobbintervjuet. Vær trygg på at du kjenner utlysningen godt. Det gjør det lettere å vite hva de er på jakt etter.

Forhold deg rolig. Ta et øyeblikk til å tenke deg om før hvert svar. Å ta seg tid er et tegn på at du er selvsikker. Det gjør det også lettere for deg å gi et konsist og sammenhengende svar på uventede spørsmål.

Er jobbintervju-spørsmålet omfattende, bryt det ned i mindre deler. Er du forvirret over hva de egentlig mener, smil og spør om de kan gjenta spørsmålet en gang til.

Ikke vær redd for å si at du ikke vet eller ikke er sikker, om du virkelig ikke vet. Du kan også tilby deg å tenke gjennom det og komme tilbake til dem, enten senere i jobbintervjuet eller per e-post etterpå.

Andre relevante artikler

Har du fått med deg disse artiklene:

Hvilket jobbintervju-spørsmål synes du det er vanskelig å svare på? Har du tips om andre jobbintervju-spørsmål som vi burde ta med i listen? Legg gjerne igjen en kommentar nedenfor!

Vi ønsker deg lykke til med jakten på drømmejobben!

Relaterte blogginnlegg